Welkom bij Daltonschool Corlaer

Ervaar zelf de sfeer van Daltonschool Corlaer in Nijkerk! Op deze site laten we u graag alles zien van onze school. Bekijk eens onze (groeps)foto's, lees het laatste nieuws, nieuwsbrieven in het blog, de schoolgids en check de agenda voor onze activiteiten. Veel plezier!

De naam van onze school is samengesteld uit het soort onderwijs (Dalton) dat wij bieden en de naam van de wijk (Corlaer) in Nijkerk, waar de school staat.
Wij willen met onze school gewoon de beste basis zijn voor uw kind! In onze huisstijl komen deze waarden terug. Daarbij vinden we het belangrijk om het kind centraal te stellen en te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling en behoeften. Dat doen we door goed samen te werken binnen het team, met de kinderen samen én met de ouders. Vandaar de drie vierkanten die de verbinding tussen ouders en leerkracht verbeelden die gezamenlijk het kind ondersteunen. We hebben passie voor ons vak en vinden een gezellige sfeer een belangrijk uitgangspunt voor ons leerklimaat. Bij onze waarden hoort dan ook de <<Daltongedachte>>. Hierdoor bieden we de beste basis voor de ontwikkeling van uw kind.
Momenteel hebben wij bijna 200 leerlingen op onze school. Onze kinderen komen uit de wijk Corlaer, maar ook uit andere wijken van Nijkerk en uit het buitengebied. 

Visie op leren (Wat willen we bereiken?)
Door onderzoekend, doelgericht en ontdekkend te leren, worden kinderen op eigen niveau gecoacht. We laten ze hun talenten ontwikkelen door ze te stimuleren in hun creativiteit, nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen. Om ze voor te bereiden op de toekomst hebben de leerlingen kennis en vaardigheden nodig. Daarom leren we ze zowel zelfstandig als samen te werken, verantwoordelijk te zijn voor hun leren, te reflecteren op eigen handelen en efficiënt en effectief te werken.

Missie (Hoe pakken we dat aan?) 
Op onze school leert ieder kind in een veilige leerrijke omgeving. Leerkrachten en ouders stimuleren de kinderen in hun leren, zodanig dat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. De leerkrachten begeleiden vanuit hun professionele didactische en pedagogische kennis en ouders vanuit liefdevolle betrokkenheid. 

           
Lipdub schoollied
Jan
19

Open Dag op Daltonschool Corlaer... lees meer »
Dec
15

Wat een mooi bedrag mochten we namens de school aanbieden aan het Glazen Huys. Bedankt allemaal voor ... lees meer »