Algemeen

 


21-02-2018

Woensdag, 21 februari 2018

Geachte ouders en verzorgers,

Het is nooit saai op school. Er gebeurt weer veel en dat is erg leuk. 
Vorige week zijn de voortgangsgesprekken geweest en hebben de leerlingen van groep 8 hun middelbare school gekozen. Voor de groep 8 leerlingen een spannende stap.
De portfolio's zijn weer mee naar huis. We zijn gestart met een nieuw soort rapportage, zodat u als ouders mee kunt kijken, wat uw kind goed kan en waar wat extra aandacht voor moet komen. Mocht u zaken missen of juist waardeert, dan vinden we feedback heel plezierig. Op basis van de toetsuitslagen gaan we als team samen overleggen hoe we het onderwijs in kwaliteit weer een verbeterslag kunnen geven. 

Tijdens de open dag op woensdag 31 januari waren veel nieuwe ouders, die allemaal erg enthousiast waren over onze school. Dat is een mooi compliment. Een aantal van u als ouders hebben meegeholpen, daar ben ik heel dankbaar voor. Steun van ouders is zo waardevol!! 
Er waren weer leerlingen die rondleidingen deden. Wat hebben ze dat goed gedaan!. 

Op school hebben we inmiddels grote steun aan een onderwijsassistent - meester Henk. Hij is net gestart en de kinderen vinden hem geweldig. Fijn dat er extra handen in de school zijn om kinderen extra aandacht te geven en te helpen met leren. 

De Daltonmiddagen krijgen steeds meer vorm. Het is een hele toer om alles geregeld te krijgen, maar het resultaat mag er dan ook zeker zijn. De kinderen zijn enthousiast aan het programmeren, constructies bouwen, werkstukken maken, toneelles, moeilijke puzzels maken enz. Na de voorjaarsvakantie start de muziekdocent Maurits met de kinderen in de Middenbouw op woensdagmiddagen en in de bovenbouw op Vrijdagmiddag. Tijdens de muzieklessen leren de kinderen samen muziek maken, stukje muziekgeschiedenis, informatie over de verschillende soorten muziek (van klassiek tot modern) en vooral samen musiceren en luisteren naar elkaar. 
Vanaf 16 maart krijgen de kinderen in de bovenbouw schaakles tijdens de Daltonmiddag. 

De kale muren in de school worden in de voorjaarsvakantie geschilderd. Nu wordt door meester Klaas al de muren kaal gemaakt. Dat geeft wat rommel en onrust in de school. Maar .... straks weer een school met een warme en frisse uitstraling (en schone muren). De verf die gebruikt wordt is op waterbasis. Dat betekent dat de verf niet allergeen is en niet stinkt. Na de voorjaarsvakantie zullen geleidelijk ook de muren in de beide hallen geschilderd worden. 

Er wordt achter de schermen samen met ouders en de leerlingen van de leerlingenraad hard gewerkt aan het nieuwe schoolplein. We hebben een gesprek gehad met de wethouder mevr. Patricia van Loozen. De kinderen Amber en Danique hebben een mooie bloesemboom voor op het schoolplein gekregen. Tijdens de ouderavond op 14 maart gaan we u bijpraten. 

Afijn, er valt nog zo veel te vertellen. Voor nu hoop ik dat ik u weer bijgepraat heb over wat er op school gebeurd is de afgelopen tijd. Het is vast niet compleet. Als u vragen hebt, loopt u gerust bij mij binnen of schiet me aan op het schoolplein. 

Met vriendelijke groet,
Marit Philip
directeur


19-1-2018

Vrijdag, 19 januari 2018

Beste ouders/verzorgers,

De eerste 2 weken van het nieuwe jaar zitten er al weer bijna op. 

Op woensdag 31 januari is het Open Dag in Nijkerk. De koffie en thee staat klaar voor nieuwe ouders, maar uiteraard ook voor u. Iedereen is welkom! Mocht u familie, vrienden en kennissen weten, die geïnteresseerd zijn in onze openbare Daltonschool, nodig ze vooral uit. U bent tenslotte onze ambassadeurs van de school. 

De citotoetsen zijn in volle gang. Vanmorgen liep ik door de school om nieuwe ouders rond te leiden en zagen we in veel klassen de bekende toets-opstelling. Ik wens bij deze alle leerlingen veel succes. Cito-toetsen zijn voor ons een hulpmiddel om te kijken of we in vergelijking met andere scholen (benchmark) op een goed niveau zitten. Daarnaast gebruiken we de uitslagen van de Cito om te zien of de leerlingen de geleerde stof ook kunnen toepassen. Voor de leerlingen en de leerkrachten is het een moment om te zien op welk niveau per leerdoel de leerlingen zitten, zodat we de lesstof daarop kunnen aanpassen. 

Afgelopen week hebben we studiedag gehad. Het motto in de school is dat iedereen moet groeien in zijn ontwikkeling; de leerlingen maar ook het team .. allemaal. Als team hebben we ons gericht op het verbeteren en zichtbaar maken van de lesdoelen. Lesdoelen zijn onderverdeeld in blokdoelen, periodedoelen, persoonlijke doelen en groepsdoelen. Dit onderwerp hoort bij Dalton. De 5 Daltonpijlers zijn: zelfstandig kunnen werken, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen leren (eigenaarschap), samen kunnen werken, op je werk kunnen reflecteren en efficiënt werken. Als leerlingen weten waarom (het doel) ze iets moeten leren, dan verhoogd dat hun eigen verantwoordelijkheid en motivatie. Achter in de klas zijn zogenaamde datamuren met daarop de doelen, te verwachten resultaten en de door de leerlingen gemaakte groepsafspraken. De doelen komen helderder op de taakkaart en op het bord. 

De eerste denktank voor het nieuwe schoolplein is bij elkaar geweest. Dit was een zeer inspirerend overleg. Geweldig dat ouders zo betrokken zijn en zich willen inzetten voor de leerlingen in de school. Mocht u ook een bijdrage willen leveren, op wat voor manier dan ook, laat het mij weten. Alle hulp is welkom. In de grote hal zullen we samen met de leerlingen van de leerlingenraad laten zien waar we staan in het proces. 

Mocht u vragen hebben of opmerkingen, dan bent u bij deze uitgenodigd om dit met mij te delen. Mijn deur staat open. 

Met hartelijke groet,
Marit Philip
directeur 


 


15 december 2017

Vrijdag, 15 december 2017

Geachte ouders en verzorgers,

Het is een feestelijk periode. Eerst sinterklaas met zijn zwarte pieten. De Sint was net vertrokken en toen werd de school weer versierd in kerstsfeer. Wat heeft u als ouders ons hier fantastisch bij geholpen. Zonder ouders is het niet mogelijk om voor de kinderen deze feesten te organiseren. Heel erg bedankt!! 

De lessen op school zijn veelal in kerstthema. Rekenen met kerstballen, inkleuren van arresleden enz. 's morgens brandt het haarvuur op het digibord. Komende donderdag is het kerstdiner. Het kerstmenu wat u op de deuren van de klassen kan invullen, zijn al aardig vol. Het wordt smullen. 

Wat is er nog meer gebeurd? Groep 5 is met juffrouw Martine naar het Glazen Huus geweest. Alle kinderen hebben een lied gezongen. De liedjes zijn professioneel opgenomen en op een CD gebrand. Ouders konden de CD's kopen voor €5. Vanmiddag hebben we een bedrag van €280 kunnen overhandigen. De liedjes zijn prachtig. Als u nog een CD wilt kopen, dan kan dat uiteraard. De opbrengst is dan voor school. 
Het open podium van gister, donderdag 14 december, was prachtig. Kinderen verrassen toch iedere keer weer met wat voor enthousiasme ze op het podium hun talent laten horen en zien. Dan ben ik er als directeur weer zo trots op dat we een Daltonschool zijn en de kinderen deze kans geven. 
Voor het nieuwe schoolplein is er een 'denktank' geformeerd. Er hebben zich ouders en leerkrachten aangemeld om mee te denken over de mogelijkheden van een nieuw schoolplein. We willen het schoolplein graag veranderen in een natuurlijk ontdekplein. Daar hebben we veel hulp voor nodig. Als u zich nog wilt aanmelden voor welke hulp dan ook, dan is dat zeer welkom. Er is nog geen geld. Ook dat moet nog gerealiseerd. Een hele uitdaging! 
De Daltonmiddagen waarin 3 groepen door elkaar groepsdoorbrekende opdrachten krijgen, krijgt steeds meer vorm. Zowel voor de midden- als de bovenbouw worden de workshops verbeterd. We blijven leren en verbeteren. 

Na de kerstvakantie beginnen we in de meeste groepen met een nieuwe taal/spellingsmethode Staal. Met behulp van deze methode willen we de resultaten van met name spelling verbeteren. Het zogenaamde spellingsbewustzijn van onze leerlingen moet verbeteren, daar kunnen we deze methode goed bij gebruiken. 

Nog 1 week school en dan is het vakantie. 
Ik wens u en de kinderen een heel fijn kerstfeest toe, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!  


 Volgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »