Groep 3

klankgebaren
klankgebaren-3.pdf
Download

21-2-2018

Dinsdag, 20 februari 2018

Beste ouders en verzorgers van groep 3,

Al langzaam aan beginnen we het zonnetje weer wat meer te zien en gaan we richting de lente.
De zonnestraaltjes zijn ook bij ons in de klas te zien: wat hebben de kinderen het fijn en gezellig met elkaar.
Of het nu samenwerken is of uitleg geven aan iemand anders ( zonder voor te zeggen) of vrij kiezen en spelen samen.
Wat doen ze het goed en fijn samen!

Lezen:
De wintersignalering is afgenomen en we zijn naast lezen nu ook gestart met Staal spelling.
We zijn na de wintersignalering gestart met kern 7 en dit betekent dat de periode van elke 2 dagen een nieuw woord leren voorbij is.
We gaan deze periode met de volgende doelen aan het werk:

 • eenvoudige, eenlettergrepige woorden goed en vlot leren lezen
 • woorden die beginnen met 'sch' goed en vlot leren lezen
 • woroden die eindigen op 'ng' goed en vlot leren lezen
 • woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan goed en vlot leren lezen ( woorden zoals: klein, groot, kaars, wolf)
 • eenvoudige tweelettergrepige samenstellingen goed en vlot leren lezen ( woorden zoals: tuinman en voetbal)
 • hoofdletters goed en vlot kunnen noemen.
 • begrijpend lezen
 • voorspellen hoe een verhaal afloopt
 • woorden kunnen spellen zoals: ring, stoel, lamp, heb, bed, voetbal en meer.

Spelling Staal:
We zijn begonnen met de methode Staal spelling. Dit komt in de plaats van het spellinggedeelte van onze leesmethode.
De afgelopen twee weken hebben wij geoefend met: lange en korte klanken, medeklinkers, tweetekenklanken, hakwoorden, woorden met ei en ij, woorden met au en ou.

Dit zijn soorten categorieën waar wij spellingregels bij leren.
Korte klanken: dit zijn de volgende letters: i, u, e, a, o.
Lange klanken: aa, oo, ee, uu.
Medeklinkers: k, m, n, r, s, v, p, t, f, b, g, d, z, h, w, j, l.
Tweetekenklanken: eu, ui, oe, ij, ie, ou, ei, au.
Hakwoorden: van hakwoorden kennen wij 2 soorten: hakwoord en speciaal hakwoord.
Hakwoord: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. (woorden zoals: zon, bril, oog, rots, schip).
Speciaal hakwoord: daar mag geen u tussen. ( woorden zoals: kalf, berk, zalf, dorp).
Woorden met ei en ij: we hebben in de klas een poster hangen met allemaal woorden met de ei: korte ei. Als een woord hier niet op staat, schrijf je het met een ij( lange ij).
De regels die hier bij horen:
ei: staat op de ei-plaat, dus korte ei.
ij: staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.
Woorden met au en ou: we hebben in de klas een poster hangen met allemaal woorden met de au ( atje-au). Als een woord hier niet op staat, schrijf je het met een ou ( otje-ou).
De regels die hier bij horen:
au- staat op de au-plaat, dus atje-au.
ou - staat niet op de au-plaat, dus otje-au.

De komende tijd oefenen wij verder met bovenstaande regels, met het werken in ons nieuwe werkboek en leren wij samenstellingen te schrijven.

Rekenen:
We hebben blok 3 afgesloten en zijn gestart met blok 4.
In blok 4 gaan wij werken aan de volgende doelen:

 • hardop tellen tot 30.
 • plaats weten op de getallenlijn tot 20 en hierbij gebruiken wij dan de 5-structuur.
 • dubbelen en bijna dubbelen. ( 3+3=6, dus dan weet ik 3+2=5, omdat dit 1 minder is).
 • + en - sommen tot 10.
 • betalen tot 10 euro op een vlotte manier.
 • klokkijken: halve uren.
 • weten hoe laat het een uur later is, een half uur later is, een uur eerder is en een half uur eerder is.
Schrijven:
Wat zijn de kinderen al ver met het leren schrijven van de letters.  De komende tijd leren wij de laatste letters en herhalen wij er een aantal en gaan wij ook starten in ons nieuwe schrijfschriftje. Daarin gaan wij woorden netjes aan elkaar leren schrijven. Ook gaan wij vanaf dat alle letters aangeleerd zijn starten met het schrijven van de schrijfletters in onze andere werkboeken ( bijvoorbeeld in ons leeswerkboek en staalwerkboek. )

Belangrijke data:
24-2 tot 4-3                                voorjaarsvakantie
5-3                                              luizenpluis
19-3                                            Daltonshow middenbouw ( groep 3,4,5).

Iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toegewenst en ik hoop dat iedereen hier heerlijk van gaat genieten.
Tot maandag 5 maart!

Groet,

Roelinda                           
 


 

 


17-1-2018

Woensdag, 17 januari 2018

Beste ouders/verzorgers,

De vakantie zit er weer op. Wat kwamen de kinderen met mooie verhalen terug op school over hun vakantie. Leuk!
We hebben het nieuwe jaar geopend samen met een wens/voornemen die wij hebben voor dit jaar. Dit was erg leuk, zie hiervoor ook de foto's.

Inmiddels zijn we al weer anderhalve week aan het werk en aan het leren samen met elkaar. Wat is dat ook weer fijn!

Lezen:
We hebben net kern 5 afgerond waarin we de woorden: reus, jas, riem, bijl, hout en vuur hebben geleerd en veel hebben geoefend met de bijbehorende letters.
De komende periode gaan we werken met kern 6 en leren we de woorden: geit, uil, pauw, duif, en ei. De letters die we hierbij gaan leren:
g, ei, au en f. Hier gaan we ook zelf woorden mee maken, schrijven, zinnen maken en nog veel meer. We kunnen ook al heel goed woorden schrijven in ons dicteeschrift. De komende tijd gaan wij daar ook langere woorden in schrijven. Dus niet alleen: loop, maar ook loopt. Niet alleen gaap, maar ook bijvoorbeeld gaapt.
Een aantal kinderen hebben de afgelopen periode ook voorgelezen aan groep 1/2 en de komende periode mogen meer kinderen dit gaan doen. Wat hebben ze daar zin in en wat doen ze het goed!

Rekenen:
De afgelopen periode zijn wij gestart in blok 3 en de komende periode werken wij hierin verder en ronden wij dit blok af.
We werken aan de volgende doelen:
* splitsen met grotere getallen ( t/m 20)
* spiegelen van getallen en beelden
* halveren en dubbelen
* rekenen met het 5 euro biljet en het 10 euro biljet. Hoe betaal je dit bedrag? Hoe kan je dit bedrag anders betalen?
* de lengte meten van verschillende voorwerpen met een kralenliniaal
* kennis maken met het plusteken en splitsingen opschrijven als een sommetje.

Verder oefenen wij met verhaaltjessommen. Bijvoorbeeld:
Twee kinderen maken een sneeuwpop.
Als er nu zes kinderen zijn?
Hoeveel sneeuwpoppen komen er dan?

Schrijven:
Inmiddels zijn wij al een poosje bezig met het leren schrijven van de letters tussen de lijntjes. De komende periode leren wij ook de letters schrijven die horen bij het woord wat we die dag leren lezen. Voor bovenstaande woordjes zijn dat dus de letters: g, ei, ui, l en de f.
Op de dagen dat wij het woord herhalen, schrijven wij de letters van eerder aangeleerde woorden.  Zo leren wij steeds meer letters netjes schrijven en kunnen wij straks ook prachtige woorden aan elkaar schrijven.

Met vriendelijke groeten,

Roelinda


13 december 2017

Vrijdag, 15 december 2017

Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen tijd stond bij ons in de klas van feest en Sinterklaas. We hebben veel leuke en gezellige dingen gedaan.
We hebben een paar weken heerlijk gewerkt, geknutseld en geleerd over Sinterklaas.
Ook heeft Sinterklaas zijn verjaardag gevierd bij ons in de klas. Wat was dat een feest!
We hebben gezongen en gedanst voor Sinterklaas en met de Pieten. Sinterklaas wilde ook graag alles weten over de uitdagingen die we hebben gehad van de sportpieten. De kinderen konden dit al heel goed vertellen en laten zien.
Sinterklaas heeft ook geluisterd naar hoe goed de kinderen al konden lezen en vond dat we het al heel goed konden, maar dat we veel mochten blijven oefenen om dit zo goed te blijven kunnen. Fijn!

Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje, mogen wij fijn verder werken in het volgende thema: Kerst. De klas is gezellig versierd door en samen met de kinderen. Ze hebben de kerstboom gezellig versierd met kerstballen en zelfgemaakte knutsels. De kinderen hebben zelf prachtige kerstballen al gemaakt voor de boom op ons prikbord. Verder zijn de kinderen nu heel druk met hun waxinelichthoudertje en het lieve-woorden-doosje. Het wordt allemaal prachtig!

Voor het Glazen Huys heeft ook groep 3 2 liedjes gezongen voor op de cd. De liedjes die wij hebben gezongen zijn: 'Hakken, hakken, plakken' en 'Hickory Dickory Dock'. Wat hebben de kinderen goed gezongen!

Lezen:
De afgelopen periode hebben we veel geleerd. De komende periode gaan wij weer een aantal nieuwe woorden/letters leren:
riem, bijl, hout en vuur. We leren met al deze geleerde letters erbij ook veel nieuwe woorden schrijven. In het dicteeschriftje schrijven de kinderen de geleerde woorden, maar ook andere woorden met de geleerde letters dan op.

Schrijven:
Inmiddels zijn wij al een poosje bezig met het leren schrijven van de letters tussen de lijntjes. De komende periode leren wij ook de letters schrijven die horen bij het woord wat we die dag leren lezen. Voor bovenstaande woordjes zijn dat dus de letters: ie, l, ou en uu.
Op de dagen dat wij het woord herhalen, schrijven wij de letters van eerder aangeleerde woorden.  Zo leren wij steeds meer letters netjes schrijven en kunnen wij straks ook prachtige woorden aan elkaar schrijven.

Rekenen:
De komende periode werken we verder in blok 3. In dit blok leren de kinderen splitsen met grotere getallen ( t/m 20), spiegelen, halveren en dubbelen, rekenen met het 5 euro biljet en met het 10 euro biljet, de lengte meten van een voorwerp met een kralenliniaal, maken de kinderen kennis met het plusteken en kunnen kinderen splitsingen opschrijven als een sommetje. ( voorbeeld: 10 bestaat uit 4 en 6, dus 4+6=10) en kinderen leren blokkenbouwsels om te zetten in plattegronden.

Engels:
Met Engels hebben we de afgelopen periode gewerkt rondom thema Autumn, we gaan nu starten met Winter en ook nog een les doen rondom Christmas. We oefenen de woorden door Engelse filmpjes te bekijken, spelletjes te doen op het digibord en coöperatieve werkvormen te doen met Engelse woordjes. Dit zijn spelletjes waarbij iedereen betrokken is en van en met elkaar mag leren.
  
Belangrijke data:
Dinsdag 19-12 om 9:00 schaatsen.
Donderdag 21-12: Kerstfeest van 17.00 uur – 18.15 uur. 16:55 inloop/ hapjes brengen. Vergeet bord, bestek en beker niet.
Vrijdag 22-12 om 14:00 Kerstvakantie. 

Iedereen hele fijne feestdagen toegewenst en alvast een gelukkig nieuw jaar toegewenst.

Met vriendeljike groet,
RoelindaVolgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »