Groep 5

 


22 februari 2018

Vrijdag, 23 februari 2018

Algemeen
We zijn in groep 5 enthousiast over de nieuwe taal- en spellingmethode. De leerlingen zijn erg betrokken en weten steeds beter welke categorie bij welk woord hoort en weten dan ook nog welke regel erbij hoort. Bij een aantal leerlingen zie ik echt al goede vooruitgang.
In de klas hebben we nu een 'daltonopstelling'. Er zijn 2 groepjes, 4 tweetallen en 6 tafels die alleen staan. Elke dag kiest de leerling welk plekje hij/zij fijn vindt. Dit doen we aan het eind van de dag en dan wisselen we meteen ook van plek. De volgende ochtend begin je dan meteen aan je nieuwe plekje. Dit hebben we nu een aantal dagen gedaan en zowel de leerlingen als ik zijn enthousiast. We hebben het vandaag besproken in de kring. De leerlingen geven aan dat het fijn is om ook in een tweetal of op een plekje alleen te kunnen werken i.p.v. een groepje. En als je op een plekje zit wat je niet zo fijn vindt (bijvoorbeeld dat je als laatste aan de beurt was om te kiezen, dan is het maar voor één dag. De volgende dag kun je dan weer op een ander plekje zitten.

Waar gaan we de komende periode aan werken?
spelling:
We zijn druk bezig met de nieuwe spellingmethode. Na de vakantie beginnen we al met blok 4. De nieuwe categorie die daar aan bod komt is die van het 's woord. (uitleg In woorden met 's vervangt de komma het woord 'des'. De 's komt heel vaak voor in combinatie met een klakgroepenwoord. Luister goed wat je zegt. Wat je als eerste zegt moet je ook als eerste opschrijven. Dus eerst de komma, dan de s.
Verder krijgen we bij de verkleinwoorden de woorden die eindigen op -etje (zoals in jongetje en jongetje en de woorden van de ei-plaat. Met werkwoordspelling gaan we het heben over het herkennen van de tegenwoordige en verleden tijd. We gaan dit nog niet toepassen.
Bij zinsdelen (de grammatica zit bij spelling en niet bij taal) gaat het over de persoonsvorm. (uitleg: De persoonvorm is het werkwoord in de zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je vindt de persoonsvorm met de vraagproe; als je van de zin een vraagzin maakt, komt de persoonsvorm vooraan te staan.
Taal:
We zijn bezig met het blok: Draaien. Het algemeen doel van dit thema is 'uitleggen en instrueren'. de leerlingen leren in dit thema hoe je een ander kunt uitleggen hoe een apparaat werkt. Ook leren ze hoe je een ander instrueert om een apparaat te gebruiken. Ze tekenen het apparaat en beschrijven de functie van de meest wezenlijke onderdelen.
Bij woordenschat lezen ze woorden over draaien.
Taal verkennen: uitdrukkingen over draaien en ontstaan van nieuwe woorden voor uitvindingen.
Spreken en luisteren: gebruik van woroden die een volgorde aangeven en een denkgesprek voeren.
Schrijven: beschrijving van een voorwerp en bedenken van een naam voor een uitvinding.
Onderaan dit blok kunt u 2 downloads vinden. Van spelling kunt u de categorieën vinden en wat algemene informatie van de methode.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
rekenen:
Met rekenen werken we aan de volgende onderdelen: 
Handig rekenen bij optellen en aftrekken tot 1000.
getallenlijn tot 1000
tafelsommen boven de 10. Dus 8x16. Je doet dan 8x10 en 8x6
Schatten van aantallen tot 1000
deelsommen
inhoud cl, ml en liter
gewicht, gr, en kilo
meten van omtrek.

Van de andere vakken zal ik de volgende keer weer een uitgebreide beschrijving geven.
Nu eerst genieten van een fijne vakantie.

 

spelling
staal-spelling-groep-5.pdf
Download
informatie nieuwe methode taal/spelling
staal-ouderbrief-herfst-groep-5.pdf
Download

17 januari 2018

Woensdag, 17 januari 2018

Beste ouders/verzorgers,

Allereerst de beste wensen voor 2018!
Een nieuw jaar, maar ook nieuwe dingen in de klas. We zijn namelijk begonnen met een nieuwe taal- en spellingmethode.
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om een nieuwe methode uit te kiezen. We hebben er twee uitgeprobeerd in de klas.
We hebben als school gekozen voor de methode STAAL (Sterk in Spelling en Taal). Deze methode heeft een spelling deel, hierin komt ook de grammatica aan bod en een taal gedeelte. We moeten allemaal nog even wennen, maar we zijn enthousiast van start gegaan.

Op donderdag 18 en vrijdag 19 januari ben ik niet op school. Ik heb 2 studiedagen over begrijpend lezen. Ik volg een opleiding tot taal-leesspecialist. In oktober had ik al een tweedaagse over technisch lezen en deze week dus over begrijpend lezen.
Voor de donderdag is geen inval. De groep is 's morgens in de eigen klas. Juf Marit staat dan voor de groep. 's Middags worden de kinderen over de andere groepen verdeeld. 
Op vrijdag is er wel een invaller. Er is vrijdag geen gym.

Wat gaan we de komende tijd leren?
spelling: 
De nieuwe methode werkt heel anders dan de oude methode. Omdat de methode zo anders is hebben we besloten om in blok 1 te beginnen. De eerste twee blokken zijn namelijk een herhaling van groep 4. We kunnen zo de categorieën goed oefenen.
Misschien heeft u uw kind al eens horen praten over een hakwoord, luchtwoord, een eeuw/ieuwwoord of een plankwoord. De categorieën hebben namelijk allemaal een naam, een pictogram, een gebaar en een bijbehorende regel.
Deze methode werkt heel erg vanuit het luisteren naar het woord. Hoor je een korte klank (a, e, i, o, u) en daarna een /g/klank. Dan is het een luchtwoord en schrijf je ch(t). Behalve bij hij legt, hij ligt en hij zegt.
We maken gebruik van een stappenplan. Luister naar het woord, zeg het woord na, welke regel hoort er bij het woord, schrijf het woord op, kijk het woord na. 
De kinderen luisteren ook steeds beter naar het woord en denken echt na over de categorie die daarbij hoort. Dat is leuk om te zien.
Taal:
Ook voor taal dus de nieuwe methode. Naast de lessen die er aangeboden worden moeten de leerlingen dat wat ze geleerd hebben ook laten zien aan het eind van het blok. Nu werken we aan het blok Noodweer. Het einddoel is, naast de toets, dat de kinderen hun eigen ideale weerbericht presenteren. Bij een ander blok kan dat zijn dat ze bijvoorbeeld een gedicht moeten schrijven.
rekenen:
We werken aan de volgende doelen:
Optellen en aftrekken tot 100.
Sprongen op de getallenlijn.
Inhoud maatbeker aflezen en aanvullen tot 1 liter
klokkijken in digitale tijd (hele en halve uren)
vermenigvuldigen en delen.

U ziet het, er is nog genoeg te doen en te leren in groep 5.

juf Martine


13 december 2017

Vrijdag, 15 december 2017

Beste ouders/verzorgers,

Vrijdagmiddag had ik een uitgebreid blog getypt, maar toen ik de foto's wilde toevoegen liep de computer vast en was ook mijn tekst weg.
Nu doe ik een nieuwe poging, uit mijn hoofd dus minder uitgebreid waarschijnlijk.
December: een drukke, maar leuke en gezellige maand. 
Vorige week dinsdag was de Sint nog in onze klas, een gezellige dag met 's morgens een spelletjescircuit en het bezoek van de Sint en 's middags een film.
Op donderdag stond de kerstboom al in de klas en gingen we meteen door in kerstsfeer.
Vooral afgelopen week hadden we het heel druk in groep 5.
Op maandag zongen we twee liedjes voor de cd voor het Glazen Huys. De kinderen hebben erg goed gezongen. Op woensdag mochten we schaatsen en brachten we meteen de cd bij het Glazen Huys. We mochten toen zelfs even in de regiekamer kijken. Daarna gingen we schaatsen. Ondanks de regen hebben we ons best vermaakt. Er lag een laagje water op het ijs, waardoor het extra glad was. Het nadeel was, dat als je viel, je meteen erg nat was. Op het laatst kreeg iedereen het toch wel koud, dus zijn we snel naar school gegaan. Daar droge kleding aangetrokken (sommigen zelfs kleding van de juf :-o ). Een lekker kopje warme thee gedronken en toen ging het wel weer. Op donderdag was het Open podium, waar Maerle en Francisca een dans deden en Puck en Nouraine gingen turnen. Knap hoor. Nu nog de laatste week met donderdag het gezellige kerstdiner en vrijdag spelletjes- en opruimdag. Daarna kan iedereen genieten van een welverdiende vakantie.

Wat gaan we de komende tijd leren:
Rekenen:
Met rekenen zijn we net begonnen in blok 3. Daar leren we het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 1000, Sprongen op de getallenlijn tot 1000, (handig) optellen en aftrekken tot 1000, digitale tijden opschrijven en aflezen (hele en halve uren).
Spelling: 
We zijn bezig om een nieuwe taal- en spellingmethode uit te kiezen. De leerkrachten hadden twee methodes uitgekozen en we hebben van beide methodes een blok uitgeprobeerd. Eerst een blok uit Taal Actief en nu een blok uit Staal. Vrijdag is de beslissing gevallen dat we Staal gaan aanschaffen. Omdat Taal in Beeld al aardig verouderd is hebben we besloten om in januari al te gaan beginnen met Staal.
Deze methode heeft 5 spellinglessen (4 basislessen en 1 herhalingsles) per week. Onze oude methode had er maar twee per week. Deze methode gaat heel erg uit van  het luisteren naar woorden. Wat hoor je? Is het een zingwoord, een plankwoord, of een luchtwoord. Vraag uw kind maar eens, zij kunnen u er meer van vertellen. We proberen nu blok 1 van groep 5 uit, waarin alle categorieën van groep 4 herhaald worden.
Taal: 
Bij taal maakt de volgorde van de blokken niet uit, daarom mochten de kinderen kiezen. Ze kozen voor het thema Noodweer. Het uiteindelijke doel van dit blok is het beschrijven en presenteren van jouw ideale weer. Daarom leren we in dit blok bij woordenschat woorden die bij het weer horen, leren we een mening vormen en een leergesprek houden. We leren ook dat sommige worden andere woorden sterker maken, bijvoorbeeld dat je snikheet kunt gebruiken in plaats van alleen maar heet. De eerste twee weken leer je alles wat je nodig hebt voor je presentatie over het weer.
wereldoriëntatie:
We zijn nu bezig met een blok geschiedenis. We zijn beland in de tijd van de ridders en monniken. Les 1 gaat over ridders en heren, les 2 over monniken en les 3 over horigen.
Na de vakantie doen we weer een blok aardrijkskunde. Het thema is 'aan het werk'. Les 1 gaat over werken in een fabriek, les 2 over werken in een pretpark en les 3 over werken op het platteland.

belangrijke data:
dinsdag 19 december toets geschiedenis
donderdag 21 december kerstdiner (denkt u aan de 3 b's (bord, beker en bestek)?
donderdag 21 december portfolio mee naar huis
vrijdag 22 december opruimen en spelletjes mee naar school

We maken er nog een gezellige week van.
Alvast fijne feestdagen en tot volgend jaar!

PS het toevoegen van de foto's lukt niet, dat moet ik op school doen, dus die volgen nog

Juf MartineVolgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »