groep 6

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!


21-02-2018

Woensdag, 21 februari 2018

Algemeen
Donderdag 25 januari mochten we optreden voor de ouders. Ilyas presenteerde de show. Eerst liet de groep zien wat we hadden geleerd tijdens de lessen geschiedenis. Danique deed voor hoe je een nieuwskring maakt en uiteindelijk lieten ze nog de liedjes horen die staan op de cd die is opgenomen voor het Glazen Huis. In de bijlage vinden jullie een aantal foto’s.
 
Het eerste hoofdstuk van Staal zit erop. De taalmethode sloot het blok af met het schrijven van een sportverslag. Iedereen is hier heel druk mee bezig geweest. De laatste dag hebben ze het verslag in hun groepje mogen presenteren. Hiervan zie je ook de foto’s in de bijlage. Staal spelling begint al heel vroeg met de grammatica. Dit vonden de kinderen erg lastig. Hier zullen we nog aandacht aan moeten besteden. Het gaat dan om lidwoorden, het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig naamwoord en het werkwoord. Verder zijn de kinderen erg enthousiast over de nieuwe methode.
 
Na het maken van rekenblok 3 hebben de leerlingen zelf een rekendoel mogen kiezen. Aan dit doel hebben zij 4 keer kunnen werken. De manier waarop zij dit konden oefenen was zeer divers: een domino, lotto, oefeningen op de ipad, werkbladen etc. Zij mochten samenwerken, maar ook zelfstandig. Erg leuk om te zien hoe gemotiveerd en betrokken de kinderen waren. In de bijlage vindt u foto’s van ‘het werken aan je eigen rekendoel’.
 
Dan nog iets creatiefs. In de voorafgaande weken heeft groep 6 tijdens handvaardigheid een gezamenlijke stad gebouwd. In groepjes van ongeveer 5 kinderen hebben zij een deel van de stad voor hun rekening genomen. Het eindresultaat is een fantastische stad gemaakt door groep 6. Natuurlijk mogen jullie deze komen bekijken! Hij staat achter het muurtje, in de computerruimte. Kom en bewonder!
 

Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

Wij zijn in dit blok bezig met het rekenen met tijden. Vooral digitale tijd komt veel aan bod. Treintijden met 20 minuten vertraging, welke tijd is het nu?
Optellen onder elkaar, met daarop lettend dat de leerlingen de getallen netjes onder elkaar schrijven.
Een taart kost 24 euro. Hoeveel kost 1/6 stuk? En 2/6?
In een doos zitten 60 bekertjes. Als de doos voor ¼ vol zit, hoeveel bekertjes zijn dat dan?
 
Taal:
Het nieuwe thema is Spijsvertering
Het thema laat zien wat er bij de spijsvertering allemaal gebeurt. Door proefjes te zien, en beschrijvingen ervan te maken, wordt de spijsvertering verduidelijkt. Niet alle woorden voor ontlasting passen op elk moment en in elke situatie.
Aan het einde van dit thema spelen de kinderen een spel waarbij ze zelf de regels hebben bedacht en hebben geschreven: het Spijsverteringsspel.
 
Spelling:
De volgende categorieën komen aan bod:
Kilowoord. Ik hoor de ie, maar ik schrijf de i.
Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.
Centwoord. Ik hoor de s, maar ik schrijf de c.
Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s, behalve bij ee.
Politiewoord. Ik hoor tsie, maar ik schrijf tie.
Colawoord. Ik hoor de k, maar ik schrijf de c.
Tropisch-woord. Ik hoor ies, maar ik schrijf isch.
Langermaakwoord uitbreiden met heid en teit.
Klankgroepenwoord uitbreiden met au, uw en gids
De leerlingen leren deze termen met deze uitleg. Er hoort ook een plaatje bij om het zo te kunnen onthouden.
Ook zullen we de categorieën van de vorige lessen herhalen.
 
Aardrijkskunde:
Het thema is Noord-Nederland.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Wonen en werken
In de fabriek
Welkom in Noord-Nederland
 
Engels:
Hert thema van unit 5 is school. De kinderen gaan van alles leren over school en de dingen die je daar ziet en gebruikt, zoals het bord, een nietmachine, potloden en pennen. Ze leren hoe je een medeleerling vraagt of je iets van hem/haar mag lenen.

Belangrijke data:
Wij zouden graag het portfolio na de vakantie weer terug willen hebben op school.
Denken jullie ook nog aan de gymlijst?
 
Vrijdag 23 februari: Om 14.00 uur vakantie
Maandag 5 maart: Weer naar school
Woensdag 14 maart: Ouderavond
 


17 januari

Woensdag, 17 januari 2018

Algemeen
Op woensdag 20 december was het de beurt aan groep 6 op de schaatsbaan in de stad. Ontzettend fijn en gezellig dat er zoveel ouders mee konden fietsen en kwamen kijken. De kinderen hebben stuk voor stuk genoten en waren bijna niet van het ijs af te krijgen. In de bijlage een paar foto’s.
 
Donderdagavond 21 december was het kerstdiner. Iedereen zag er heel mooi uit en er waren heerlijke gerechten. We hebben eerst gesmuld van de voorgerechten en de hoofdgerechten. Bijna alles ging op. Daarna kwam het toetjesbuffet en ook daar bleef bijna niets van over. Iedereen was erg onder de indruk van het peperkoekhuisje van Ilan en het was bijna zonde om het op te eten, maar er was uiteindelijk geen kruimel meer over. De foto’s zijn toegevoegd.
 
Deze week zijn we gestart met de cito toetsen. Volgende week gaan wij hier mee verder. Wij beseffen ook dat het een drukke periode is met alle toetsen die samenvallen, maar het is helaas even niet anders.
 
Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

Wij gaan de laatste lessen van het blok maken en daarna ronden we het blok af met de eindtoets. Deze eindtoets vindt u straks, samen met de laat maar zien wat je kan toets, terug in het portfolio.
In deze lessen gaan we de keersommen onder elkaar zetten. In de bijlage zit een foto van deze som zoals we hem op school gaan uitleggen.
Aan de kinderen is nog een leuke tip gegeven. Op cs.allestelt.nl (geen www ervoor)staan leuke sommen die ze kunnen maken. Ga naar de site, dan naar groep 6 en kiezen maar! Ook voor de betere rekenaars zijn er veel leuke sommen te vinden.
 
Taal:
Wij hebben deze week blok 4 afgerond. Volgende week gaan we starten met de nieuwe taalmethode: Staal.
Het thema van dit hoofdstuk zal zijn: sport. Wij zullen ongeveer 4 weken met dit thema bezig zijn.
Het doel van dit thema is spreken, luisteren en schrijven om te communiceren. Zo beschrijven de kinderen een sport en maken ze, met behulp van steekwoorden, een eigen sportverslag. Als eindproduct presenteren ze dit verslag als echte sportverslaggevers.
 
Spelling:
We beginnen met een nieuwe methode voor spelling. Dit is Staal geworden.
We zullen beginnen bij begin groep 6. Dit doen we om hiaten te voorkomen. De categorieën worden dan allemaal aangeboden. We zullen meer spelling geven en de rustweken laten zitten, zodat we aan het einde van het schooljaar weer bij lopen.
De volgende categorieën komen de volgende weken aan bod:
Hakwoord. Ik schrijf het zoals ik het hoor
Zingwoord. Net als bij ding-dong.
Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu.
Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
Langermaakwoord. Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven.
Voorvoegsel. Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
Verkleinwoord. Grondwoord + te/ste.
De leerlingen leren deze termen met deze uitleg. Er hoort ook een plaatje bij om het zo te kunnen onthouden.
 
Natuur:
De lessen gaan Afval. De volgende onderwerpen komen aan bod:
-Wat moet ik met die rommel?
-Welk afval kan de natuur opruimen?
-Wat gebeurt er met afval in de vuilnisbak?
-Waar kun je gescheiden afval kwijt?
-Verpakkingen:  kan het zonder?
-Gft-afval: wat doen ze ermee?
 
Engels:
We hebben het met Engels in blok 4 over reizen. In dit blok leren de kinderen woorden die te maken hebben met reizen zoals: met de bus, met de auto, de weg vragen en kaartjes. Zij vertalen de woorden naar het Engels en vanuit het Engels naar het Nederlands.

Belangrijke data:
Wij zouden graag het portfolio weer terug willen hebben op school.
Denken jullie ook nog aan de gymlijst?
 
Donderdag 25 januari: Daltonshow groepen 6, 7 en 8
 


13 december

Woensdag, 13 december 2017

Algemeen
Zoals jullie misschien wel gehoord hebben al van de kinderen thuis zijn we twee nieuwe methodes voor taal en spelling aan het uitproberen. De kinderen zijn erg enthousiast. We gaan binnenkort een keuze maken en dan willen we ook zo snel mogelijk aan de slag met de nieuwe methode. 
 
Daltonmiddag
Een aantal weken geleden zijn we gestart met groeps doorbrekende activiteiten voor de groepen 6,7 en 8. We noemen dit de dalton middag.
Op deze middag zijn de kinderen in kleine groepjes bezig met diverse activiteiten zoals koken, gezelschapsspellen, werkstuk maken, laboratorium, wereldzaken, programmeren.
De groepjes zijn zo samengesteld dat kinderen van groep 6,7 en 8 door elkaar zitten zodat ze van elkaar kunnen leren, gaan samenwerken en elkaar kunnen helpen.
Na 3 weken wisselen ze en gaan ze naar een andere activiteit. Iedere activiteit wordt begeleid door een leerkracht of een ouder.
We zijn erg blij dat we ouderhulp hebben zodat we kunnen spreken over een mooie invulling en een succes. Hartelijk dank hiervoor.
Tijdens deze activiteiten werken de kinderen aan hun portfolio en krijgen ze zo een overzicht van hun activiteiten en hun talenten.
We willen deze dalton middagen verder gaan professionaliseren. Maar voor nu zijn we erg tevreden.
 
We hebben net een spetterend Sinterklaasfeest op school gehad. Voorafgaande aan het grote feest op school moest elke groep 6 challenges doen en voor elke gelukte challenge kon een ‘pepernoot’ worden verdiend. We hebben onder andere een bootcamp gehad die werd gegeven door Jacqueline, de moeder van Fiene. Erg leuk!
Op 4 december was de tentoonstelling van de gemaakte surprises. In de hal stonden alle surprises van de groepen 6, 7 en 8. Ze waren prachtig!
Op dinsdag 5 december mochten we in de groep genieten van alle surprises en prachtige gedichten. Wat had iedereen er veel werk van gemaakt. De cadeautjes waren ook met veel zorg gekozen. Wij hebben allemaal erg genoten van deze dag.
In de bijlage staan foto’s van de pietengym, het bewijs dat de rommelpieten zijn geweest, de surprises in de hal, de groep en van ieder kind is een foto gemaakt met surprise. De individuele foto’s komen niet in het portfolio. Wilt u deze foto graag, dan wil ik (Esther) hem met alle plezier in de groepsapp van groep 6 laten zetten.
 
Donderdag 14 december was het open podium. We hebben genoten van alle optredens. Wat een talenten zitten er in groep 6. Heel leuk om te zien hoe de kinderen thuis hard geoefend hebben.
 
We werken nu toe naar het Kerstfeest. Dit wordt gevierd op donderdag 21 december. We hopen op gezellige avond met lekkere hapjes. De komende week gaan we lekker knutselen voor de Kerst. De kinderen maken een doosje, waarin allemaal lieve woorden van de andere kinderen inzitten. Deze krijgen ze dan na de maaltijd. Ook worden er lampjes en tekeningen gemaakt.
 
We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe. Geniet van jullie vakantie en tot in 2018.
 
 
Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?


Rekenen:
Keersommen zoals 8 x 32. Deze rekenen we als volgt uit: 8 x 30 = 2408 x 2 = 16240 + 16 = 256
We gaan veel bezig met de tijd. Welke tijd geeft de klok aan? Schrijf de digitale tijd op twee manieren. Hoe lang duurt het van …. tot……..Mocht uw zoon / dochter moeite hebben met klokkijken dan is het prettig als er thuis ook aandacht aan wordt besteed.
 
Taal:
We gaan (weer) de persoonsvorm zoeken in een zin. Dit is het werkwoord dat verandert als je de zin in een andere tijd zet. Je kan de persoonsvorm ook vinden door van de zin een vraagzin te maken.
Bijvoorbeeld: Ik lust geen spruitjes. Lust ik geen spruitjes? Lust is de persoonsvorm.
We gaan een verslagtekst schrijven. In een verslag vertelt iemand wat er is gebeurd. In een verslag staat stap voor stap wat er is gebeurd.
 
Spelling:
Deze onderwerpen komen aan bod:
-We leren persoonsvormen van werkwoorden met v en z. (blijven, wijzen)
-We leren zes woorden met de i die als ie klinkt. (olifant, piramide, visite, giraf, taxi, kiwi)
-We leren persoonsvormen van werkwoorden met d. (ik word, hij wordt)
- We leren zes woorden met de i die als ie klinkt. (virus, diploma, artikel, limonade, uniform, televisie)
-We leren samenstellingen schrijven. (stripboeken, ochtendkrant)
 
Aardrijkskunde:
Dit blok hebben we het over West-Nederland. De onderwerpen zijn:
-Landbouw in West-Nederland
-Industrie in West-Nederland
-vakantie in West-Nederland
 
Engels:
We gaan het met Engels in blok 4 hebben over reizen. In dit blok leren de kinderen woorden die te maken hebben met reizen zoals: met de bus, met de auto, de weg vragen en kaartjes. Zij vertalen de woorden naar het Engels en vanuit het Engels naar het Nederlands.

Belangrijke data:
Donderdag 21 december: Kerstfeest (17.00 uur – 18.15 uur). Vergeet bord, bestek en beker niet.
Donderdag 22 december: Om 14.00 uur kerstvakantie.
Maandag 8 januari: Iedereen gezond en wel weer op school. Graag in deze week ook het portfolio mee terug naar school.
 Volgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »