Groep 7

 


22-2-2018

Vrijdag, 23 februari 2018

Wat hebben we de afgelopen 2 weken weer hard gewerkt. De Citotoetsen zijn achter de rug, iedereen heeft zijn portfolio mee en iedereen kan er trots op zijn. We zijn inmiddels gestart met de methode STAAL (taal). We zijn met het onderwerp Nederland bezig. De kinderen zijn er enthousiast mee aan de slag gegaan. We leren een heleboel nieuwe woorden rond het thema Nederland. Dan moet u denken aan bijv. chauvinistisch, compromis, karakteristiek, streektaal enz. Kom gerust even binnen kijken, de woorden hangen op het bord en uw zoon/dochter zal vast het nieuwe werkboek willen laten zien en uitleggen.
Spelling werken we nog uit de oude methode. We maken Blok 6 nog en daarna gaan we ook met STAAL spelling aan het werk. De volgende categorieën staan centraal in blok 6;
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
Woorden met ch
Woorden met wr-
Werkwoorden in de verledentijdDe kinderen hebben allemaal hun werkboekje van natuur mee naar huis genomen. Ze hebben 6 maart een toets.
We hebben de aflopen weken ook extra geoefend met de inhoud en oppervlakte berekeningen(zie de foto’s in de bijlage). Toch blijft dit erg moeilijk maar we blijven oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Op de site leerleuk staan ook leuke oefeningen om daarmee aan de slag te gaan.
Dit blok staat m.n het volgende centraal:
Miljoen/ aanvullen tot tien- en honderdduizendtal
Cijferend vermenigvuldigen onder elkaar
Breuken: vergelijken, ongelijknamige breuken optellen en aftrekken
Oppervlakte, omtrek en inhoud
Aflezen van grafieken
Procenten in combinatie met breuken


17-1-2018

Woensdag, 17 januari 2018

Blog  groep 7
 
Algemeen:
De kerstvakantie zit er weer op en we zijn volop aan de slag gegaan. We hebben de afgelopen anderhalve week veel aandacht besteed aan de groepsvorming. We hebben regelmatig spelletjes met elkaar gedaan waarbij bijvoorbeeld samenwerken centraal stond of een ander spel (krantenmeppertje) met als doel welke spelregels spreken we af, hoe gaan we daarmee om en hoe spreken we elkaar daarop aan. Daarnaast hebben we ook bedacht hoe we de invulling van de daltonshow van 25 januari gaan doen. U komt toch zeker ook kijken naar onze Tableau Vivant!!
 
Belangrijke data:
Do 25  januari: daltonshow 13.15 uur starten we.
Ma 29 januari : Engelse toets
 
 
Rekenen:
De afgelopen lessen hebben m.n. in het teken gestaan van het rekenen met oppervlakte en inhoud. En we hebben veel geoefend met procenten op verschillende manieren. De komende week zullen we de citotoetsen weer bij de kinderen gaan afnemen en daarna gaan we weer verder oefenen met het berekenen van inhoud, inhoudsmaten herleiden, oppervlaktes uitrekenen.
 
Taal:
Bij taal hebben we blok 4 afgesloten. In blok 5 staat beeldspraak, directe rede en het achtervoegsel o.a. centraal. We zullen ook snel aan onze nieuwe methode Staal gaan beginnen.
 
Spelling:
Bij spelling gaan we beginnen aan blok 5. In dit derde blok werken we aan de volgende categorieën:
Woorden met ct.
Woorden met s=c en k=c
Verkleinwoorden
Woorden met vaste stukjes on-/ont-/ en -loos 
Zaakvakken:
De toets van geschiedenis hebben we gemaakt. Het ging over monniken en ridders en de toets is goed gemaakt door de leerlingen.
Nu zijn we begonnen met hoofdstuk 3 van aardrijkskunde. Het gaat over West-Europa en we zullen ook weer Topografie erbij doen.
 
Engels:
Bij Engels komt de toets eraan. In dit blok ging het over vrijetijd en sporten. Inmiddels hebben we de lessen gehad en gaan we aan de slag met de herhalingsbladen.
 
Juf Ilse en Juf Brigitte


13 december 2017

Vrijdag, 15 december 2017

Algemeen:
Nu de sint weer uit het land is, hebben we de klas in kerstsfeer versierd. Inmiddels zijn juf Annalies en meester Ben al een tijdje aan het werk in onze groep. Het is voor de leerlingen een beetje wennen. We gaan er met elkaar een leuke tijd van maken.
Doordat Annalies en Ben geen gymbevoegdheid hebben, gymt groep 7 samen met een andere groep. Zoals het nu verlopen is de laatste paar keer lijkt het goed te gaan. We gaan vlak voor de kerstvakantie evalueren en wellicht dat we deze manier van gymmen voortzetten.
We hebben op donderdag 14 dec Open podium gehad in school. Hier heeft Chris opgetreden met doedelzakmuziek. Ook hebben we een show gezien van Levi, Abel, Kian, Karim en Jeftha. Zij gaven een demonstratie van Streetrun. Erg mooi om te zien.
Groep 7 heeft twee liedjes gepresenteerd en het is gefilmd voor “Het Glazen Huys Nijkerk”. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het goede doel van Het Glazen Huys.
 
Belangrijke data:
Ma 18 dec: toets Natuur.
​Ma 18 dec: Bezoek bureau Halt. Thema's Groepsdruk en Jaarwisseling.
Ma 18 dec: schaatsen
 
Rekenen:
De toets van blok 2 was voor veel leerlingen een pittige opgave. Ze gaan nu merken dat naar mate ze verder in hun schoolcarrière komen de opgaven moeilijker worden. In dit blok wordt veel gewerkt met breuken, procenten en kommagetallen. Voor veel leerlingen was het even schrikken dat ze een laag cijfer haalde maar op vrijdag 15 dec is de herkansing geweest. Hiermee kunnen ze het cijfer ophalen. Daarnaast zullen Annalies en Ben extra aandacht besteden aan de opgaven die de groep nog lastig vindt.  
 
Taal:
Bij taal beginnen we aan blok 4. In blok 4 is het thema: gevoel. In dit blok leren we bij verhalen te schrijven waarbij je moet ingaan op je gevoel. De leerlingen leren om een verhaal uit te beelden met gebaren. Deze gebaren ondersteunen het verhaal.
Het vinden van het lijdend voorwerp + gezegde + onderwerp vinden ze nog lastig. Er wordt veel mee geoefend. Nogmaals een voorbeeld:
Isabel koopt een pen.  Wie of wat= wat  gezegde= koopt onderwerp= Isabel. Wat koopt Isabel? Een pen = lijdend voorwerp.
Bij het onderdeel schrijven leren we wat woordkast, woordtrap en woordparaplu is
 
Spelling:
Bij spelling gaan we beginnen aan blok 4. In dit blok werken we aan de volgende categorieën:
Woorden met t of th zoals: thermoskan, marathon, enthousiast, katholiek, videotheek.
Weetwoorden met een y. ze worden uitgesproken als ie maar je schrijft een y. Bijvoorbeeld: gymmen, hyacint, systeem, dynamo.
Klankwoorden ( K22) met het vaste stukje –ig(e) of –lijk(e)  aan het einde van het woord. Denk hierbij aan: rustig, gelukkig, eerlijk, gevaarlijk. 
Zaakvakken:
De toets van aardrijkskunde en topo hebben we gemaakt. Het ging over Zuid Europa en de toets is goed gemaakt door de leerlingen.
Nu zijn we begonnen met hoofdstuk 2 van natuur. Het gaat over onze waterhuishouding. Waar komt de regen vandaan? Wat gebeurt er als er geen water meer in onze sloten zit? Hoe krijgen we schoon water en waar komt het vandaan als we de kraan open draaien? Waar blijft ons afvalwater?
 
 
 Engels:
Bij Engels zijn we begonnen met blok 3. In dit blok gaat het over vrijetijd en sporten. Inmiddels hebben we de lessen gehad en gaan we aan de slag met de herhalingsbladen. De toets is pas na de kerstvakantie maar de oefenbladen hebben de leerlingen al mee naar huis genomen. Dat wordt dus leren in de kerstvakantie

Daltonmiddag
Een aantal weken geleden zijn we gestart met groepsdoorbrekende activiteiten voor de groepen 6,7 en 8. We noemen dit de dalton middag.
Op deze middag zijn de kinderen in kleine groepjes bezig met diverse activiteiten zoals koken, gezelschapsspellen, werkstuk maken, laboratorium, wereldzaken, programmeren.
De groepjes zijn zo samengesteld dat kinderen van groep 6,7 en 8 door elkaar zitten zodat ze van elkaar kunnen leren, gaan samenwerken en elkaar kunnen helpen.
Na 3 weken wisselen ze en gaan ze naar een andere activiteit. Iedere activiteit wordt begeleid door een leerkracht of een ouder.
We zijn erg blij dat we ouderhulp hebben zodat we kunnen spreken over een mooie invulling en een succes. Hartelijk dank hiervoor.
Tijdens deze activiteiten werken de kinderen aan hun portfolio en krijgen ze zo een overzicht van hun activiteiten en hun talenten.
We willen deze dalton middagen verder gaan professionaliseren. Maar voor nu zijn we erg tevreden.


Juf Gea, jufAnnalies en Meester Ben. Volgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »