Groep 8

 


21-02-2018

Woensdag, 21 februari 2018

Algemeen
De maand januari is voorbij gevlogen. Het was een spannende tijd, met een spannende keuze. Welke vervolgschool ga ik kiezen? In de klas merkten we dat de kinderen hier erg mee bezig waren. We hebben samen fijne gesprekken gevoerd en iedereen heeft een keuze gemaakt.
We hebben het feestje van juf Sara gevierd. Zij blijft nog wel stage lopen op school, maar niet meer alleen in onze groep.

We hebben een musical gekozen! We mochten kiezen uit drie. We hebben samen gestemd, het was even spannend maar we zijn eruit gekomen! We gaan er nog niets over verklappen!
 
Rekenen
Blok 3 gaat over de volgende onderdelen;
Rekenen met Romeinse cijfers
Vermenigvuldigen met en zonder kommagetallen
Gemiddelde berekenen van positieve en negatieve getallen
Leren kennen van de bekende verhouding tussen omtrek en middellijn
Met de rekenmachine kortingen en btw berekenen en uitkomsten vergelijken
Leren kennen van andere munteenheden
Werken met jaarkalenders en seizoenen
Staafgrafieken lezen en interpreteren

Taal
Wij hebben na de vakantie de toets. Daarna beginnen we met het volgende blok.
 
Spelling
Blok 6 gaat over de volgende categorieën;
- hoofdletters
- Engelse leenwoorden
- woorden met in het midden een stomme e
- drie werkwoordvormen
- werkwoorden van Engelse leenwoorden
   
Zaakvakken
Wij zijn net klaar met het thema Zuid-Amerika. We gaan het met natuur hebben over ecosystemen.

 Social media.

Onlangs hebben we de voorlichting Social Media afgesloten.
Het was een leerzame 'training', waarbij de kinderen de verschillende vormen van social media leerden, hoe ga je ermee om, welke ervaring heb je ermee, wat zijn de gevolgen van social media etc.
In de tweede voorlichting ging het mn. om cyberpesten, blokkeren van vrienden, de privacy van ieder, identiteit op social media, grooming etc.
Aan de hand van stellingen moesten de kinderen hun mening geven en hierover werd goed gediscussieerd.
Al met al een leerzame voorlichting.

 

Engels.

De afgelopen periode hebben we het aanbod van de Engelse methode aangepast. De kinderen gaven aan dat het tempo laag lag en inhoudelijk verwachten ze meer.
Daar was ik het helemaal mee eens.
Ik heb gekeken naar welke grammatica zaken mn in het eerste jaar VO uitvoering aan bod komen en heb dit met de groep gedaan en getoetst.
Het resultaat was mooi. Dit kunt u lezen en zien in het portfolio van uw kind.
Op dit moment zijn we bezig met de factor tijd. We leren klok kijken in het Engels, getallen, dagindeling, afspraken maken en grammatica in de vorm van 'a car' en 'an answer'.
Daarna volgt weer de toets. Deze is op vrijdag 16 maart a.s. Na de vakantie neem ik met de kinderen de meest belangrijke zaken door en geef aan wat ze goed moeten leren.
Dit komt terug in de toets. Net als de vorige toets komen er ook weer Engelse woorden die Nederlands- Engels en andersom vertaald moet worden. Ze nemen hun boek mee naar huis om te oefenen. Wilt u dit graag in de vakantie, dan mag uw kind het boek uiteraard mee nemen vrijdag.

 Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard bij mij terecht. Dan wens ik u alvast een fijne vakantie toe.

Groeten,

Juf Gea


17-01-2018

Dinsdag, 16 januari 2018

Algemeen
Na een heerlijke vakantie zijn wij weer opgeladen begonnen aan de volgende periode. Januari is een drukke, intensieve maand. Wij zijn bezig met de Cito’s, maar daarnaast is er ook tijd voor ontspanning. Dit kunt u zien op onderstaande foto’s. Wij hebben een samenwerkingsopdracht gedaan in de vorm van een spel. De kinderen moesten een toren bouwen van de bekers met behulp van de elastiekjes. Voor crea heeft juf Sara een opdracht bedacht met hout en spijkers.
 
In de klas zijn wij gestart met een datamuur. Op deze muur hangen wij doelen op die wij met de klas willen bereiken. Naast de persoonlijke doelen in ons portfolio werken we dus nu ook aan een groepsdoel. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en eigenaarschap bij de kinderen. Dit is echt Dalton!
 
Rekenen
Blok 3 gaat over de volgende onderdelen;
Vermenigvuldigen en delen met kommagetallen
Oppervlakte en omtrek van meetkundige figuren bepalen
Gewichten ordenen
Breuken optellen en aftrekken
Procenten en breuken vergelijken
Gemiddelde berekenen met kommagetallen
Breuken omrekenen in kommagetallen
Snelheid berekenen
Aanbiedingen en prijzen vergelijken
Lijngrafiek aflezen, interpreteren en afmaken
Dubbele staafgrafiek tekenen

Taal
In blok 3 leren we over;
Verschillende vormen van het werkwoord herkennen en benoemen
De voltooide tijd
Gezegde en de persoonsvorm in een zin
Betekenis afleiden van woorden door terug te lezen of vooruit te lezen
 
Spelling
Blok 5 gaat over de volgende categorieën;
- botsende klinkers zonder trema, bijv. officieel, geopend, museum
- botsende klinkers met trema, de ruïne, de patiënt, kopiëren
- woorden met q, de quiz, het aquarium, consequent
- woorden met x, de explosie, de reflex, flexibel
- bezitsvormen, Jans mobieltje, Eddy’s boek, Kees’ idee
   
Zaakvakken
Wij zijn inmiddels weer aangekomen bij het vak geschiedenis. Wij gaan alles leren over de tijd van de ‘Burgers en stoommachines’. Denk aan de slag bij Waterloo, wat is de industriële revolutie, vrouwenemancipatie etc.


13-12-2017

Woensdag, 13 december 2017

Wij hebben de afgelopen tijd toffe dingen gedaan en geleerd. Twee ervan worden hier beneden toegelicht door twee leerlingen.

Het sinterklaas feest
Het sinterklaas feest begon met dat sinterklaas binnen kwam en iedereen het welkomst lied begon te zingen sommige kinderen hadden geluk en kregen al pepernoten bijvoorbeeld van bling bling  piet of van weg piet was er ook want sinterklaas hield een super leuke toespraak en toen moesten we naar de klas en veel mensen gingen meteen naar de klas om zo snel mogelijk de surprises uit te pakken . En toen we op de helft van de surprises waren kwam sinterklaas  weer langs  en kletsten we een beetje met sinterklaas .
Was geschreven door Sarah van groep 8
 
Streetwise
 
Op vrijdag drie november hadden wij streetwise over wat je niet moet doen op de weg, zoals dingen in je kratje doen of aan een kant in je fietstas doen. We moesten ook nog een rondje fietsen met 5 of 7 kilo in een rugzak. Daarna mochten wij met een elektrische step een rondje rijden. Dat was best wel leuk .J
Maud en Sarah groep 8
 
Rekenen
Blok 3 gaat over de volgende onderdelen;
Vermeniguldigen en delen met kommagetallen
Oppervlakte en omtrek van meetkundige figuren bepalen
Gewichten ordenen
Breuken optellen en aftrekken
Procenten en breuken vergelijken
Gemiddelde berekenen met kommagetallen
Breuken omrekenen in kommagetallen
Snelheid berekenen
Aanbiedingen en prijzen vergelijken
Lijngrafiek aflezen, interpreteren en afmaken
Dubbele staafgrafiek tekenen

Taal
In blok 3 leren we over;
Verschillende vormen van het werkwoord herkennen en benoemen
De voltooide tijd
Gezegde en de persoonsvorm in een zin
Betekenis afleiden van woorden door terug te lezen of vooruit te lezen
 
Spelling
Blok 4 gaat over de volgende categorieën;
van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden, bijvoorbeeld de gemaakte fout
Struikelblokken, zoals sieraden, schminken, motor
Bijvoeglijke naamwoorden, zoals mistige dag, ijzeren hek
Struikelblokken, kangoeroe, apparaat
Woorden op –iaal,-ieel-ueel, materiaal, liniaal, officieel

Zaakvakken
Met natuur hebben we het over plantjes stekken.
 
Engels
De afgelopen vrijdagen hebben we wat meer aandacht gegeven aan de Engelse grammatica. Naast de methode zijn we aan de slag gegaan met de vervoegingen van to be. Vb I am, You are, He/ She/ It is etc.
De tegenwoordige tijd is aan bod geweest. Vb I work, You work, He/She/ It works etc.
In de methode is er aandacht geweest aan winkelen, artikelen, vragen stellen in de winkel, rollenspelen.
Vrijdag 12 januari hebben we een Engelse toets. De kinderen moeten daarom hun Engelse werkboek mee naar huis nemen voor de vakantie. Na de toets gaan we verder met afspraken maken, op tijd komen, morgen/overmorgen etc en activiteiten die je overdag doet zoals aankleden, tanden poetsen, naar bed gaan, huiswerk maken, klok kijken…..

Daltonmiddag
Een aantal weken geleden zijn we gestart met groeps doorbrekende activiteiten voor de groepen 6,7 en 8. We noemen dit de dalton middag.
Op deze middag zijn de kinderen in kleine groepjes bezig met diverse activiteiten zoals koken, gezelschapsspellen, werkstuk maken, laboratorium, wereldzaken, programmeren.
De groepjes zijn zo samengesteld dat kinderen van groep 6,7 en 8 door elkaar zitten zodat ze van elkaar kunnen leren, gaan samenwerken en elkaar kunnen helpen.
Na 3 weken wisselen ze en gaan ze naar een andere activiteit. Iedere activiteit wordt begeleid door een leerkracht of een ouder.
We zijn erg blij dat we ouderhulp hebben zodat we kunnen spreken over een mooie invulling en een succes. Hartelijk dank hiervoor.
Tijdens deze activiteiten werken de kinderen aan hun portfolio en krijgen ze zo een overzicht van hun activiteiten en hun talenten.
We willen deze dalton middagen verder gaan professionaliseren. Maar voor nu zijn we erg tevreden.
 
Wij wensen u alvast hele fijne kerstdagen toe en een goed 2018.
Groet,
Gea Hoekstra en Rianne Hakkert


 
Belangrijke data:

14 december: schaatsen
18 dec: voorlichting Halt
21 dec: Kerstviering
 
 
 
 Volgende pagina »
Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »