Klachtenregeling

Wij doen onze best om alles zo goed mogelijk te regelen en proberen altijd deugdelijke besluiten te nemen. Toch kan het zijn dat u van mening bent, dat u niet goed bent behandeld of dat er jegens u een verkeerd besluit is genomen. In alle gevallen kunt u besluiten een klacht in te dienen. Hiervoor kennen wij een formele procedure conform onze klachtenregeling.

Heeft u als ouder een klacht, wendt u dan tot de contactpersoon op school. ( Margot Kraeima). U kunt uw klacht daar kenbaar maken en vragen of uw klacht opgelost kan worden. In veel gevallen zal uw klacht op schoolniveau opgelost kunnen worden. Het komt echter voor dat u niet tevreden bent met de oplossing en dat u een officiële klacht wilt indienen. Hiervoor verwijzen we u naar onze klachtenregeling van Stichting Eem Vallei Educatief: http://www.stev.nl/organisatie/klachtenregeling

Mrt
14

Daltonmiddag middenbouw... lees meer »
Mrt
14

Ouderavond taal en spelling. Fijn, al deze betrokken ouders!!... lees meer »