Algemeen

 


19-1-2018

Vrijdag, 19 januari 2018

Beste ouders/verzorgers,

De eerste 2 weken van het nieuwe jaar zitten er al weer bijna op. 

Op woensdag 31 januari is het Open Dag in Nijkerk. De koffie en thee staat klaar voor nieuwe ouders, maar uiteraard ook voor u. Iedereen is welkom! Mocht u familie, vrienden en kennissen weten, die geïnteresseerd zijn in onze openbare Daltonschool, nodig ze vooral uit. U bent tenslotte onze ambassadeurs van de school. 

De citotoetsen zijn in volle gang. Vanmorgen liep ik door de school om nieuwe ouders rond te leiden en zagen we in veel klassen de bekende toets-opstelling. Ik wens bij deze alle leerlingen veel succes. Cito-toetsen zijn voor ons een hulpmiddel om te kijken of we in vergelijking met andere scholen (benchmark) op een goed niveau zitten. Daarnaast gebruiken we de uitslagen van de Cito om te zien of de leerlingen de geleerde stof ook kunnen toepassen. Voor de leerlingen en de leerkrachten is het een moment om te zien op welk niveau per leerdoel de leerlingen zitten, zodat we de lesstof daarop kunnen aanpassen. 

Afgelopen week hebben we studiedag gehad. Het motto in de school is dat iedereen moet groeien in zijn ontwikkeling; de leerlingen maar ook het team .. allemaal. Als team hebben we ons gericht op het verbeteren en zichtbaar maken van de lesdoelen. Lesdoelen zijn onderverdeeld in blokdoelen, periodedoelen, persoonlijke doelen en groepsdoelen. Dit onderwerp hoort bij Dalton. De 5 Daltonpijlers zijn: zelfstandig kunnen werken, zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen leren (eigenaarschap), samen kunnen werken, op je werk kunnen reflecteren en efficiënt werken. Als leerlingen weten waarom (het doel) ze iets moeten leren, dan verhoogd dat hun eigen verantwoordelijkheid en motivatie. Achter in de klas zijn zogenaamde datamuren met daarop de doelen, te verwachten resultaten en de door de leerlingen gemaakte groepsafspraken. De doelen komen helderder op de taakkaart en op het bord. 

De eerste denktank voor het nieuwe schoolplein is bij elkaar geweest. Dit was een zeer inspirerend overleg. Geweldig dat ouders zo betrokken zijn en zich willen inzetten voor de leerlingen in de school. Mocht u ook een bijdrage willen leveren, op wat voor manier dan ook, laat het mij weten. Alle hulp is welkom. In de grote hal zullen we samen met de leerlingen van de leerlingenraad laten zien waar we staan in het proces. 

Mocht u vragen hebben of opmerkingen, dan bent u bij deze uitgenodigd om dit met mij te delen. Mijn deur staat open. 

Met hartelijke groet,
Marit Philip
directeur 


 


15 december 2017

Vrijdag, 15 december 2017

Geachte ouders en verzorgers,

Het is een feestelijk periode. Eerst sinterklaas met zijn zwarte pieten. De Sint was net vertrokken en toen werd de school weer versierd in kerstsfeer. Wat heeft u als ouders ons hier fantastisch bij geholpen. Zonder ouders is het niet mogelijk om voor de kinderen deze feesten te organiseren. Heel erg bedankt!! 

De lessen op school zijn veelal in kerstthema. Rekenen met kerstballen, inkleuren van arresleden enz. 's morgens brandt het haarvuur op het digibord. Komende donderdag is het kerstdiner. Het kerstmenu wat u op de deuren van de klassen kan invullen, zijn al aardig vol. Het wordt smullen. 

Wat is er nog meer gebeurd? Groep 5 is met juffrouw Martine naar het Glazen Huus geweest. Alle kinderen hebben een lied gezongen. De liedjes zijn professioneel opgenomen en op een CD gebrand. Ouders konden de CD's kopen voor €5. Vanmiddag hebben we een bedrag van €280 kunnen overhandigen. De liedjes zijn prachtig. Als u nog een CD wilt kopen, dan kan dat uiteraard. De opbrengst is dan voor school. 
Het open podium van gister, donderdag 14 december, was prachtig. Kinderen verrassen toch iedere keer weer met wat voor enthousiasme ze op het podium hun talent laten horen en zien. Dan ben ik er als directeur weer zo trots op dat we een Daltonschool zijn en de kinderen deze kans geven. 
Voor het nieuwe schoolplein is er een 'denktank' geformeerd. Er hebben zich ouders en leerkrachten aangemeld om mee te denken over de mogelijkheden van een nieuw schoolplein. We willen het schoolplein graag veranderen in een natuurlijk ontdekplein. Daar hebben we veel hulp voor nodig. Als u zich nog wilt aanmelden voor welke hulp dan ook, dan is dat zeer welkom. Er is nog geen geld. Ook dat moet nog gerealiseerd. Een hele uitdaging! 
De Daltonmiddagen waarin 3 groepen door elkaar groepsdoorbrekende opdrachten krijgen, krijgt steeds meer vorm. Zowel voor de midden- als de bovenbouw worden de workshops verbeterd. We blijven leren en verbeteren. 

Na de kerstvakantie beginnen we in de meeste groepen met een nieuwe taal/spellingsmethode Staal. Met behulp van deze methode willen we de resultaten van met name spelling verbeteren. Het zogenaamde spellingsbewustzijn van onze leerlingen moet verbeteren, daar kunnen we deze methode goed bij gebruiken. 

Nog 1 week school en dan is het vakantie. 
Ik wens u en de kinderen een heel fijn kerstfeest toe, een gezellige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar!  


 


9 november 2017

Dinsdag, 14 november 2017

Beste ouders,

We gaan al weer naar Sinterklaas en Kerst. Wat gaat de tijd toch hard. Er lopen kleuters in de school, die heel trots hun nieuwe wantjes en sjaals laten zien. Heerlijk! 

We staan uiteraard op onze Daltonschool niet stil. Stilstand geeft roest en daar houden we niet van. De maatschappij gaat zo hard qua verandering, dat we steeds op zoek zijn naar hoe we de kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden. We willen dat ze met een rugzak vol kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen straks de wijde wereld instappen. Als ze volwassen zijn, kunnen ze dan als waardevolle burger deelnemen aan de maatschappij. 

Kinderuniversiteit: De afgelopen maanden hebben we onderzocht op welke manier we kinderen met een hoger denkniveau kunnen begeleiden op daltonschool Corlaer. We noemen dit ‘de Kinderuniversiteit’. Hiervoor hebben we verschillende middelen en materialen bekeken en zijn er criteria geformuleerd. De criteria zijn als volgt:  op cito rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden I-scores. Daarnaast beschikken de kinderen over de volgende kenmerken: taakgericht, creatief, goed geheugen en zijn zich bewust van hun eigen capaciteiten.
Op basis van bovenstaande zal het volgende worden ingezet:
Voor de kinderen van groepen 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8 die voldoen aan alle criteria is een programma opgesteld wat zij op een aantal vrijdagmiddagen gaan volgen. Eerst zal gewerkt worden met de methode Talentenlab. Zodra dit afgerond is zal een pilot gestart worden met de methode Acadin.  Ancella Posthuma, leerkracht van groep 6, zal hen daarin begeleiden. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen daarnaast een boekje van Topklassers, wat zij in de groep zelfstandig kunnen verwerken. Ancella zal hen hierin op een aantal momenten begeleiden. Vrijdag 17 november zal gestart worden met de kinderen uit de groepen 6 t/m 8.
Voor de kinderen van groep 5 t/m 8  die net niet voldoen aan de gestelde cito-criteria wordt eveneens Topklassers ingezet. Ancella zal ook hen hierin begeleiden.Voor uitgebreidere informatie is het schoolwerkplan Kinderuniversiteit 2017-2018 ter inzage beschikbaar. 

Daltonmiddag: Vrijdag 17 november start ook de Daltonmiddag van groep 6,7 en 8. Deze middag staat in het teken van groepsdoorbrekend werken. Kinderen leren met en van elkaar leren. Door workshops te bieden aan de kinderen met heel verschillende onderwerpen, leren kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit is de basisgedachte van talentontwikkeling. Als je als kind weet wat je talent is en je krijgt op school de ruimte om dat te ontdekken en ontwikkelen dan geeft dat zelfvertrouwen. 

"The best teachers show you where to look, but don't tell you what to see"

Marit Philip, directeur Daltonschool Corlaer« Vorige pagina Volgende pagina »
Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »