Groep 1/2b

 


Einde van het BLOG

Donderdag, 18 oktober 2018

Beste ouders van alle leerlingen,

Het BLOG gaat stoppen. We gaan via Parro en het Ouderportaal met u communiceren. U heeft vandaag donderdag 18 oktober de handleiding van beide communicatiesystemen ontvangen. Hierin vindt u alle informatie. 
Er volgt geen nieuwe informatie op het BLOG. De informatie die er nu op staat, blijft tot 1 janauri 2019 op het BLOG staan. 1 januari 2019 verdwijnt het BLOG van de website. 

Met vriendelijke groet,
Team Corlaer
 


groep 1/2b

Woensdag, 26 september 2018

Beste allemaal,
Na de eerste weken school, zijn we al het eerste thema ‘nieuw schooljaar’ aan het afronden. Gemaakte werkjes zijn weer in ons portfolio gestopt en het tweede thema staat voor de deur….

Thema: Kikker en zijn vriendjes
Vanaf maandag 1 oktober starten we met het thema ‘kikker en zijn vriendjes’. Binnen dit thema staat ‘vriendschap’ centraal. Als je vriendjes bent dan kun je samen spelen, als je vriendjes bent dan weet je hoe dat moet, als je vriendjes bent dan kun je samen delen, als je vriendjes bent dan maak je het weer goed. Deze sociale vaardigheden staan dit thema centraal.
Daarnaast zien we ook dat we allemaal anders zijn. Iedereen ziet er anders uit, kan zich anders voelen, maar kan ook andere dingen leuk vinden. Dat is allemaal ok. Want als we allemaal hetzelfde zijn is het maar saai. Dit beleven we met elkaar in het verhaal van de kameleon ‘Anders’. Dit prachtige diertje denkt steeds het dier gevonden te hebben op wie hij  lijkt, hij kleurt mee, maar merkt toch dat hij anders is. Uiteindelijk komt hij zijn vriendje Kameleon tegen en beseft hij dat we allemaal anders zijn en dat dit fijn is!
Kortom een prachtig thema waarin we het verschil in mensen gaan ontdekken. Door dit te zien en te ervaren krijg je respect voor elkaar. Dit is een goede basis om je verder te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek staat weer voor de deur. Dit jaar is het thema ‘Kom erbij’,  over vriendschappen in kinderboeken. Het thema van de kinderboekenweek sluit fantastisch aan bij ons thema ‘Kikker en zijn vriendjes’. 
Woensdag 3 oktober openen we om 8:30u de Kinderboekenweek met de kinderen in de hal. Groep 8 zal dit jaar opnieuw de dans en het liedje van Kinderen voor Kinderen laten zien. Daarna worden twee nieuwe boeken gepresenteerd aan de kinderen en toegevoegd aan de schoolbibliotheek. Vindt u het leuk om even te komen kijken? Blijf gerust even hangen in de hal.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt in de klassen extra gelezen, geknutseld en net als vorig jaar gaan de oudere kinderen voorlezen aan de jongere kinderen. 
Op dinsdag 9 oktober vindt de voorleeswedstrijd plaats. In groep 7 en 8 wordt in de voorgaande week een klassenwinnaar gekozen. Deze twee winnaars nemen het tegen elkaar op. Naast een mooie prijs en natuurlijk de eer om de beste voorlezer van Corlaer te zijn, mag de schoolwinnaar ons vertegenwoordigen bij de lokale voorleeswedstrijd, later dit schooljaar. 
Nog graag uw aandacht voor de volgende actie:
We doen dit jaar mee aan de Bruna Scholenactie. Met deze actie hopen we korting te sparen voor de aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
U kunt ons hierbij helpen, als u tijdens de kinderboekenweek een kinderboek koopt bij deze winkel, en de aankoopbon deponeert in de verzameldoos in de hal van de school. Aan het eind worden alle bonnen bij elkaar opgeteld en krijgen wij een tegoed van 20% korting voor de aanschaf van nieuwe kinderboeken. Hiermee kunnen we onze bieb weer verder aanvullen. 
Meer informatie: https://www.bruna.nl/schoolbieb

Daltonshow
Maandag 1 oktober mogen wij stralen tijdens de daltonshow! Een daltonshow is bedoeld om kinderen op een leuke speelse en ongedwongen manier zichzelf te leren presenteren. Durf samen met de klas maar eens wat leuke liedjes of een verhaaltje te laten horen en zien! Dat valt echt niet mee… maar onze kanjers doen dit gewoon en stralen! Komt u ook kijken om 13.15u?
 
Welkom!
Onze klas wordt steeds gezelliger! Maarten is inmiddels ook aangeschoven in de kring. Lieve Maarten wat fijn dat je bij ons in de klas bent gekomen. En wat doe je het al knap! We hopen dat je een hele fijne tijd hebt bij ons op school!
 
Ouderavond
Op woensdagavond 10 oktober organiseren we een ouderavond op school. Op deze avond wordt ons nieuwe communicatiesysteem aan u uitgelegd. Dit systeem zal handzamer en gebruiksvriendelijker zijn. Graag ontmoeten wij u, als betrokken ouder, op deze avond.
 
Schoolfotograaf
Op vrijdag 12 oktober en maandag 15 oktober zal de schoolfotograaf bij ons op school zijn. We gaan weer prachtige foto's van uw kind(eren) laten maken. Meer informatie volgt nog.
 
Juffendag donderdag 18 oktober
Op donderdag 18 oktober hebben wij feest op school! Alle juffen vieren dan hun verjaardag tegelijk, onder de feestnaam: juffendag. Dit jaar wordt dit natuurlijk een ‘kikker en zijn vriendjes feest’!
Uw kind krijgt nog een persoonlijke uitnodiging van de juffen over de inhoud van deze dag. Wel kunnen we alvast verklappen dat de kinderen ‘feestelijk’ naar school mogen komen…. Als vriendjes van kikker, of van varkentje, of van haas... tover maar wat moois van jezelf (jezelf zijn is natuurlijk ook goed!) Na deze dag start de herfstvakantie!

Engels: Me and my friends:
Tijdens de engelse 'speelse' lessen komt Miss English weer bij ons op visite en leren we ook in het engels over vriendschap. Wat weten de kinderen al veel en wat pakken ze de engelse taal spelend erg goed op! Het is altijd weer een feestje als Miss English op visite komt (mmmm... vreemde juf die toch wel erg veel op onze eigen juf lijkt....;)
Het volgende liedje komt aan bod: 'Will you be a friend of mine?'. Als u naar onze daltonshow komt kijken, kunt u hem al even horen en zien;)

Broertje!
Lucas en Isabella (gr. 5) hebben vorige week een broertje gekregen! Hij heeft de stoere naam Tobias gekregen. Van harte gefeliciteerd!
Luca wordt ook al heel snel grote broer.... spannend!

Muziek: Liedje Dierendag 
Hoera voor de dieren groot en klein.
Mijn hond en mijn hamster en mijn lief konijn.
Hoera met mijn hand, hoera met mijn vlag.
We vieren DIERENDAG.

Rekenen
We zijn dit schooljaar gestart met de rekenbegrippen. De rekenbegrippen die belangrijk zijn voor het rekenen.
Hierbij moet je denken aan van groot naar klein, breed naar smal, dik naar dun hoog naar laag.
We proberen de komende weken dit wekelijks te bespreken. Daarnaast is er regelmatig een werkje die op het digikeuzebord komt te staan waarbij de kinderen de begrippen door de kinderen verwerkt worden.

Taal
Bij taal staan we stil bij het rijmen, maar ook het ontdekken van letters. Alle letters in je naam zijn vriendjes; zij horen bij elkaar. Kunnen wij ze vinden?

Woh wat hebben we weer veel te vertellen! We doen ook zoveel leuke en fijne dingen met elkaar.
Heel veel groetjes,
Juf Gea en juf Denise


6 september 2018

Donderdag, 6 september 2018

Beste ouders,

De eerste schoolweken zijn van start gegaan en wat was het fijn om iedereen weer te zien!

De eerste weken vonden wij heel fijn en we zien dat de kinderen aardig snel weer gewend waren. Fijn hoor!

Inloop
De kinderen mogen bij binnenkomst een stoel pakken om vervolgens een werkje te gaan doen.
We hebben met de kinderen afgesproken dat ze kiezen voor een klein werkje, aangezien de inloop maar een kort werkmoment is. Ze kunnen daarom kiezen voor een werkje uit de taalkast, de rekenkast, de puzzelkast, het krijtbord, de leeshoek of kleien aan de tafel op de gang.
U mag er even bij blijven, tot 08.30u., maar als uw kind moeilijk afscheid kan nemen, is het verstandig om het afscheidsmoment kort te houden. En uiteraard is het niet verplicht voor u als ouder om tijdens het inloopmoment te blijven.

Portfolio
Alle kinderen die hun portfolio voor de zomervakantie hebben meegekregen, willen we vragen hun portfolio weer mee te brengen naar school. Op school halen wij een deel van vorig jaar eruit en geven wij dit mee terug in een mapje naar huis. Dit deel mag u thuis houden. Dit jaar stoppen wij dan weer nieuwe werkjes etc. in de map. Per jaar ontvangt u een mapje van het schooljaar om thuis te bewaren.

Welkom!
Mila, Dani, Chris, Silke, Feline en Lynn hebben hun stoeltje aangeschoven bij ons in de klas. Welkom allemaal! We hopen dat jullie een hele fijne tijd gaan krijgen bij ons op school! Binnenkort komt ook Maarten bij ons spelen. Leuk hoor!

Informatie-avond groep 1/2b
De informatie-avond van groep 1/2b werd goed bezocht afgelopen dinsdagavond. Op een daltonwijze werden de ouders meegenomen in de dagbeleving van hun kind op school. Tijdens deze avond hebben de kinderen zelf hun ouders rondgeleid en verteld wat hun kind de hele dag doet op school. De vaardigheden die in de tijd van nu en voor straks in de toekomst zo belangrijk zijn hebben ze laten zien. De verwerking daarvan in de praktijk is binnen ons daltonderwijs magisch, al zeg ik het zelf!
Bedankt lieve ouders voor de belangstelling en jullie (positieve) inbreng! En heel veel dank uiteraard aan onze kindergidsen! Wat deden ze het knap! Ouders die de info-avond gemist hebben, krijgen nog de powerpointpresentatie per mail. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd nog bij ons terecht!

Thema 'weer naar school'
De eerste schoolweken noemen we ook wel 'de Gouden weken'. Tijdens de eerste weken komt de groepsvorming tot stand. Vandaar dat in de eerste weken veel tijd gestoken wordt in groepsactiviteiten, om zo elkaar beter te leren kennen en je plekje te kunnen vinden binnen de groep. Voorop staat dan een veilige plek waar je jezelf durft te zijn!
We starten daarom met het thema 'weer naar school'. We ontmoeten Raai de Kraai die woont in onze klas. Hij legt ons werkjes uit en helpt ons hoe we de werkjes goed kunnen uitvoeren. Dat vinden de kinderen prachtig!
De huishoek wordt omgetoverd tot een school, waar de kinderen eindeloos met plezier samen rollenspellen doen.
We zingen over school, we maken samen afspraakjes, we luisteren naar fijne verhaaltjes over school en herkennen ons daarzelf wellicht in.
We zien dat de kinderen hierdoor elkaar weer leren kennen en er echt hun eigen klas van maken met een eigen veilige plek binnen de school. Prachtig! En let wel! De basis om tot leren te komen!

Basisgeprekken
De komende week staan de basisgesprekken gepland, waar we u als ouder tegen komen in een persoonlijk gesprek. Uw kind hoeft niet mee naar dit gesprek (dit is pas vanaf groep 3). Samen gaan we uw kind een stevige basis geven en vullen we de rugzak met vaardigheden voor hun toekomst!

Rekenen
Deze week zijn we begonnen met de rekenbegrippen.  Iedere woensdag besteden we extra aandacht aan het rekenonderwijs.
Niet dat we sommen doen, maar de begrippen die nodig zijn om te komen tot rekenen behandelen we op die dag extra. 
Deze week hebben we een werkje gedaan met het leggen van een reeks. Het op goede volgorde van een verhaaltje.
Daarnaast hebben we met de kinderen richting bepalen gedaan. ‘Wijs met je vinger naar boven, onder, beneden, naast’.
(Ook met de ogen dicht)
Volgende week gaan we sorteren van klein naar groot. Er is keuze uit 4 moeilijkheidsgraden.

Muziek (thema Weer naar school)
Liedje: Dag school.

Dag school, dag school,

Daar ben ik weer.

En ik heb je nog zoveel te vertellen.

Laat de schoolbel nu maar bellen.

Langer luieren kan  niet meer,

Langer luieren kan niet meer.

 

Dag school, dag school,

Daar ben ik weer.

Ik heb de punten aan mijn potloden geslepen.

Want ik heb allang begrepen.

Langer luieren kan  niet meer,

Langer luieren kan niet meer.

 

 

Dag school, dag school,

Daar ben ik weer.

Ik had nog best een beetje thuis willen blijven

Ik moet weer rekenen en schrijven.

Langer luieren kan  niet meer,

Langer luieren kan niet meer.

 
We maken er weer een mooi schooljaar van!

Lieve groeten,
Gea en DeniseVolgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »