Groep 1/2b

 


13 juni 2018

Woensdag, 13 juni 2018

Beste allemaal,

Wat vliegt de tijd!
Zo zitten we nu ineens al in de laatste schoolweken van dit schooljaar.....

De oudste kinderen zie je nu echt veranderen en zij zijn er echt klaar voor om naar groep 3 te gaan. Elke dinsdag en donderdag komen alle kinderen van groep 2 een half uurtje bij elkaar om elkaar al te leren kennen. We doen dan allerlei groepsbevordende activiteiten. wat een leuke groep is dat bij elkaar!

Thema
Het laatste thema van dit schooljaar is van start gegaan: vakantie. Langzaamaan werken we nu naar de zomervakantie toe. We gaan praten over hoe je je vakantie kan vieren. We leren wat het verschil is tussen een vakantiedag en een schooldag. We leren over verschillende voertuigen, we gaan rekenen met verschillende cijferslotcombinaties. Kortom een thema met veel uitdagende en leuke activiteiten.
liedje:
Een treintje ging uit rijden

Een treintje ging uit rijden

Van Amsterdam naar Rotterdam

En achter al die raampjes

Daar zaten al die kinderen

En ze deden zo en ze deden zo

Achter al die raampjes.

En ze deden zo en ze deden zo

Zie, za zo.

Zomerfeest kleuters
Op zaterdag 23 juni organiseren wij samen met 't Klimrek en Nijkerksportief en Gezond voor de allerkleinsten een geweldig leuk feest! Het feest start om 09.30u. en duurt tot 11.30u. U kunt het feest bezoeken met uw kind. Alle kleuters hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen. Het is niet verplicht om te komen.
Het is een ochtend waarop leuke activiteiten georganiseerd worden voor kleine kinderen rond het thema ‘vakantie’.  U kunt tussen 9:30 en 11:30 gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt. Alle kinderen ontvangen een paspoort en kunnen bij de verschillende continenten leuke spelletjes doen. Je kan dan ook je activiteit laten afstempelen en als de kaart vol is wacht er nog een leuke verrassing voor de kinderen...
 
We zijn nog op zoek naar ouders die deze ochtend ons eventjes willen ondersteunen bij het schminken en andere kleine activiteiten. Indien u ons wilt komen helpen, wilt u mij dan een mail sturen? Uiteraard delen we u maar een klein moment in van de ochtend, zodat u ook zelf met uw kind kunt rond lopen.

We hopen dat jullie met uw kind(eren) het landenfeest komen mee vieren! Uiteraard is iedereen welkom!

Welkom
En dan hebben we vanaf vandaag ook Rink als grote kanjer in de kring zitten. Rink is net 4 jaar geworden. Lieve Rink gefeliciteerd!

Opa- en oma-dag
Op donderdag 21 juni zijn alle opa's en oma's van harte welkom om eens een kijkje te nemen in de klas bij hun kleinkind. Elk jaar genieten we zo van het bezoek van de opa's en oma's. We hopen dat we veel opa's en oma's mogen begroeten. Elk kind heeft een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor hun opa en oma. Indien uw kind geen opa of oma heeft die kan langs komen, mag natuurlijk altijd een tante, buurvrouw of uzelf langs komen. Zo krijgt elk kind hopelijk een bezoekje.

Rapportbrief
Op vrijdag 22 juni krijgt uw kind het portfolio mee naar huis. Er zitten weer nieuwe werkjes in. Maar dit keer ook weer een rapportbrief. Met veel plezier hebben we uw kind een persoonlijke brief geschreven. Na de zomervakantie zien we graag het portfolio weer terug op school.

Wij wensen u alvast een goede zomervakantie toe. En wij willen alle ouders en kinderen ontzettend bedanken voor het fijne schooljaar. Samen hebben we de kinderen laten groeien! Hun rugzak is weer goed gevuld. En wat zijn wij trots op de kinderen! Hartelijk dank!

Gea en Denise


16-05-2018

Woensdag, 16 mei 2018

Beste allemaal!

Welkom
Wat wordt onze klas steeds gezelliger met allemaal nieuwe kindjes erbij! Noë, Noud, Bilal en Inara zijn vier jaar geworden en komen nu steeds vaker bij ons aanschuiven. Maar ook Rink is al gestart met wennen. Wat vinden we dit fijn! We hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd gaan krijgen bij ons op school.

Thema Vervoer
Na de vakantie zijn we gestart met het thema vervoer. Overal in uw omgeving ziet uw kind voertuigen: auto’s, brommers, fietsen en bussen. Met het vervoer hebben kinderen dagelijks te maken. Aanvankelijk komt een jong kind vooral op de stoep, waar het speelt. Soms rijdt het mee op de fiets of in de auto en wordt de wereld al wat groter. Hoe jong ook, toch krijgt een kind meteen al regels mee hoe het zich op de stoep en op straat moet gedragen: op de stoep blijven, goed uitkijken bij het oversteken. In deze tijd met een grote toename aan verkeersdeelnemers, is het nog belangrijker om de kinderen JONG veilig  te leren deelnemen in het verkeer. 
De kinderen leren ook binnen dit thema dat er vervoersmiddelen zijn voor op het land (bijv. een fiets, auto, brommer, bus), op het water (bijv. schip, tanker) en in de lucht (bijv. vliegtuig, helikopter). 
Dit liedje zijn we aan het oefenen:

Chauffeurtje mag ik mee, mag ik mee met jou?
Ja mevrouw, ja mevrouw.
Chauffeurtje mag ik mee, maag ik mee met jou?
Ja mevrouw.

We gaan naar Amsterdam en naar Rotterdam.
Ja mevrouw, ja mevrouw.
We gaan naar Amsterdam en naar Rotterdam.
Ja mevrouw.
 
De lettermuur
Voor de lettermuur zoeken we dit keer spulletjes
waar de letter r in voorkomt (dit spreken we uit als de ‘ru’).
De r horen we o.a. in het woord brr, het brommende geluid van een voertuig.
 
Juf Rebekka
Op maandag en dinsdag komt tot de zomervakantie juf Rebekka ondersteuning geven in de groep. Juf Rebekka heeft al verschillende studies achter de rug en heeft o.a. les gegeven op de middelbare school in beeldende vorming. Volgend schooljaar wil zij starten met de opleiding klassenassistent. Tot de zomervakantie komt ze ervaring opdoen. We zijn heel blij dat juf Rebekka extra in de klas aanwezig is. De kinderen genieten van haar aandacht en zijn erg blij met de leuke spelletjes die ze met de kinderen doet. Welkom lieve juf!

Groep 2
Na de zomervakantie gaat groep 2 naar groep 3. In juf Terry haar kleuterklas zitten ook groep 2 kinderen die straks met onze groep 2 kinderen samen een klas gaan vormen in groep 3. Uiteraard kennen veel kinderen elkaar al, omdat we erg veel smane werken. Maar om elkaar nog beter te leren kennen, kiezen wij als daltonschool ervoor om al voor de aanvang van groep 3, groepsvormende activiteiten te laten plaats vinden. Op deze manier raken de kinderen al vertrouwd aan elkaar, wat straks het groepsproces enorm versterkt.
Dit betekent dat op dinsdag- en donderdagochtend groep 2 apart in de speelzaal met juf Denise leuke spelletjes doen. We gaan elkaar ontmoeten en we gaan elkaar leren kennen. Dit proces is altijd erg leuk. De kinderen hebben de eerste keren als erg leuk ervaren. Groep 1 werkt dan in de klas verder aan een eigen gekozen werkje. Juf Rebekka en juf Terry blijven bij groep 1.
Later in het jaar, wanneer bekent is wie de leerkracht volgend schooljaar zal zijn van groep 3, zal zij ook deel uit gaan maken van deze groepsvormende momenten. Hieronder vindt u al een foto van de eerste ontmoeting.

Namen op bekers en bakjes
Lieve ouders, wij merken dat toch vaak op bekers en bakjes geen namen staan van de kinderen. Aangezien veel kinderen dezelfde bekers en bakjes hebben, geeft dit verwarring. Graag vragen wij u om even te checken of de naam van uw kind nog zichtbaar is op de spulletjes. Dank jullie wel!

Veluwe wandeltocht
Loopt u ook samen met uw kind mee? dat zou geweldig zijn! Uw kind heeft een brief mee gekregen waarop alle informatie staat. We hopen op veel kinderen (en ouders), zodat we lekker sportief met elkaar kunnen wandelen.

Schoolreisje
Op vrijdag 1 juni gaan wij op schoolreisje! Wat hebben wij daar erg veel zin in! Er is al een mail naar u verstuurd met alle belangrijke informatie. De hulpouders ontvangen nog een aparte mail met ook de indeling van de groepjes. We gaan er voor de kinderen een fantastische dag van maken!

Ouderraad
Graag doe ik een oproepje voor werving van nieuwe ouders voor onze super ouderraad! Want ouders zijn ontzettend belangrijk op school! Met name zoeken we ouders uit de onderbouw die onze ouderraad willen komen versterken. De ouderraad helpt het team met alle leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen. Zoals het schoolreisje, de feesten etc. Het is fijn om met veel mensen deel te nemen binnen de ouderraad zodat een ieder maar een klein beetje hoeft bij te dragen. U als ouder bent altijd geschikt om deel te nemen binnen de OR. Want we doen dit allemaal voor onze kinderen. De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken 's avonds op school. Mocht u onze enthousiaste ouderraad willen komen versterken laat dit graag weten aan mij, of aan Mariska van Drie (moeder van Luuk van Drie). Ik weet dat wij alleen maar leuke ouders hebben in onze groep, dus dat moet een geweldige ouderraad kunnen worden! Alvast ontzettend bedankt!

Zonnige groetjes, ook namens Gea,
Denise


groep 1/2b

Donderdag, 12 april 2018

Beste allemaal,

Na allemaal lente-activiteiten, zijn we overgestapt op het thema: Familie.
We hebben allemaal familie, maar bij iedereen ziet de samenstelling er weer anders uit.
In het  prentenboek “moederdag” dat bij dit thema centraal staat, maken de kinderen kennis met vier generaties vrouwen. Misschien is het leuk om met uw kind te bespreken hoeveel generaties er in uw familie voorkomen. Ook is het leuk om met uw kind foto’s van uw familie  te bekijken en te bespreken met uw kind. En het is niet altijd zo, maar familieleden kunnen op elkaar lijken. U kunt bespreken wie er in uw gezin op elkaar lijken en hoe ze dan op elkaar lijken.      

De lettermuur:
Voor de lettermuur zoeken we dit keer spulletjes waar de letter  F in voorkomt. Iedereen is elke keer weer actief aan het zoeken. Erg fijn vinden we dat!

Welkom!
Noë, Inara, Noud en Bilal zijn bij ons in de klas er bij gekomen. Dit vinden wij heel erg leuk! Lieve Noë, Inara, Noud en Bilal, welkom bij ons op school! We hopen dat jullie een hele fijne tijd gaan krijgen.

Muziek.
Deze periode werken we aan het thema 'Familie' en daar horen natuurlijk een opa en oma ook bij.

Onderstaand liedje hebben we deze week aangeleerd.

Bij mijn opa en mijn oma ben ik altijd heel erg blij
Want we bakken lekkere koekjes
Twee voor hen en de rest voor mij.
En mijn opa en mijn oma lezen vaak verhaaltjes voor
Of we zingen leuke liedjes
En dan klinkt dan zo in koor.
Lieve opa, lieve oma luister nu eens even gauw
Want ik wil u graag vertellen
Dat ik heel veel van u hou.

Koningsspelen
Vogende week vrijdag hebben we een hele leuke, gezellige en sportieve dag met de hele school. Op de atletiekvelden gaan de kinderen allerlei sporten beleven. We kijken er erg naar uit. Uiteraard hopen we dat het weer ook een beetje mee werkt.

Religieweken
De afgelopen weken hebben we kennis gemaakt met de 5 wereldgodsdiensten. We willen kinderen leren dat iedereen anders is. Door een kijkje te nemen in andermans cultuur en geloof, krijg je respect anar elkaar. Erg leuk om te zien en te horen hoe kleuters in het leven staan. In de hallen vindt u muurkranten over de religies, welke door de kinderen gemaakt zijn. Hieronder vindt u nog enkele foto's van ons Lente/Paasfeest tijdens de religieweken. De kinderen hebben toen de hele dag groepsdoorbrekende activiteiten gedaan. Groep 1, 2 en 3 waren in groepjes gemixed en hebben allerlei circuitonderdelen gedaan. Dit was geweldig leuk! Nog heel veel dank aan alle hulpouders! Zo fijn dat wij het geluk hebben met zoveel betrokken en actieve ouders. Super!

Donderdag 26 april is het speelgoeddag. Dit is de laatste dag voor de vakantie.Alvast voor iedereen een hele fijne meivakantie!

Lieve groetjes,
Gea en Denise« Vorige pagina Volgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »