Groep 3

klankgebaren
klankgebaren-3.pdf
Download

16-05-2018

Woensdag, 16 mei 2018

Beste ouders en verzorgers van groep 3,
 
Na 2 fijne weken meivakantie mogen we weer fijn aan de slag op school. De kinderen gaven na de eerste schooldag alweer aan dat ze het fijn vonden om weer naar school te mogen. Weer fijn aan het werk, fijn samen werken en samen spelen.
 
Letterfeest:
Op donderdagmiddag 26 april was ons letterfeest. De weken voor het letterfeest hebben de kinderen zelf het een en ander voorbereid: zoals lettervlaggetjes maken, een letterhoed knutselen en oefenen met racelezen op de iPad en computers. Ze waren er ontzettend druk mee. Het letterfeest was erg leuk. Zie hiervoor ook de foto’s. De kinderen hadden zelf de spellen bedacht en samen met juf Nova en met mij (juf Roelinda) hebben we de spellen gemaakt. Het resultaat was dat de leerlingen samen met hun ouders een hele leerzame, maar vooral leuke middag hadden waarin gevierd werd dat alle letters en klanken geleerd zijn.
 
Lezen:
Deze week hebben wij kern 9 afgesloten en gaan wij starten met kern 10.
We werken aan de volgende doelen:

 • De kinderen kunnen woorden die eindigen op ‘uw(t)’ correct en vlot lezen (woorden als ruw en duwt.)
 • De kinderen kunnen woorden die eindigen op ‘eeuw’ correct en vlot lezen (woorden als leeuw).
 • De kinderen kunnen woorden die eindigen op ‘ieuw’ correct en vlot lezen. (Woorden als nieuw).
 • De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (woorden als: stekker, starten, stengel, slechte kleinste, mooiste.)
 • De kinderen kunnen tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is correct en vlot lezen. (Woorden als: jaren, lezen, bomen, muren).
 • De kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen.
 • De kinderen kunnen teksten met verwijswoorden begrijpen.
 • De kinderen kunnen denkvragen over een tekst beantwoorden.
 • De kinderen kunnen relevante informatie uit een tekst halen.

 
Rekenen:
We zijn met rekenen bezig met blok 5. De doelen die hierbij horen zijn:

 • tellen tot 50
 • volgorde bepalen in de telrij t/m 50 ( wat komt eerst/ wat daarna enz. )
 • getallen t/m 20 splitsen in 10 +...
 • tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10.
 • optellen en aftrekken boven de 10 op de manier van rekenen met sommen met getallen onder de 10.
 • getallen splitsen in tientallen en eenheden.
 • getallen aanvullen tot 20.
 • herhaald optellen ( voorbereiding op het vermenigvuldigen in groep 4).
 • optellen en aftrekken in een situatie met geld en in en uitstappen in een trein/bus.
 • lengtes leren vergelijken.
 • lengtes meten met de kralenliniaal.
 • een hoeveelheid gelijk leren verdelen. (inhoud).
 • leren dat figuren bij halveren gelijkvormig kunnen blijven. ( meetkunde).
 • leren klokkijken met hele en halve uren en kunnen vertellen hoe laat het een half uur later is of eerder is.
 • een geldbedrag eerlijk leren verdelen.
 • rekenen met het 20 euro biljet.
 • bedragen tot en met 20 euro op verschillende manieren betalen.
 • berekenen wat zij terugkrijgen als wisselgeld.

 
Schrijven:
Zoals beschreven is in het vorige blog zijn wij gestart in boekje c van onze methode. In dit boekje leren kinderen de al aangeleerde letters netjes aan elkaar te schrijven tot een net geschreven woord. Het gaat hierbij dan om bepaalde verbindingen tussen letters: elke letter heeft zijn eigen verbinding met een andere letter om netjes geschreven te kunnen worden. Hier gaan wij mee aan de slag de komende lessen.
 
Portfolio:
Veel kinderen hebben na de vakantie hun portfolio al meegenomen naar school. Dit is heel fijn, dan kunnen we weer verder bouwen aan ons portfolio. Het zou fijn zijn als alle portfolio’s deze week of aankomende week meegenomen worden naar school.
 
Belangrijke data:
Maandag 21 mei:                               Tweede Pinksterdag
Dinsdag 29 mei ’18                            Schoolreisje
Woensdag 6 juni                                Ouderavond
 
Groet,
 
Roelinda
 


12 april 2018

Woensdag, 11 april 2018

Beste ouders en verzorgers,

Het wordt steeds mooier weer en afgelopen week betekende dit voor groep 3 op bepaalde momenten heerlijk buiten leren. Buiten Staal spelling, wereldoriëntatie doen en zelfs rekenen. Tijdens de les Staal spelling hebben we alle categorieën benoemd met bijbehorende woorden, terwijl we verschillende bewegingen mochten doen: lopen, huppen,  zijwaarts stappen. Tijdens rekenen hebben we buiten geoefend met de doelen van rekenen: sprongen van 2 en 5. Wat betekende: springen met sprongen van 2 en 5 tot een bepaald getal en dan ook nog weten hoeveel sprongen er waren. Wat een plezier hadden de kinderen! Zie ook de foto's.

Paasfeest van groep 1,2,3:
Donderdag 29 maart stond in het teken van Pasen en Lente. We hebben samen met groep 1 en 2 fijn spelletjes gedaan en films met het thema lente gekeken. De hele dag waren groep 1,2 en 3 gemengd. De kinderen van groep 3 mochten de kinderen van groep 1 en 2 begeleiden en deden dit erg goed!

Lezen:
Inmiddels zijn we gestart met kern 9 van Veilig leren lezen. We werken aan de volgende doelen:

 • langere woorden correct en vlot lezen. Woorden als: strik, strak, helft, langs.
 • verwijswoorden lezen en begrijpen.
 • samenstellingen correct en vlot lezen. Woorden als: voetbal of zakdoek.
 • woorden bestaande uit twee lettergrepen correct en vlot lezen: moeten, duiken enz.
 • woorden met voorvoegsels be,ge,ver correct en vlot leren lezen: begin, behang, begrijp, genoeg, gebak, verbod, verdriet.
 • begrijpend lezen van teksten.
 • letterlijke en denkvragen kunnen beantwoorden over een tekst.
Spelling:
We zijn al een poos bezig met spelling en bijna aan het einde gekomen van blok 8 van spelling.
We hebben al veel categorieën geleerd en de kinderen zijn dan ook erg trots als ze zien dat ze al zoveel weten.
We starten volgende week met blok 9 en de categorieën die we dan gaan leren zijn:
 • plankwoord: daar mag geen /g/ tussen. Woorden als: bank, pink dank.
 • eer, eur, oorwoord: Eerwoord: ik schrijf ee. Oor-woord: ik schrijf oo. Eur-woord: ik schrijf eu.
Verder blijven wij de al geleerde categorieën herhalen.

Rekenen:
We zijn met rekenen bezig met blok 5. De doelen die hierbij horen zijn:
 • tellen tot 50
 • volgorde bepalen in de telrij t/m 50 ( wat komt eerst/ wat daarna enz. )
 • getallen t/m 20 splitsen in 10 +...
 • tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10.
 • optellen en aftrekken boven de 10 op de manier van rekenen met sommen met getallen onder de 10.
 • getallen splitsen in tientallen en eenheden.
 • getallen aanvullen tot 20.
 • herhaald optellen ( voorbereiding op het vermenigvuldigen in groep 4).
 • optellen en aftrekken in een situatie met geld en in en uitstappen in een trein/bus.
 • lengtes leren vergelijken.
 • lengtes meten met de kralenliniaal.
 • een hoeveelheid gelijk leren verdelen. (inhoud).
 • leren dat figuren bij halveren gelijkvormig kunnen blijven. ( meetkunde).
 • leren klokkijken met hele en halve uren en kunnen vertellen hoe laat het een half uur later is of eerder is.
 • een geldbedrag eerlijk leren verdelen.
 • rekenen met het 20 euro biljet.
 • bedragen tot en met 20 euro op verschillende manieren betalen.
 • berekenen wat zij terugkrijgen als wisselgeld.

Schrijven:
Zoals beschreven is in het vorige blok zijn wij gestart in boekje c van onze methode. In dit boekje leren kinderen de al aangeleerde letters netjes aan elkaar te schrijven tot een net geschreven woord. Het gaat hierbij dan om bepaalde verbindingen tussen letters: elke letter heeft zijn eigen verbinding met een andere letter om netjes geschreven te kunnen worden. Hier gaan wij mee aan de slag de komende lessen.

Letterfeestje:
De kinderen hebben met het afsluiten van kern 8 alle klanken geleerd. Tijd voor een feestje. Donderdag 26 april willen wij in de middag graag een feestje vieren. Via de mail komt hierover verdere informatie. De kinderen zijn ondertussen al druk bezig met voorbereiden en uitnodigingen schrijven/maken.

Belangrijke data:
Vrijdag 20 april:                                     Koningsspelen
Donderdag 26 april:                             Letterfeestje groep 3
Vrijdag 27 april-14 mei                         Meivakantie.

Groet,

Roelinda 

21-3-2018

Woensdag, 21 maart 2018

Algemeen:
Maandag 19 maart was onze Daltonshow en hierin hebben de kinderen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen tijd. We hebben het de afgelopen weken in de klas gehad over piraten en rondom dit thema gelezen en geknutseld. Tijdens de Daltonshow heeft een groepje kinderen een deel van een Piratenverhaal voorgelezen, we hebben laten zien hoe goed we al kunnen rekenen met sommen op een wisbordje en een liedje laten horen. Wat hebben de kinderen goed voorgelezen, gerekend, gezongen en gedanst!

Sinds 10 maart komt juf Nova elke vrijdag bij ons in de klas. Juf Nova zit in het eerste jaar van haar opleiding en zal elke vrijdag tot aan de zomervakantie bij ons in de klas zijn om ons te helpen met lezen, rekenen, knutselen, gymmen en nog veel meer.

Lezen:
De afgelopen weken hebben wij gewerkt en gelezen rondom het thema piraten en hebben wij het woord schip en ring geleerd. We zijn nu bezig met kern 8 en het thema van kern 8 is 'op het podium'. Met dit thema zijn wij nu een paar dagen bezig en dit thema paste goed bij onze Daltonshow. De woorden die de kinderen bij deze kern tot nu toe geleerd hebben: bank en licht. In deze kern gaan we ook bezig met:

 • woorden die eindigen op nk ( bijvoorbeeld bank, ank, henk, denk) vlot en correct leren lezen
 • woorden die eindigen op cht ( zoals nacht, licht) vlot en correct leren lezen
 • woorden die eindigen op een open lettergreep ( bijvoorbeeld ja, zo, la) vlot en correct leren lezen
 • langere woorden en samenstellingen vlot en correct leren lezen ( bijvoorbeeld storm, huisje, voetbal)
 • begrijpend lezen van teksten
 • letterlijke en denkvragen kunnen beantwoorden over een tekst
 • kennis maken met verschillende tekstsoorten: verhalen, gedichten, dialogen, raadsels en moppen
 • zelf een verhaal durven voorlezen voor de klas
 • racelezen: binnen 1 minuut zoveel mogelijk woordjes lezen van kern 8 en elke dag iets verder komen met lezen
Spelling:
We zijn afgelopen week gestart met blok 8.
De categorieën waar wij mee gaan werken de komende weken:
zingwoord:  Regel: zingwoord: net als ding-dong. Gebaar: zinggebaar/ alsof je zingt met een microfon in de hand. Voorbeelden van zingwoorden: ik vang, het ding, hij brengt, de tong. (categorienummer 2)
luchtwoord: Regel: luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. Behalve bij: hij ligt, hij legt en hij zegt. Gebaar: gebaar van de korte klank, maar dan met je handen in de lucht. Dus twee handen ( houding alsof je applaudisseert ) in de lucht, iets van elkaar af. Voorbeelden van luchtwoorden: de nacht, rechts, dicht, de tocht, de lucht. (categorienummer 3)
plankwoord:   Regel: plankwoord: daar mag geen g tussen. Gebaar: eerst linkeronderarm plat, dan rechteronderarm er plat bovenop leggen ( op borsthoogte) als een rechte plank waar niets tussen komt. Voorbeelden van plankwoorden: de bank, hij denkt, ik drink, de bonk.(categorienummer 4).

Verder blijven wij oefenen met de korte en lange klanken, de medeklinkers en tweetekenklanken, hakwoorden en speciale hakwoorden en met de samenstellingen.

Rekenen:
We gaan komende periode starten met blok 5 van rekenen. Deze week sluiten wij blok 4 af. We starten met de Laat Maar Zien Wat Je Kan-taak van rekenen en aan de hand daarvan bepalen kinderen zelf ( bij het plannen van de taakkaart) in welk groepje ze zitten voor een bepaalde rekenles.
De doelen die aan bod komen:
 • tellen tot 50
 • volgorde bepalen in de telrij t/m 50 ( wat komt eerst/ wat daarna enz. )
 • getallen t/m 20 splitsen in 10 +...
 • tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5 en 10.
 • optellen en aftrekken boven de 10 op de manier van rekenen met sommen met getallen onder de 10.
 • getallen splitsen in tientallen en eenheden.
 • getallen aanvullen tot 20.
 • herhaald optellen ( voorbereiding op het vermenigvuldigen in groep 4).
 • optellen en aftrekken in een situatie met geld en in en uitstappen in een trein/bus.
 • lengtes leren vergelijken.
 • lengtes meten met de kralenliniaal.
 • een hoeveelheid gelijk leren verdelen. (inhoud).
 • leren dat figuren bij halveren gelijkvormig kunnen blijven. ( meetkunde).
 • leren klokkijken met hele en halve uren en kunnen vertellen hoe laat het een half uur later is of eerder is.
 • een geldbedrag eerlijk leren verdelen.
 • rekenen met het 20 euro biljet.
 • bedragen tot en met 20 euro op verschillende manieren betalen.
 • berekenen wat zij terugkrijgen als wisselgeld.
Schrijven:
De komende periode starten wij in boekje c van onze methode. In dit boekje leren kinderen de al aangeleerde letters netjes aan elkaar te schrijven tot een net geschreven woord. Het gaat hierbij dan om bepaalde verbindingen tussen letters: elke letter heeft zijn eigen verbinding met een andere letter om netjes geschreven te kunnen worden. Hier gaan wij mee aan de slag de komende lessen.

Mad Science:
Donderdag 8 maart kregen wij een demonstratie van een professor van Mad Science. Dit was erg interessant voor de kinderen.
Mocht u uw kind hiervoor willen inschrijven, dan kan dit via de mail die u heeft gekregen. Inschrijven gaat via de website: nederland.madscience.org. Dit kan tot 22 maart. Zie voor een indruk van de demonstratie de bijgevoegde foto's.

Belangrijke data:
Vrijdag 30 maart:                 Goede vrijdag: leerlingen vrij.
Maandag 2 april:                 Tweede paasdag: leerlingen vrij.


Volgende pagina »
Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »