Groep 4

 


Woensdag, 16 mei 2018

Wat een geluk!
Wat hadden we een geluk met het mooie weer in de meivakantie!
Dit hadden we echt even nodig en ik hoop dat iedereen weer fris en fruitig is
voor de laatste periode in groep 4. Wat vliegt de tijd, he! En wat worden ze groot!

‘Een keuze maken’:
Wat ben ik trots op onze klas! ‘Aardig doen’ en ‘Opkomen voor jezelf’ gaat super goed!
We blijven dit oefenen, maar gaan ook door met het volgende onderwerp. ‘Een keuze maken’.
Tijdens de lessen bespreken we n.a.v. van een verhaal hoe je keuzes kan leren maken.
Hierbij kunt u denken aan het maken van keuzes van werkplekken, manieren van reageren, werkhouding, enz.
Vraag er thuis maar eens naar, welke keuzes uw kind heeft gemaakt.

Taal:
Het thema van het nieuwe blok van taal gaat over slapen.
Woordenschat: woorden die over slapen gaan, zoals bedstee, hoogslaper, knikkenbollen, tukken, maffen, pitten, onder zeil
Taal verkennen: samenstellingen en uitdrukkingen over slapen
Spreken en luisteren: een beschrijving geven van een oorzaak van iets en een denkgesprek voeren.
Schrijven: beschrijving maken van een bijzondere slaapplek en een smoes bedenken.
Dus ouders let op! Als ze naar bed moeten, de smoezen vliegen jullie om de oren ;)

Spelling:
De kinderen en de juffen krijgen de nieuwe methode van spelling steeds beter in de vingers.
We merken dat het thuis oefenen zeker hierbij helpt.
We zijn deze week in blok 4 begonnen. (oefenmateriaal: zie mail)

Citotoetsen:
Vanaf donderdag 24 mei beginnen we rustig aan met he maken van de cito toetsen.
We maken deze keer: begrijpend lezen, rekenen en spelling. De kinderen maken de toetsen bij juf Ruth.
De resultaten komen in het portfolio bij het rapport.

Technisch lezen:
De kinderen die in groepjes lezen of met een maatje (de risicolezers) worden binnenkort getoetst op technisch lezen. Zo kunnen we meten of de extra inspanning van school en thuis voldoende effect heeft gehad. Daarna worden de vorderingen van de andere kinderen in kaart gebracht. Deze avi en dmt toets wordt afgenomen door meester Henk.

Schoolreis:
Op dinsdag 29 mei gaan we op schoolreis!
Leest u goed de brief met alle informatie?

 Waterdiertjes:
Op woensdag 6 juni gaan we met de klas ‘Waterdiertjes’bekijken bij de vijver vlakbij school.
Hiervoor hebben de kinderen voor nodig: een schepnet en laarzen.
Het IVM verzorgt deze natuurles.
De gymles gaat dan niet door. (de gymouder nodig ik uit om mee te gaan naar de vijver: 9.00-9.45uur)

Daltonshow:
Op maandag 11 juni verzorgen wij samen met groep 3 en 5 de daltonshow.
Komt u ook kijken? Lukt dat niet, dan is er vast wel iemand die een filmpje kan maken.


Groep 4

Woensdag, 11 april 2018

Algemeen:
Kinderen en hun sociale Talenten:
Wat doen alle kinderen goed hun best om  aardig tegen een ander te doen.
Het is mooi om te zien dat de lessen waarin we praten over aardig doen terug te zien zijn in de klas.
Bijv. bij het trakteren van iets lekkers liggen er nog 2 laatste traktaties in de mand. Je weet dat je klasgenoot de ene niet lust en jij wel. Wat doe je dan?
‘Aardig doen’ blijft natuurlijk belangrijk, maar we gaan ook oefenen met de vaardigheid: ‘Opkomen voor jezelf’. Kinderen leren  goed voor zichzelf te zorgen. Door er bijvoorbeeld iets van te zeggen als iemand voordringt of als iemand zich niet aan een afspraak houdt.
Deze vaardigheid sluit mooi aan bij ‘aardig doen’.
 
Taal:
Het blok van taal ronden we bijna af.
De kinderen maken als eindproduct een lekker, vies en gek recept.
Daarnaast maken ze ook een toets.
 
Rekenen:
Voor de meivakantie ronden we blok 4 af.
Daarna starten we met blok 5.
De doelen ervan zijn:
De getallenlijn: sprongen maken op de getallenlijn zoals 57-59-61-63 (sprongen van 2 of springen van 5)
Sommen handig uitrekenen: 48+10= en 48+9=
Sommen t/m 100 zoals 50+…=100, 64+…=100 of 100-…=20,100-..=52
Sommen maken t/m 100 met sprongen van tienen en enen
Keersommen door elkaar (deze zijn nog niet heel pittig)
Verhaaltjessommen lezen en er een keer som bij tekenen en maken
Klokkijken (5 over half, tien over..kwart voor, kwart over,..
Extra:
Als extra onderdeel oefenen we de redactiesommen. In de methode worden deze weinig aangeboden, maar bij Cito rekenen wordt dit wel van ze gevraagd.
Wilt u zelf oefenen dan kan dat: https://www.redactiesommen.nl
 Kies dan Eind 4 om mee te oefenen.
Op https://leestrainer.nl/ kun je kleine cito oefeningen maken voor spelling, begrijpend lezen en rekenen.
 
Estafette:
Met estafette zijn we in het laatste werkschrift en boek bezig.
De titel is ‘Beste vriend’.
Het vorige boek bestond uit allerlei verschillende teksten, zoals een weettekst, gedichten, enz.
Dit boek is een groot verhaal.
Blijft u met uw kind in de vakantie met lezen?
 
Portfolio:
Op donderdag 26 april krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis.
Nieuw daarin is het overzicht van de tafels tot nu toe.
Het overzicht van Kinderen en hun Sociale Talenten.
En omdat de we niet meer met spelling de laatmaarzienwatjekandictee’s maken, wel de einddictees.
De oude toetsen en schema’s zijn eruit gehaald, deze bewaren we op school. De map werd anders zo vol.
 
Koningsspelen:
Vrijdag 20 april zijn de komingsspelen.
Een heerlijk dag om buiten actief bezig te zijn.
De kinderen hebben er nu al zin in en zijn druk met het oefenen van de dans ‘Fitlala’.
Let op de eindtijd op die dag. De kinderen zijn eerder vrij!
 
 
 


22 maart 2018

Woensdag, 21 maart 2018

Algemeen:
Sociaal emotioneel:
In de klas staat het thema: Aardig doen centraal.
De kinderen leren de ander op een positieve manier te benaderen en zorg te dragen voor een ander.
Bijvoorbeeld door een ander een compliment te geven of een ander te helpen.
Met behulp van de methode sociale talenten leren we over deze vaardigheid en bespreken de kinderen hun ervaringen met behulp van een casus of ervaring van zichzelf.
Hierbij kunt u denken aan constructie: het vergoten van de kennis over dit onderwerp, interactie: tussen de leerlingen onderling en tussen leerkracht en leerling en reflectie: hoe kijken we terug op deze ervaringen en de inhoud van de les. Het bespreken van dit onderwerp blijft natuurlijk niet bij een les in de week, het ‘aardig doen’ blijft de hele dag voor een bepaalde periode een terug kerend item.
 
Taal:
Zoals u misschien wel weet zijn we met de nieuwe spellingsmethode begonnen. Blok 2 gaan we bijna afronden. Hierbij hoort ook de nieuwe taalmethode en zijn we in blok 1 gestart.
Het leuke aan deze nieuwe methode is dat we een blok lang vaardigheden oefenen om aan het einde van het blok o.a. een eind product te maken.
In blok 1 is het thema: lekker.
De kinderen leren begrippen die bij dit onderwerp passen, zoals onprettig, niet lekker, knus. Ook leren ze samen met een maatje recepten te lezen en hun mening daar over te geven.
We leren o.a. in dit blok:
Situaties beschrijven
Gedachten uitwisselen
Een tekst in logische volgorde schrijven
Tegenstellingen die bij dit thema passen
Gevoelswaarde van woorden ontdekken
 
Spelling blok 3:
Ieuw eeuw woorden: zoals nieuw, leeuw.
Langermaakwoord: zoals paard, post, kaart.
Voorvoegsel : zoals begin, verdriet, gebak.
Grammatica doel: samenstellingen
 
Week van de religie:
In de week van 26 maart tot vrijdag 6 april werken we door de hele school over de 5 religies.
Elke leerkracht vanaf groep 4 tot 8 verzorgt een workshop over een van de volgende religies:
Christendom, Jodendom, Boeddhisme, Islam en het Hindoeïsme.
We vinden het belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met de verschillende geloven en daar respect voor te hebben.
 
Portfolio:
Heeft u het portfolio mee gegeven naar school?
 
Groetjes, Ruth
 Volgende pagina »
Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »