Groep 4

 


Einde van het BLOG

Donderdag, 18 oktober 2018

Beste ouders van alle leerlingen,

Het BLOG gaat stoppen. We gaan via Parro en het Ouderportaal met u communiceren. U heeft vandaag donderdag 18 oktober de handleiding van beide communicatiesystemen ontvangen. Hierin vindt u alle informatie. 
Er volgt geen nieuwe informatie op het BLOG. De informatie die er nu op staat, blijft tot 1 janauri 2019 op het BLOG staan. 1 januari 2019 verdwijnt het BLOG van de website. 

Met vriendelijke groet,
Team Corlaer
 


26-09-2018

Woensdag, 26 september 2018

Beste ouders,
Het laatste blog op deze manier. Op 10 oktober hebben we een ouderavond waarop u uitleg krijgt over ons nieuwe communicatiesysteem.
Deze week hebben de kinderen de inhoud van hun portfoliomap uit groep 3 mee naar huis gekregen. De kinderen vonden het erg leuk om dit weer terug te zien. Nu gaan we de mappen vullen met de bladen uit groep 4.
Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: Vriendschap. In de klas gaan wij hier veel aandacht aan besteden. Lekker veel lezen en bezig zijn met het thema. Leest u thuis ook samen met uw kind een leuk boek??!
 
Belangrijke data:
Wo 3 okt. : opening van de Kinderboekenweek
Wo 10 okt: ouderavond nieuw communicatiesysteem
Vr 12 okt: schoolfotograaf
Ma 15 okt: schoolfotograaf
Wo 17 okt: portfolio mee naar huis
Do 18 okt: juffendag!!!
Vr 19 okt: alle kinderen vrij i.v.m. studiedag
 
Spelling:
In het eerste blok van spelling leren de kinderen de volgende categorieën:
Hakwoord: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Bijvoorbeeld: straks, kraam, schaap en kurk.
Luchtwoord: korte klank + cht met de ch van lucht ( behalve bij: hij ligt, hij legt, hij zegt) bijvoorbeeld: zacht, wacht, hij lacht, zicht, vocht, vlecht en nicht.
Zingwoord: net als ding-dong. Bijvoorbeeld: hangt, kring, stengel, hengel, slang en ringen 
Rekenen:
In blok van rekenen leren we:
Sprongen van 2, 5 en 10 op de getallenlijn zowel vooruit als achteruit.
Oriëntatie op de getallenlijn tot en met 50.
Plus en minsommen  tot en met 20.
Rekenen met geld.
Klokkijken hele en halve uren aangeven en kunnen benoemen. 
Taal:
In het eerste blok van taal is het thema: Start. Het gaat in dit thema over spelletjes ( in de breedste zin van het woord). We bekijken pictogrammen. We leren hoe je afspraken maakt bij het spelen van een spel zowel binnen als buiten. We voeren een denkgesprek. We leren spelen met letters zoals dit gaat bij Scrabble. Welke woorden kun je maken van de volgende letters: e h t k s ( heks, het, hek, ets)
Hieronder wat voorbeelden van de woordenschat die bij dit thema hoort:
De bron, de betekenis, beslissen, de score, bijleggen, overleggen, teleurgesteld, de spelregel, sip en uitpraten.
 
Juf Ruth en juf Eva
 


6 september

Woensdag, 5 september 2018

Groep 4
Na een heerlijke vakantie gaan de kinderen van groep 4 nieuwe uitdagingen aan.
Ze hebben er zin in en dat is mooi om te zien!
Omdat iedereen zijn draai weer moet vinden in de groep, besteden we veel tijd aan sociale onderwerpen. Wij vinden het belangrijk dat we een hechte groep zijn en blijven.
Daarbij kunt u denken aan omgang met elkaar, grenzen aangeven, oog hebben voor een ander, samen werken en samen spelen.
 
Nieuwe vakken:
We werken in groep 4 met andere methodes  (taal, estafette en nieuwsbegrip) dan in groep 3. Dat is trouwens best even wennen, maar ook wel weer heel leuk.
De kinderen hebben de “laat maar zien wat je kunt taak”  gemaakt en zo hebben wij een helder beeld van de beginsituatie per blok van rekenen.
De kinderen werken n.a.v. deze begintoets met een schema en krijgen zo een goed beeld van wat ze nog moeten leren of wat ze al kunnen.
De kinderen mogen onder begeleiding hun niveau kiezen.
Kiest uw kind zon, dan werkt hij of zij wat meer zelfstandig en maakt hij/zij wat lastigere sommen of opdrachten.
Kiest uw kind maan, dan werkt hij/zij deels met de juf en deels zelfstandig.
En kiest uw kind ster, dan krijgt hij/zij een extra instructie aan de instructietafel.
Het kiezen van een niveau kan per les verschillen. Dat ligt aan het doel van de les.
 
Voor technisch lezen, werken we met estafette.
Hierbij maken we gebruik van het digibord om woorden te flitsen, een leesboek en een werkschrift.
De titel van het boek is: Tijd voor vrije tijd. Het boek gaat over dingen die je in je vrije tijd kan doen, zoals sporten, dagjes uit, spelen en hobby’s.
Het lezen is in groep 4 erg belangrijk. Want het gaat vliegensvlug. Op de eerste bladzijde van het boek lezen de kinderen woorden zoals: eindelijk, duidelijk, eigenlijk. Aan het einde van het boek zijn dit woorden zoals: hersenen, topsport, fietsband.
 
Daltonshows groep 4:
Anders dan in de jaarplanner staat,  is ons eerste optreden op dinsdag 6 november.
Het doel van de Daltonshow is presenteren. Wij laten in max. 15 min. aan de school en de ouders (waarvan hun kind optreedt) zien wat we nu leren in de klas.
 
Basisgesprekken:
In de week van 10 september staan de Basisgesprekken op de planning. De gesprekken duren max. 10 minuten. Neemt u voor dit gesprek, de nieuwe voorkant voor de portfoliomap mee. Mocht de map nog n iet op school zijn, neemt u deze dan graag zo snel mogelijk mee naar school. Alvast bedankt!
 
Hulp?
Wij zijn opzoek naar hulp voor de volgende activiteiten:
Vrijdagochtend gymles: van 9.30/11.15 uur (meelopen en meehelpen)
Naast de deur hangt een lijst waar u zich op in kan schrijven. We zouden het enorm waarderen als u ons kan helpen! We hebben een grote klas, als u zicht 2x inschrijft is de lijst zo vol.
 
Klassenapp:
De ouders van groep 4 hebben een klassenapp aangemaakt.
Wilt u hier gebruik van gebruik van maken, geef uw gegevens dan door aan een van de ouders.
 
We hopen er met u en uw kind een fijn schooljaar van te maken.
 
Eva en Ruth
 Volgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »