Groep 5

 

spellingcategorieën groep 5
spelling-categorieen--regel-groep-5-3.docx
Download

Einde van het BLOG

Donderdag, 18 oktober 2018

Beste ouders van alle leerlingen,

Het BLOG gaat stoppen. We gaan via Parro en het Ouderportaal met u communiceren. U heeft vandaag donderdag 18 oktober de handleiding van beide communicatiesystemen ontvangen. Hierin vindt u alle informatie. 
Er volgt geen nieuwe informatie op het BLOG. De informatie die er nu op staat, blijft tot 1 janauri 2019 op het BLOG staan. 1 januari 2019 verdwijnt het BLOG van de website. 

Met vriendelijke groet,
Team Corlaer
 


26 september 2018

Woensdag, 26 september 2018

Algemeen
We zitten inmiddels al in de vijfde week van het schooljaar. De tijd gaat heel hard.
In de groep wordt heel hard gewerkt. De nieuwe vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur vinden de kinderen erg leuk. De toetsen worden ook heel goed gemaakt. Knap hoor.
Deze week doen we met een team mee aan het korfbaltoernooi. Dat is ook heel spannend.
Hieronder kunt u vinden waar we de komende weken aan gaan werken.

spelling:
We zijn bezig in blok 7 en daar komen de volgende categorieën aan bod:
Eén woord met 3 categorieën: Bijvoorbeeld de vergissing. Ik verdeel het woord in klankgroepen ver-gi-ssing. 1e klankgroep /ver/ dat is een  voorvoegsel, tweede klankgroep /gi/ klankgroepenwoord, aan het eind van de klankgroep hoor ik een /i/, dat is een korte klank dan schrijf ik de /s/ dubbel. laatste klankgroep /ssing/ zingwoord, net als ding dong.
Woorden met -eren, enen, elen. Dit zijn woorden waarbij je meestal tweek keer de /u/ hoort en de /e/ moet schrijven. (bijvoorbeeld, wandelen, regenen)
regel: Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e
klankgroepenwoord: De klankgroepenwoorden worden uitgebreid met eer- oor, eur woorden in het meervoud. Dit voorkomt dat de kinderen de /ee/ en /oo/ bij deze woorden verkeerd gaan schrijven. Bijvoorbeeld bij beren, koren en kleuren.
grammatica:
Enkelvoud en meervoud van het zelfstandig naamwoord
uitleg: enkelvoud Er is er maar één van. Meervoud: er zijn er meer van.

Taal: Thema Nacht
Woordenschat: woorden over de nacht
Taal verkennen: gevoelswoorden en eind- en beginrijm
Spreken en luisteren: Luisteren naar geluiden in de nacht en een denkgesprek voeren.
Schrijven: eind van een spannend verhaal schrijven.
Expressie: een nachtgedicht schrijven in het nachttheater

Rekenen: We zijn nog steeds bezig met blok 1 dus we werken nog met dezelfde doelen.
hardop tellen tot 200: vooruit, achteruit en met sprongen van 2, 5 en 10
getallen tot 200 van groot naar klein zetten
optellen en aftrekken tot 100 door middel van rijgen (op de getallenlijn) en handig rekenen
keersommen uitrekenen door middel van verdubbelen, halveren en steunsommen.
omrekenen van cm naar meter en andersom. Lengte op volgorde zetten van klein naar groot.
geld: geld optellen en gepast betalen met zo weinig mogelijk munten en/of briefjes
analoog klokkijken minuten.

Wereldoriëntatie:
We hebben al een blok geschiedenis en een blok aardrijkskunde gedaan en zijn nu bezig met natuur.
Dit gaan we leren
Les 1: de natuur: hoe deel je planten in groepen in, hoe deel je dieren in groepen in, wat heeft levende natuur nodig?
les 2: licht: Hoe belangrijk is licht? Sat geeft licht en wat weerkaatst licht? Hoe werkt een spiegel?
les 3: Lichtbronnen en reflectors: Wat kun je met een lichtbron doen? Wat kun je met een reflector doen? Wat kun je met een spiegel doen?
Na dit blok gaan we een blok verkeer doen.

27 september korfbaltoernooi
3-13 oktober Kinderboekenweek
10 oktober ouderavond
12 en 15 oktober schoolfotograaf
18 oktober juffendag
19 oktober studiedag
20-28 oktober herfstvakantie

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Martine


6 september 2018

Donderdag, 6 september 2018

Beste ouders/verzorgers,

Algemeen:
Wat was het fijn om na de zomervakantie alle leerlingen van groep 5 te kunnen verwelkomen.
Fijn om te zien dat alle leerlingen weer zin hadden om naar school te gaan (hoewel een aantal kinderen wel wat zenuwachtig waren) en ook fijn dat ik zelf weer aan de slag kon gaan na best een tijd afwezig geweest zijn in verband met ziekte.
Omdat ik nog niet helemaal fit ben, is op maandag, dinsdag en woensdag juf Robine ook in de klas. In overleg met de bedrijfsarts en juf Marit is besloten dat ik op die dagen de ochtenden voor de groep sta (juf Robine is dan ook aanwezig en we zullen beiden in de groep aanwezig zijn en met de kinderen werken. De middagen staat juf Robine voor de groep. Ik zal dan andere werkzaamheden voor de groep verrichten (zoals onder andere het maken van de taakkaart en het schrijven van groepsplannen) Op donderdag en vrijdag sta ik alleen voor de groep. Heel fijn dat dit op deze manier kan en ik hoop dat ik snel weer fitter ben en mijn werkzaamheden weer volledig kan doen.
In deze eerste twee weken hebben we veel aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar. Hoewel de leerlingen al een paar jaar bij elkaar in de klas zitten zijn er toch nog dingen die ze niet weten van elkaar. Ook zijn er twee nieuwe leeringen in de klas: Martan en Olivier. Welkom in onze klas en ik hoop dat jullie een fijne tijd hebben bij ons op school.

Wat gaan we de komende tijd allemaal leren?:
spelling: Blok 8 van groep 4
woorden met 3 categorieën
het herkennen en schrijven van woorden die eindigen op:-eren, -elen en -enen.
herhalen van de categorieën 1 t/m 12
grammatica: Het enkelvoud en meervoud van zelfstandige naamwoorden.
NB Bovenaan dit blogbericht kunt u een document downloaden met alle spellingcategorieën. U kunt dan nalezen wat uw kind leert en wat de regels zijn.

taal: Thema  'het ziekenhuis.'
woordenschat:             We leren woorden die met het ziekenhuis te maken hebben
taal verkennen:            We leren dat de verschillende beroepen ook verschillende taal en woorden gebruiken.
                                       We kunnen uitleggen wat moppen en cartoons zijn.
                                       We kunnen dingen uitleggen over een onderwerp en doorvragen over een onderwerp. 
spreken en luisteren:    We kunnen opschrijven wat er op een dag gebeurd is.
schrijven:                       We kunnen een informatief antwoord geven op een vraag. Dit is een antwoord waar informatie in staat waar iemand    
                                       wat aan heeft en die ook begrepen wordt aan de ander.
expressie:                      We maken een boekje over het ziekenhuis.

rekenen:                        
hardop tellen tot 200: vooruit, achteruit en met sprongen van 2, 5 en 10
getallen tot 200 van groot naar klein zetten
optellen en aftrekken tot 100 door middel van rijgen (op de getallenlijn) en handig rekenen
keersommen uitrekenen door middel van verdubbelen, halveren en steunsommen.
omrekenen van cm naar meter en andersom. Lengte op volgorde zetten van klein naar groot.
geld: geld optellen en gepast betalen met zo weinig mogelijk munten en/of briefjes
analoog klokkijken minuten.

Wereldoriëntatie:
We hebben het eerste blok geschiedenis afgerond en wat ben ik trots op alle kinderen, want ze hadden heel goed geleerd en mooie cijfers.
We gaan nu een blok Aardrijkskunde maken.
Het thema is 'de wijk'. 
les 1: in de buurt: 
les 2: werken in de buurt
les 3: Water gas en stoom

belangrijke data:
10-14 september: basisgesprekken
18 september schoolreis
25 september studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Martine

 Volgende pagina »
Okt
10

Amal, Renée en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »