Groep 5

 

spellingcategorieën groep 5
spelling-categorieen--regel-groep-5-3.docx
Download

12 april 2018

Woensdag, 11 april 2018

Beste ouders/verzorgers,
 
De afgelopen twee dagen was ik afwezig in verband met een tweedaagse voor mijn opleiding tot taal-leescoördinator. Dit keer ging het over woordenschat en mondeling taalgebruik. Erg interessant weer. Misschien hoort u er binnenkort wat van terug als ik er wat mee gedaan heb in de klas.
Deze week is het prachtig weer. Heel fijn dan kunnen de kinderen weer heerlijk buiten spelen en zo hun energie lekker kwijt.
Eind volgende week zijn de Koningsspelen. De ouders die zich opgegeven hebben als hulpouder krijgen zo snel mogelijk het draaiboek toegestuurd.
 
Wat gaan we de komende tijd allemaal leren?
Spelling: We zijn bezig in blok 5 en zo langzamerhand beginnen we allemaal te wennen aan de nieuwe methode Staal. Vorige week heb ik, samen met Alette Schoenmaker, de klassen bezocht en een les bekeken van spelling. Alette heeft ons begeleid met taal en spelling. Ik mocht met haar mee in mijn rol als taal-leescoördinator. Wat uit de observaties naar voren kwam is dat de leerlingen letterlijk (dus niet ongeveer) de spellingregels moeten kunnen zeggen. Daar wordt de komende tijd dus extra aandacht aan besteed.
Met welke regels zijn we bezig?:
Centwoord: Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c.
Komma-s-meervoud: komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind komma-s (‘s), behalve bij ee.
Werkwoordspelling: Verleden tijd van het klankveranderend werkwoord. Er zijn werkwoorden waar de klank/klinker verandert in de verleden tijd. Dit zijn de klankveranderende werkwoorden. De kinderen leren deze werkwoorden te herkennen. Ze veranderen de werkwoorden nog niet zelf in de verleden tijd.
Bij klankveranderende werkwoorden verandert de klank in de verleden tijd. Ik denk aan de categoriekaart.
Grammatica: onderwerp.
Het onderwerp en de persoonsvorm horen bij elkaar. Je vindt het onderwerp door te vragen: Wie of wat + persoonsvorm?
In blok 6 leren we de volgende categorieën:
Het politiewoord: politiewoord: ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie.
Verder worden de luchtwoord van het versje herhaald en gaan we aan de slag met één woord met vier categorieën. Bij grammatica gaan we het hebben over de voltooide tijd en bij woordsoorten leren we het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord.

Rekenen: We zijn vorige week begonnen met blok 5. Daarin komen de volgende doelen aan bod.

 • Geldbedragen aanvullend optellen
 • Vermenigvuldigen met tientallen
 • Vermenigvuldigen omzetten naar delingen
 • De eerste stappen naar cijferend optellen
 • Cijferend aftrekken
 • De betekenis van kilometer (km), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), en millimeter.
 • Lengtes schatten
 • Maten omrekeningen
 • Relatie tussen liter (l), centiliter (cl) en milliliter (ml) leren kennen
 • Kommagetallen met geldTaal: Met taal zijn we bezig met het thema geld.

Taal:
woordenschat: woorden die met geld te maken hebben
taal verkennen: reclameteksten bekijken en uitdrukkingen over geld.
speken en luisteren: luisteren naar inleiding, kern en slot van verhaal en een denkgesprek voeren.
schrijven een test invullen en een beschrijving van een voorwerp maken.
Bij expressie moeten de leerlingen een weettekst schrijven en publiceren.
 
Belangrijke data:
Vrijdag 20 april Koningsspelen
Vrijdag 27 april Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij.
Maandag 30 april tot vrijdag 11 mei meivakantie


22 maart 2018

Donderdag, 22 maart 2018
Beste ouders/verzorgers,

Poging 2 om het blog te schrijven zonder dat mijn tekst en werk verloren gaat.
Afgelopen week waren er veel toetsen; taal, spelling, beheersingstoets rekenen én aardrijkskunde. Het voordeel is dat we nu voorlopig weer een tijdje rust hebben wat toetsen betreft. 
In de klas zitten we nu in een 'daltonopstelling'. We hebben 2 groepjes, 6 plekken alleen en 4 tweetallen. Aan het eind van elke dag kiezen de kinderen hun plek voor de volgende dag. Het doel hiervan is dat de kinderen zelf kunnen kiezen wat hun ideale werkplek is voor die dag. De kinderen vinden het voordeel dat ze, als ze een plekje hebben dat ze eigenlijk niet zo fijn vinden, dit maar voor één dag is en dat ze aan het eind van de dag weer mogen kiezen. 

Waar gaan we de komende tijd aan werken?
Spelling: 
De nieuwe categorieën die in blok 5 aan bod komen zijn:
centwoord: Dit zijn woorden waarbij je de /s/ hoort, maar de c moet schrijven, vaak in combinatie met e, i, y.
Regel: Centwoord. Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c.
In groep 5 worden alleen woorden aangeboden waarbij de c aan het begin van het woord staat, zoals cent en citroen.
Komma-s meervoud: Dit zijn woorden met komma-s bij het meervoud. Als aan het eind van een woord een lange klank zoals aa, oo of uu staat, wordt het meervoud met komma-s geschreven. Bijvoorbeeld kano's, pinda's. Bij de /ee/ zit de s vast zoals bij dictees.
regel: Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s ('s), behalve bij ee.
werkwoordspelling: Verleden tijd van klankveranderend werkwoord. Er zijn werkwoorden waar de klank/klinker vaerander in de verleden tijd. Dit zijn de klankveranderende werkwoorden. De kinderen leren deze werkwoorden te herkennen. Ze veranderen de werkwoorden nog niet zelf in de verleden tijd.
Regel: Bij klankveranderende werkwoorden verandert de klank in de verleden tijd. Ik denk aan de categoriekaart.
Voorbeelden: ik loop - ik liep   ik zing - ik zong.
Grammatica: Onderwerp. Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet.
uitleg: Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet. Het onderwerop en de persoonsvorm horen bij elkaar. Je vindt het onderwerp door te vragen: Wie of wat + persoonsvorm?
Omdat er bij de dictees steeds alle spellingcategorieën herhaald worden, komen er bij het dictee heel veel categorieën aan bod. We hebben daarom besloten geen 'Laat maar zien wat je kunt' taak af te nemen voorafgaand aan het blok.
Taal:
Het thema van het nieuwe blok taal is: Geld. Hierbij komt het volgende aan bod:
woordenschat: woorden die met geld te maken hebben
taal verkennen: reclameteksten bekijken en uitdrukkingen over geld.
speken en luisteren: luisteren naar inleiding, kern en slot van verhaal en een denkgesprek voeren.
schrijven een test invullen en een beschrijving van een voorwerp maken.
Bij expressie moeten de leerlingen een weettekst schrijven en publiceren.
rekenen:
 • De plaats van getallen kennen op de getallenlijn
 • erbij en erafsommen tot 1000 uit het hoofd
 • keersommen met samengestelde getallen bijvoorbeeld 9x12= 9x10 + 9x2=
 • omtrek meten met liniaal
 • rekenen met inhoud 
 • rekenen met gewicht
belangrijke data:
maandag 26 t/m 6 april Week van de religie. Deze week zijn er presentaties over de 5 wereldgodsdiensten.
vrijdag 30 maart goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij.
maandag 2 april paasmaandag. Alle kinderen zijn vrij.
maandag 9 en dinsdag 10 april ben ik afwezig i.v.m de opleiding taal/leescoördinator. Juf Ancella en juf Inge (moeder van Kaat) staan voor de klas.

 
spellingcategorieën groep 5
spelling-categorieen--regel-groep-5-2.docx
Download

22 februari 2018

Vrijdag, 23 februari 2018

Algemeen
We zijn in groep 5 enthousiast over de nieuwe taal- en spellingmethode. De leerlingen zijn erg betrokken en weten steeds beter welke categorie bij welk woord hoort en weten dan ook nog welke regel erbij hoort. Bij een aantal leerlingen zie ik echt al goede vooruitgang.
In de klas hebben we nu een 'daltonopstelling'. Er zijn 2 groepjes, 4 tweetallen en 6 tafels die alleen staan. Elke dag kiest de leerling welk plekje hij/zij fijn vindt. Dit doen we aan het eind van de dag en dan wisselen we meteen ook van plek. De volgende ochtend begin je dan meteen aan je nieuwe plekje. Dit hebben we nu een aantal dagen gedaan en zowel de leerlingen als ik zijn enthousiast. We hebben het vandaag besproken in de kring. De leerlingen geven aan dat het fijn is om ook in een tweetal of op een plekje alleen te kunnen werken i.p.v. een groepje. En als je op een plekje zit wat je niet zo fijn vindt (bijvoorbeeld dat je als laatste aan de beurt was om te kiezen, dan is het maar voor één dag. De volgende dag kun je dan weer op een ander plekje zitten.

Waar gaan we de komende periode aan werken?
spelling:
We zijn druk bezig met de nieuwe spellingmethode. Na de vakantie beginnen we al met blok 4. De nieuwe categorie die daar aan bod komt is die van het 's woord. (uitleg In woorden met 's vervangt de komma het woord 'des'. De 's komt heel vaak voor in combinatie met een klakgroepenwoord. Luister goed wat je zegt. Wat je als eerste zegt moet je ook als eerste opschrijven. Dus eerst de komma, dan de s.
Verder krijgen we bij de verkleinwoorden de woorden die eindigen op -etje (zoals in jongetje en jongetje en de woorden van de ei-plaat. Met werkwoordspelling gaan we het heben over het herkennen van de tegenwoordige en verleden tijd. We gaan dit nog niet toepassen.
Bij zinsdelen (de grammatica zit bij spelling en niet bij taal) gaat het over de persoonsvorm. (uitleg: De persoonvorm is het werkwoord in de zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je vindt de persoonsvorm met de vraagproe; als je van de zin een vraagzin maakt, komt de persoonsvorm vooraan te staan.
Taal:
We zijn bezig met het blok: Draaien. Het algemeen doel van dit thema is 'uitleggen en instrueren'. de leerlingen leren in dit thema hoe je een ander kunt uitleggen hoe een apparaat werkt. Ook leren ze hoe je een ander instrueert om een apparaat te gebruiken. Ze tekenen het apparaat en beschrijven de functie van de meest wezenlijke onderdelen.
Bij woordenschat lezen ze woorden over draaien.
Taal verkennen: uitdrukkingen over draaien en ontstaan van nieuwe woorden voor uitvindingen.
Spreken en luisteren: gebruik van woroden die een volgorde aangeven en een denkgesprek voeren.
Schrijven: beschrijving van een voorwerp en bedenken van een naam voor een uitvinding.
Onderaan dit blok kunt u 2 downloads vinden. Van spelling kunt u de categorieën vinden en wat algemene informatie van de methode.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
rekenen:
Met rekenen werken we aan de volgende onderdelen: 
Handig rekenen bij optellen en aftrekken tot 1000.
getallenlijn tot 1000
tafelsommen boven de 10. Dus 8x16. Je doet dan 8x10 en 8x6
Schatten van aantallen tot 1000
deelsommen
inhoud cl, ml en liter
gewicht, gr, en kilo
meten van omtrek.

Van de andere vakken zal ik de volgende keer weer een uitgebreide beschrijving geven.
Nu eerst genieten van een fijne vakantie.

 

spelling
staal-spelling-groep-5.pdf
Download
informatie nieuwe methode taal/spelling
staal-ouderbrief-herfst-groep-5.pdf
Download


« Vorige pagina Volgende pagina »
Okt
10

Amal, Renée en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »