groep 6

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!


17 mei 2018

Donderdag, 17 mei 2018

Algemeen
We hebben net twee heerlijke weken meivakantie achter de rug. We verwelkomen een nieuwe leerling in groep 6. Voor de vakantie hebben we een leuke workshop en de Koningsspelen gehad.
Op donderdag 12 april hebben we een workshop gehad van het Zeemanskoor. In 2018 vieren we dat het 100 jaar geleden is dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. De Zuiderzeewerken hebben ervoor gezorgd dat het Nederland van nu er ingrijpend anders uitziet dan het Nederland van 100 jaar geleden. Om dit te vieren heeft het Zeemanskoor op 14 juni een optreden met een aantal kinderen van onze school. Als uw kind zich heeft opgegeven dan heeft u daar inmiddels een mail over gehad. Van de workshop staan een aantal foto’s in de bijlage.
Op vrijdag 20 april hebben we de Koningsspelen gevierd op de atletiekvelden. Wat troffen we het met het mooie weer. We hebben heerlijk kunnen sporten. Tot slot hebben we nog genoten van een lunch. Het was een zeer geslaagde dag. Voor de foto’s kunnen jullie bij de andere collega’s kijken of op facebook.  Misschien dat de hulpouders ook foto’s hebben gemaakt en dat zij dit kunnen delen in de app.
 
Vanaf dinsdag 22 mei zullen wij gaan starten met het afnemen van de cito eind groep 6 toetsen. Wij gaan beginnen met rekenen. Op de volgende site kunt u voorbeelden zien van opdrachten die gevraagd kunnen worden.
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-rekenen-e6/
De website www.redactiesommen.nl is ook prettig om te oefenen met verhaaltjessommen. Beide sites zijn besproken met de kinderen, zij hebben deze ook gezien.
Op de taakkaart staat ook op welke dag een cito toets is.
 
Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

Bij rekenen zijn we bij het tweede deel van blok 5. Hoelang loop je over een bepaalde afstand als je 5 km per uur loopt?
Hoe kan ik aan een grafiek zien welke persoon snel loopt en welke langzaam?
We herhalen de grote keersommen zoals 5 x 440=. Op school splitsen we deze som in:
5 x 400= 2000 + 5 x 40= 200  2000 + 200 = 2200
De kinderen hebben handig leren rekenen met keersommen. Van de ene getal van de som doe je de helft en van het andere getal doe je het dubbele. Bijvoorbeeld:
120 x 1,75 =
 60 x  3,50 =
 30 x  7      = 210
 
Taal:
Het thema is Plankenkoorts
De taallessen van dit thema zullen in het teken staan van alles wat met toneel te maken heeft. Zij leren bijvoorbeeld woorden kennen die uitdrukking kunnen geven aan je gevoel, zoals bij een leuke film.
De kinderen leren in dit thema om informatie te vergaren, zich daarover een mening te vormen en die mening in de vorm van een recensie weer te geven.
Volgende week zullen ze de door henzelf gemaakt recensie aan elkaar gaan presenteren. Daarna zal er een woordenschattoets worden afgenomen. Hierin wordt de betekenis van de woorden getoetst die in dit thema behandeld zijn.
 
Spelling:
We hebben voor de meivakantie nog een paar herhalingslessen gedaan, daarom zijn de categorieën nog hetzelfde.
De volgende categorieën komen aan bod:
Theewoord: Ik hoor de t, maar ik schrijf th.
Caféwoord: Met een streepje op de é.
Stam + t bij be, ge, ver
We gaan het hebben over het voegwoord en de komma.
Het voegwoord maakt twee zinnen aan elkaar vast.
De komma geeft een korte rust in de zin. Je schrijft een komma voor een voegwoord, behalve bij en en of.
 
Geschiedenis
Het thema is Wereldoorlogen en Holocaust.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Leven in de oorlog
Tegenover elkaar
Het einde is in zicht
 
Aardrijkskunde (na geschiedenis)
Het thema is Oost-Nederland.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Over de rivieren
Van zee naar meer
Er op uit!
 
Engels:

Het thema van unit 5 is school. De kinderen gaan van alles leren over school en de dingen die je daar ziet en gebruikt, zoals het bord, een nietmachine, potloden en pennen. Ze leren hoe je een medeleerling vraagt of je iets van hem/haar mag lenen.

Belangrijke data:
Vanaf 22 mei zullen we gaan beginnen met de Cito’s.
Donderdag 24 mei: toets geschiedenis hoofdstuk 4
Vrijdag 25 mei: toets verkeer
Zaterdag 26 mei: Veluwe Wandeltocht
Dinsdag 29 mei: schoolreisje
Woensdag 30 mei: staken (mail volgt)
Woensdag 6 juni: ouderavond
 


12 april 2018

Woensdag, 11 april 2018

Algemeen
Op maandag 26 april zijn we gestart met de religieweken. We hebben 29 april een bezoek gebracht aan de Grote Kerk in Nijkerk. We hebben te horen gekregen waar de naam Nijkerk vandaan komt en we hebben uitleg gekregen over de verschillende materialen in de kerk. We weten nu wat een doopschaal is, waarom er een dak boven de preekstoel hangt en dat er vroeger echte kaarsen in de lampen zaten. Deze lampen hangen nu in Engeland.
We hebben deze weken ook verschillende juffen gehad die een presentatie gaven over het Christendom, Jodendom, Islam en het Boeddhisme. In onze groep hebben we het gehad over het Hindoeïsme. We hebben hier een muurkrant over gemaakt. De foto’s staan in de bijlage.
Donderdag 29 maart hebben we met de groepen 6, 7 en 8 een “eitje tik” competitie gehouden. De kinderen kregen allemaal een hardgekookt ei en dan moesten ze met een maatje “eitje tik” zeggen en dan de eieren tegen elkaar aan tikken. Het ei dat heel bleef ging door naar de volgende ronde. Seth was de winnaar van de klas en uiteindelijk won hij zelfs van groep 7 en 8. Hij won een mooi gouden ei.
Op woensdag 4 april zijn we met veel auto’s (waarvoor hartelijk dank) naar Oldenaller gereden om daar met gidsen van IVN naar reigers te kijken. Er stonden drie gidsen voor ons klaar en zij hebben ons in drie groepen ontzettend veel verteld over de reigers, hun (blauwe) eieren, braakballen, bomen op Oldenaller en allerlei andere interessante dingen van de natuur. We hebben erg genoten. In de bijlage een aantal foto’s om een indruk te krijgen van wat we daar hebben gezien.
Dit is het laatste blog voor de meivakantie die 27 april begint. Wij willen jullie alvast een hele fijne vakantie wensen.
 
Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

In blok 5 van rekenen gaan we de eerste lessen aan de slag met breuken. Op een getallenlijn vullen we de breuken in. Hierdoor krijgen we breuken als: 2 3/4 of 3 1/5.
We verdelen ook pannenkoeken en kijken dan welk deel elk kind krijgt. Als je 3 pannenkoeken hebt en je hebt 6 kinderen dan krijgen alle kinderen ½ pannenkoek. We oefenen ook met het berekenen van de oppervlakte. Bij oppervlakte geldt: lengte x breedte = oppervlakte. Als we een voetbalveld hebben van 20 meter lang bij 5 meter breed dan wordt de som: 20 x 5= 100 m2  ( vierkante meter = m2). Dit zijn allemaal best pittig lessen en we hopen dat de kinderen het aan het einde van het blok begrijpen en kunnen toepassen.
 
Taal:
Het nieuwe thema is Plankenkoorts
De taallessen van dit thema zullen in het teken staan van alles wat met toneel te maken heeft. Zij leren bijvoorbeeld woorden kennen die uitdrukking kunnen geven aan je gevoel, zoals bij een leuke film.
De kinderen leren in dit thema om informatie te vergaren, zich daarover een mening te vormen en die mening in de vorm van een recensie weer te geven.
 
Spelling:
De volgende categorieën komen aan bod:
Theewoord: Ik hoor de t, maar ik schrijf th.
Caféwoord: Met een streepje op de é.
Stam + t bij be, ge, ver
We gaan het hebben over het voegwoord en de komma.
Het voegwoord maakt twee zinnen aan elkaar vast.
De komma geeft een korte rust in de zin. Je schrijft een komma voor een voegwoord, behalve bij en en of.
 
Natuur:
Wij zullen met natuur gaan beginnen na de weken van de religie.  Dus wij starten hiermee op maandag 9 april.
Het thema is Geluid.
Er wordt aandacht besteed aan het indelen van geluiden. De vragen die in deze lessen beantwoord zullen gaan worden zijn:
Wat hoor ik om me heen?
Kan ik geluid hoger of lager maken?
Waarvoor gebruikt de dokter geluid?
Hoe werkt mijn oor?
Hoe maak ik geluid met mijn mond?
Hoe vangen vleermuizen hun prooi?
 
Geschiedenis (na het hoofdstuk van natuur)
Het thema is Wereldoorlogen en Holocaust.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Leven in de oorlog
Tegenover elkaar
Het einde is in zicht
 
Engels:
Hert thema van unit 5 is school. De kinderen gaan van alles leren over school en de dingen die je daar ziet en gebruikt, zoals het bord, een nietmachine, potloden en pennen. Ze leren hoe je een medeleerling vraagt of je iets van hem/haar mag lenen.

Belangrijke data:
20 april: Koningsspelen
Donderdag 26 april: toets natuur hoofdstuk 4
Donderdag 26 april: Juf Esther i.p.v. juf Ancella
27 april t/m 14 mei: meivakantie
 


22 maart 2018

Donderdag, 22 maart 2018

Algemeen
Het eerste blok van Staal Spelling is inmiddels geweest. De kinderen hebben een gemiddelde van 88,4 % gehaald voor het dictee. Ze wilden het volgende blok 90% halen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is natuurlijk ook nog steeds even wennen om met deze methode te werken. Woensdag 14 maart was er een ouderavond over spelling. Jullie hebben kunnen ervaren hoe een les spelling eruit ziet. Jullie hebben gevraagd of ik de categorieën kon mailen. Dit hebben jullie inmiddels ontvangen.
Het thema van Staal Taal was spijsvertering. De kinderen hebben geleerd hoe ze een proefje moeten demonstreren. Twee kinderen hebben dit in de klas mogen laten zien. Louise deed het proefje “de perfecte drol’ en Michael “een scheet uit de fles”. In de bijlage vinden jullie een paar foto’s van deze proefjes.
Maandag 27 maart beginnen de religieweken. Onze groep heeft het thema Hindoeïsme. We gaan donderdag 29 maart een bezoek brengen aan de Grote Kerk in Nijkerk van 8.45 uur tot 9.15 uur. De religieweken zullen 6 april afgesloten worden.
Op woensdag 4 april gaan we op excursie naar Oldenaller om daar reigers te bekijken. Hierover hebben jullie een mail gekregen. Wij zoeken mensen die willen rijden. Graag inschrijven op het groene briefje naast onze klassendeur.
Willen jullie ervoor zorgen dat het portfolio weer ingeleverd wordt? Dan kunnen we er weer verder in werken.
 
Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

In de komende periode, tot het volgende blog, gaan we blok 4 afronden met een toets. Na de toets gaan de leerlingen de onderdelen die ze lastig vonden oefenen en herhalen. Dit gebeurt samen met de leerkracht en zelfstandig.
Wij zullen ook weer een rekenles besteden aan het oefenen van redactiesommen (verhaaltjessommen). Mocht uw zoon/dochter hier moeite mee hebben dan is dit goed te oefenen met de website www.redactiesommen.nl
 
Taal:

Het nieuwe thema is Plankenkoorts
De taallessen van dit thema zullen in het teken staan van alles wat met toneel te maken heeft. Zij leren bijvoorbeeld woorden kennen die uitdrukking kunnen geven aan je gevoel, zoals bij een leuke film.
De kinderen leren in dit thema om informatie te vergaren, zich daarover een mening te vormen en die mening in de vorm van een recensie weer te geven.
 
Spelling:
De volgende categorieën komen aan bod:
Taxiwoord: Ik hoor ks, maar ik schrijf x.
Chefwoord: Ik hoor sj, maar ik schrijf ch.
Stam + t
We gaan het hebben over het bijvoeglijk naamwoord als aardrijkskundige naam.
 
Natuur:
Wij zullen met natuur gaan beginnen na de weken van de religie.  Dus wij starten hiermee op maandag 9 april.
Het thema is Geluid.
Er wordt aandacht besteed aan het indelen van geluiden. De vragen die in deze lessen beantwoord zullen gaan worden zijn:
Wat hoor ik om me heen?
Kan ik geluid hoger of lager maken?
Waarvoor gebruikt de dokter geluid?
Hoe werkt mijn oor?
Hoe maak ik geluid met mijn mond?
Hoe vangen vleermuizen hun prooi?

Engels:
Hert thema van unit 5 is school. De kinderen gaan van alles leren over school en de dingen die je daar ziet en gebruikt, zoals het bord, een nietmachine, potloden en pennen. Ze leren hoe je een medeleerling vraagt of je iets van hem/haar mag lenen.

Belangrijke data:
26 maart t/m 6 april: religieweken
29 maart: bezoek kerk
4 april: reigerexcursie
 Volgende pagina »
Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »