groep 6

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!


Einde van het BLOG

Donderdag, 18 oktober 2018

Beste ouders van alle leerlingen,

Het BLOG gaat stoppen. We gaan via Parro en het Ouderportaal met u communiceren. U heeft vandaag donderdag 18 oktober de handleiding van beide communicatiesystemen ontvangen. Hierin vindt u alle informatie. 
Er volgt geen nieuwe informatie op het BLOG. De informatie die er nu op staat, blijft tot 1 janauri 2019 op het BLOG staan. 1 januari 2019 verdwijnt het BLOG van de website. 

Met vriendelijke groet,
Team Corlaer
 


26-9-2018

Woensdag, 26 september 2018

Algemeen
De kop is eraf en de basisgesprekken zijn geweest. De tijd gaat snel. We zijn inmiddels wat meer aan elkaar gewend en we hebben ondertussen een hoop geleerd. De eerste toetsen zijn achter de rug. Ook hebben we verschillende cito’s opnieuw afgenomen. We blijven werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling in de klas door veel groepsvormende spellen te spelen en samen te werken.
De groep gaat steeds een stapje vooruit en leren elke dag iets bij.
 
Nieuw in groep 6: topo. De eerste topografie toets hebben de leerlingen gemaakt. De resultaten hebben zij inmiddels terug gekregen en zij hebben deze toets ook in kunnen zien. Voordat de bladen mee naar huis zijn genomen moesten de leerlingen de topografie invullen. In de bijlage kunnen jullie zien hoe serieus en goed zij dit hebben gedaan.

Dinsdag 18 september zijn we op schoolreis geweest. We startten bij Nemo en hebben hier zelf proefjes en experimenten gedaan. Om 13:00 zijn we met de bus vertrokken naar het Muiderslot. Hier hebben we de kerker en verschillende kamers in het kasteel gezien. Buiten was er een roofvogelshow en konden we een uil aaien.

Op woensdag 26 september hebben ze de laatste les van Rots en water gehad. Via de groepsapp hebben jullie al veel foto's kunnen zien. In de bijlage nogmaals de groepsfoto met diploma's en een foto van een zitcirkel. Het was de bedoeling dat de kinderen een cirkel maakten en op het afgesproken moment bij elkaar op schoot moeten gaan zitten. Daarna moest iedereen 3 seconden de handen los. Een super leuke opdracht waarbij het groepsgevoel bovenaan stond.

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Wij zijn dit jaar aan de beurt om deze Kinderboekenweek te openen in de stad. Het is van 9.00 tot ongeveer 10.30. Hier zullen wij een dans aangeleerd krijgen van Badabounce, we gaan een zelfverdedigingsoefening leren en krijgen een speurtocht door de stad.
Na deze opening zullen wij ook zeker met de Kinderboekenweek in de klas aan de gang gaan.

Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?

Rekenen:

Wij gaan starten met het onder elkaar rekenen. Een voorbeeld:
245 + 123 =
245 = 200 + 40 + 5
123 = 100 + 20 + 3   +
          300 + 60 + 8 = 368
 
Verder gaan de leerlingen grote deelsommen leren uitrekenen. Twee voorbeelden:
65 : 5 =
65 wordt verdeeld in 50 en 15
Eerst doe je 50 : 5 = 10
Dan doe je  15 : 5 = 3
10 + 3 = 13
 
112 : 8 =
112 wordt verdeeld in 80 en 32
Eerst doe je 80 : 8 = 10
Dan doe je 32 : 8 = 4
10 + 4 = 14
 
Taal:
Thema: Pronkstukken.
Het algemene doel is het spreken, luisteren en schrijven om te informeren. De leerlingen leren waar ze op moeten letten bij het maken van een expositie. Ze leren voorwerpen te beschrijven en een reconstructie te maken..

Spelling:
- We leren hulpwerkwoorden te herkennen en voltooid deelwoorden te gebruiken.
- We leren woorden met vier categorieën.
- We leren het politiewoord (politie, spatie, vakantie etc.)
 
Geschiedenis:
Dit blok hebben we het over regenten en vorsten. De onderwerpen zijn:
-Koopman in Amsterdam
-De haven
-Werken in Amsterdam
 
Aardrijkskunde (na het blok van geschiedenis):
Dit blok hebben we het over Zuid-Nederland. De onderwerpen zijn:
-In en op de grond
-Waarom daar?
-De zee: vriend of vijand?
 
Engels:
In dit eerste hoofdstuk leren de leerlingen:
De namen van een aantal kleuren
Het gebruik van zinnen als: Yes, he has / No, het hasn’t e Yes, she is / No, she isn’t
De uitspraak van woorden en lettergrepen die beginnen met /k/, /p/ en /t/, als in kiss, purple en take.

Belangrijke data:
27 september: toets natuur
28 september: schoolkorfbal
1/2/3/ oktober: cito rekenen
1 oktober: daltonschow ob
3 oktober: kinderboekenweek in de stad > fiets mee!
 


6 september 2018

Woensdag, 5 september 2018

Algemeen
Wij zijn begonnen! De eerste dagen waren natuurlijk best spannend, voor zowel de leerlingen als voor ons. Hoe zal het gaan? Is iedereen lekker uitgerust? Heeft iedereen er weer zin in? Wij hebben elkaar inmiddels al wat beter leren kennen, maar gaan daar nog even lekker mee door. Iedereen moet aan elkaar wennen en dat kost best even wat tijd. Hier besteden we zeker tijd en aandacht aan, want het pedagogisch klimaat in een klas is super belangrijk. Als de sfeer en de werkhouding in een groep goed zijn dan zal iedereen zich beter kunnen inzetten voor zijn/haar leerprestaties.
De ‘Laat maar zien wat je kan toets’ van het eerste blok van rekenen is gemaakt. De resultaten van deze toets is gekleurd in een schema. Aan de hand van dit schema weet de leerling wat hij/zij al goed kan (en hoeft daar geen instructie meer over te hebben) en wat hij/zij nog minder goed kan (en moet daar wel de instructie over volgen). Op die manier heeft een leerling zelf inzicht in zijn/haar eigen kunnen en is het mogelijk om onderwijs op maat te bieden. De toetsen en schema’s zijn terug te zien in het portfolio dat voor de herfstvakantie mee naar huis zal gaan.
Bij onze deur hangt een lijst voor gym. Wij zouden graag zien dat er van iedere leerling minimaal 3 keer een ouder/opa/oma/oudere broer of zus (minimaal 15 jaar) met ons mee gaat. Wij hebben op woensdag (vertrek om 11.15) en vrijdag (vertrek 8.25) gym. Alvast bedankt voor het inschrijven.
Bij het verschijnen van dit blog is de info avond net geweest. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij hopen er samen met u en uw kind een heel fijn jaar van te maken.

Juf Robine
Op donderdag en vrijdag sta ik als nieuwe leerkracht voor de groep. Ik ben dit schooljaar nieuw binnen gekomen op Daltonschool Corlaer en ik heb erg veel zin om hier de komende tijd te zijn. Een aantal van u heb ik op de informatieavond al gesproken. Ik ben de hele week op school te vinden, zo ook bij groep 5 aan het begin van de week.
De afgelopen jaren heb ik kennis mogen maken met het Daltononderwijs en ik heb hier veel interesse in.
Ik hoop u komende tijd nog vaker te zien en te spreken. Mocht u vragen hebben of iets anders kwijt willen, kunt u mij altijd aanspreken of mailen.

Cito’s eind groep 5
Aangezien het einde van groep 5 erg rommelig is verlopen hebben wij, samen met juf Ancella en juf Marit, besloten dat wij de cito’s van rekenen en begrijpend lezen opnieuw gaan afnemen. Dit doen wij zodat de leerlingen nu in alle rust goed kunnen laten zien hoe zij op het niveau van eind groep 5 scoren. Cito studievaardigheden zal ook afgenomen worden, omdat deze eind groep 5 niet is afgenomen. Begrijpend lezen zal op 20 en 21 september worden afgenomen, studievaardigheden op 24 en 26 september en rekenen in de week daarna.
In de eerste schoolweek heeft juf Hester bij alle leerlingen de avi afgenomen. Er is meteen aan uw zoon/dochter verteld welke avi zij nu beheersen. Mocht u niets hebben gehoord dan kunt u altijd even komen vragen welke avi uw zoon/dochter nu beheerst.

Vakken
Wat gaan we de komende periode behandelen?
Rekenen:
Getallen tot 2000 plaatsen op de getallenlijn.
Wij gaan starten met breuken. Taarten worden eerlijk verdeeld in verschillende stukken. De breuknaam (bijvoorbeeld één zesde) en de breuknotatie worden aangeleerd.         
Er worden bedragen op de kassabonnen bij elkaar opgeteld en het wisselgeld wordt berekend.
 
Taal:
Thema: Amsterdam.
Het algemene doel is het spreken, luisteren en schrijven om te amuseren. De leerlingen maken kennis met Amsterdam en leren hier typische woorden bij. Daarnaast leren ze hoe je iemand nieuwsgierig maakt naar een verhaal en hoe je een passend slot schrijft bij een verhaal.
 
Spelling:
De volgende categorieën komen aan bod:
Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.
Centwoord. Ik hoor de s, maar ik schrijf de c.
Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s, behalve bij ee.
Klankgroepenwoord uitbreiden met au, uw en gids
De leerlingen leren deze termen met deze uitleg. Er hoort ook een plaatje bij om het zo te kunnen onthouden.
Ook zullen we de categorieën van de vorige lessen herhalen.

Ook oefenen we met de werkwoordspelling en het onderwerp en de persoonsvorm.
 
Aardrijkskunde:
Dit blok hebben we het gehad over Nederland. De onderwerpen waren:
-Nederland, waterland
-Wonen en werken in Nederland
-Samen werken in Nederland
De kinderen hebben een samenvatting en het werkboek meegekregen voor de toets op donderdag 13 september. Het is de bedoeling dat ze deze samenvatting en de lessen uit het werkboek goed doorlezen en weten wat de onderstreepte woorden betekenen. Misschien kunnen jullie ze overhoren.
 
Natuur:
Het thema is: zintuigen
Welke zintuigen heb je en wat doen ze?
Welke dieren kunnen goed ruiken, zien, voelen en/of horen?
Hoe maak je geluid? Hoe beweegt geluid? Hoe hoor je geluid?
Hoe werken echo’s en hoe kan je deze omzetten in beeld?
 
Engels:
In dit eerste hoofdstuk leren de leerlingen:
De namen van een aantal kleuren
Het gebruik van zinnen als: Yes, he has / No, het hasn’t e Yes, she is / No, she isn’t
De uitspraak van woorden en lettergrepen die beginnen met /k/, /p/ en /t/, als in kiss, purple en take.
 
Een hoofdstuk bestaat uit drie lessen. In groep 6 zijn er geen toetsen voor Engels.
 
Belangrijke data:
In de week van 10 september: basisgesprekken
13 september: toets aardrijkskunde
18 september: schoolreisje
25 september: studiedag
26 of 27 september: korfbaltoernooi groep 5/6
 Volgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »