Groep 7

 


Einde van het BLOG

Donderdag, 18 oktober 2018

Beste ouders van alle leerlingen,

Het BLOG gaat stoppen. We gaan via Parro en het Ouderportaal met u communiceren. U heeft vandaag donderdag 18 oktober de handleiding van beide communicatiesystemen ontvangen. Hierin vindt u alle informatie. 
Er volgt geen nieuwe informatie op het BLOG. De informatie die er nu op staat, blijft tot 1 janauri 2019 op het BLOG staan. 1 januari 2019 verdwijnt het BLOG van de website. 

Met vriendelijke groet,
Team Corlaer
 


26-09-2018

Woensdag, 26 september 2018
Beste ouders,
Wat fijn dat we jullie allemaal even gezien hebben tijdens de basisgesprekken. Willen de kinderen die nog geen portfolio voorkant hebben ingeleverd dit zo spoedig mogelijk doen?
We hebben de komende tijd wat leuk activiteiten op het programma staan. We hebben de Kinderboekenweek, juffendag en het handbaltoernooi om naar uit te kijken.
 
Belangrijke data:
1 okt: toets Engels
3 okt: handbaltoernooi ( voor wie zich opgegeven heeft)
5 okt: Topo toets Europa
18 okt: Juffendag
19 okt: studiedag
 
Leerstof per vakgebied.
Rekenen:
We zijn bij rekenen al aardig op weg in het eerste hoofdstuk. De komende weken maken we de laatste lessen van ons eerste blok. In deze laatste lessen gaan we aan de slag met het verkleinen van breuken en breuken gelijknamig maken om te zien welke breuk groter is. Als we 3/9 verkleinen dan wordt het 1/3. Bij gelijknamig maken dan kijken we bijvoorbeeld naar ¾ en 7/12, je weet nu niet welke groter is. Als ik van ¾ ook een breuk met twaalfden maak dan kan ik wel zien welke groter is. ¾ = 9/12. Dit reken je uit door 4x 3= 12 uit te rekenen. De bovenkant van de breuk moet dan ook x3, dus 3x3=9. U ziet het, best veel stappen.
We zijn ook bezig met het metriekstelsel in deze laatste lessen. 1dm= ….. cm. 1 dm = 10 cm.
Kijkt u vooral eens op de site van Alles telt om te zien wat we allemaal precies behandelen in de lessen.
 
Taal:
Bij taal hebben we het thema ‘Strips’ afgerond en zijn wij zojuist begonnen met het nieuwe thema ‘Familie’. Kinderen kunnen vanaf aanstaande maandag de woordenlijsten meenemen van het thema ‘Familie’ om dit thuis eventueel te leren en te bespreken. Dit is niet verplicht maar het kan handig zijn om de woorden vaker te herhalen voor de toets. De toets is over twee weken ongeveer.
 
Spelling:
In het tweede blok van spelling gaan we aan de slag met de volgende categorieën:
Het routewoord: ik hoor de oe maar ik schrijf de ou.
Het kilowoord: ik hoor ie maar ik schrijf i.
Werkwoordspelling: stam + t (persoonsvorm in de tegenwoordige tijd)
Werkwoordspelling: hulpwerkwoord en het voltooid deelwoordZaakvak:
Bij aardrijkskunde en geschiedenis hebben we het eerste hoofdstuk klaar. De topotoets vind op vrijdag 5 oktober plaats. Daarna gaan we beginnen aan het eerste hoofdstuk van natuur. We gaan het hebben over voortplanting.
 
Engels:
Engels oefenen wij een paar keer per week. Maandag 1 oktober is de toets en daarna starten wij met een niet hoofdstuk.
 
Juf Amber

6-9-2018

Donderdag, 6 september 2018

Beste ouders,
 
De eerste blog van het nieuwe schooljaar. We zijn inmiddels al twee weken onderweg in groep 7. De kinderen hebben het naar hun zin en het werkritme zit er al aardig in. Gelukkig hebben we ook tijd voor “kennismakingsspellen” en andere leuke opdrachten. In dit blog leest u wat de kinderen de eerste weken gaan leren in groep 7 en welke belangrijke data er de komende tijd zijn.
 
Belangrijke data:
10 september t/m 13 september: basisgesprekken in het lokaal van groep 7. Het is fijn als de leerlingen ook aanwezig zijn tijdens dit gesprek.
dinsdag 11 september: toets geschiedenis blok 1, Jagers en Boeren.
dinsdag 18 september: schoolreisje.
dinsdag 25 september: studiedag (de kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Leerstof per vakgebied.
Rekenen:
Bij rekenen gaan we een stapje verder met de breuken. We plaatsen de breuken nu op lege getallenlijnen. Dit is best lastig. We oefenen met de sommen onder elkaar uitrekenen. De plussommen lukken erg goed, de minsommen zij soms nog lastig. Tot slot oefenen we de komende periode ook met de tijdzones. Erg leuk allemaal.
 
Taal:
Het eerste thema waar wij het over hebben tijdens de taallessen is ‘Strips’. De kinderen denken na over vragen zoals: wat zijn de verschillen tussen een dialoog en een strip? Kinderen leren zelf hoe je een strip kan maken en wij zullen ook dialogen in ons schrift schrijven. De grote vraag…: hoe maak je een dialoog en een strip écht spannend?
 
Spelling:
De afgelopen week hebben wij het cadeauwoord geleerd: ''ik hoor de oo maar ik schrijf e a u''. Denk aan de woorden: plumeau, bureau en plateau. We maken elke dag een klein dictee zodat wij veel woorden oefenen. Daarnaast oefenen wij met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Daarnaast wordt de persoonsvorm en het stoffelijk bijvoeglijknaamwoord herhaald.
 
Zaakvak:
Bij geschiedenis gaat het eerste hoofdstuk over de jagers en de boeren. We behandelen dan de periode van de prehistorie. De prehistorie is opgedeeld in 3 periodes; de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. We leren hoe de beroepen ontstaan vanaf het moment dat de boeren op vaste plekken gaan wonen. Na geschiedenis gaan we beginnen met aardrijkskunde.
 
Engels:
Bij Engels leren we in het eerste blok om te tot tellen tot 100. Verder leren we hoe de familieleden in het Engels heten. In groep 7 krijgen we ook toetsen voor Engels. Voordat we een toets hebben gaat het werkboek mee naar huis om nog eens goed te oefenen.
 
Rots en water:
Dit zijn lessen die de groep de komende 4 weken krijgt aangeboden door juf Ellen en juf Bianca van de organisatie Rots en water. Kinderen leren hoe je op kan komen voor jezelf en zelfvertrouwen krijgt. Daarnaast leren kinderen ook als één groep samenwerken.
 
Juf Amber
 Volgende pagina »
Okt
10

Amal, RenĂ©e en Tristan mochten vanmiddag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek.... lees meer »
Okt
10

Sacha uit groep 5 doet mee aan het wereldkampioenschap karten! Vindt u leuk om hem te volgen? Dat kan... lees meer »