Groep 8

 


groep8

Woensdag, 16 mei 2018

Beste ouders,
Dit keer een blog van mij ivm ziekte van Rianne.
De laatste weken van het schooljaar zijn ingegaan en nog even en dan nemen we afscheid van onze kinderen in groep 8. Dan laten we ze los en gaan ze een nieuwe stap maken.
Maar voordat het zover is moet er toch nog hard gewerkt worden.
Natuurlijk zijn we druk met het oefenen van de musical. Dit doen de kinderen fantastisch.
Maar er zijn nog een aantal zaken die we de kinderen willen meegeven voordat ze de school gaan verlaten.

Rijksmuseum.
Als eerste gaan we met groep 7 samen naar het Rijksmuseum. Op donderdag 24 mei vertrekken we rond 8.45 met de museumbus naar Amsterdam, naar het Rijksmuseum.
Daar gaan we ons verdiepen in het project 'Proef de Gouden Eeuw'. De kinderen ondervinden met al hun zintuigen de kennismaking met de Gouden Eeuw, onder leiding van een gids. Ze proeven de specerijen uit verre landen, ruiken het atelier van een meesterschilder,voelen de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17e eeuw.
Omdat we binnen een straal van 60 kilometer van Amsterdam zitten is de bus gratis en betalen we alleen voor de entree. Dit wordt bekostigd door de O.R.
We nemen voor in de bus alleen een 10 uurtje mee.
We zijn rond 13 uur weer terug op school, dan gaan we lunchen.
Deze dag gelden de normale schooltijden.

Voorlichting 'Verslavende middelen'.
Vanuit de gemeente is het initiatief gekomen om kinderen goed voor te lichten over verslavende middelen zoals roken, alcohol, drugs etc.
Deze voorlichting bestaat al voor het V.O, maar kinderen van het basisonderwijs worden in de toekomst ook meegenomen in dit traject. De huidige basisscholen hebben waarschijnlijk nog niet direct te maken met dit onderwerp, maar een goede voorbereiding is fijn. Dan weet het kind wel welke wegen te bewandelen mocht er een situatie voordoen. De kinderen laten beseffen wat ze gaan doen mochten ze in aanraking komen met verslaving in de breedste zin van het woord.
Uiteraard heeft de voorlichting op het basisonderwijs een andere inhoud dan het voortgezet onderwijs, maar wel is het belangrijk de kinderen voor te bereiden voor de toekomst.
Onze school is hierin een pilot en onze ervaring met deze voorlichting worden meegenomen naar andere basisscholen.
Om ervoor te zorgen dat u en uw kind goed geïnformeerd worden, nodigen wij u als ouder ook uit om bij deze voorlichtingsbijeenkomst te zijn.
Deze bijeenkomst is op donderdag 7 juni om 10.30 uur in de klas. Het zal ongeveer 1 1/2 uur duren. Het wordt gegeven door de heer Luuk Miedema, een expert op dit gebied.
Het is vrijblijvend hierbij als ouder  aanwezig te zijn, maar het is fijn dat er iemand bij kan zijn zodat u thuis ook nog van gedachte kunt wisselen met uw kind. Als het niet nu is, dan later wanneer het misschien van toepassing kan zijn.

Engels
We ronden binnenkort hoofdstuk 4 af, op vakantie gaan. Daarna volgt de toets en hoofdstuk 5 gaat over onderwijs. Hierin komen de verschillende soorten scholen aan bod, de vakken, scholen rondom de wereld, de scholing voor je beroep e.d.Mochten er vragen zijn dan kunt u uiteraard bij mij terecht.
Ik wens u alvast fijne Pinksterdagen toe.
 
Groetjes
Gea Hoekstra 


 


11-04-2018

Woensdag, 11 april 2018

Algemeen
Wij zijn n.a.v. de Daltonstudiedag begonnen met de periodetaak. De kinderen werken natuurlijk al met een weektaak en plannen op maandag al hun werk in. De periodetaak gaat, de naam zegt het al een beetje, over een langere periode. De vorige periodetaak hoorde bij het zaakvak aardrijkskunde. Het thema was Afrika en de kinderen moesten informatie opzoeken en verwerken. Het is zo gaaf om te zien hoe iedereen dit op hun eigen manier invult. Er zijn prezi’s gemaakt, powerpointpresentaties, stripverhalen en zelfs een echt reisgids. De kinderen oefenen met taakverdeling en samenwerken. Dit is erg waardevol, ook gezien het voortgezet onderwijs. Dit keer hebben we gekozen voor het zaakvak geschiedenis. Het thema is ‘Wereldoorlogen en Holocaust’. Een ontzettend interessant, maar ook heftig onderwerp. De kinderen maken een oorlogsmonument. Ze mogen zelf kiezen voor welke oorlog en voor welke slachtoffers. Daarna schrijven ze een gedicht of korte tekst voor op de sokkel. Daarna presenteren ze het monument met een korte toespraak.

Musical
Alle rollen zijn verdeeld en we hebben er super veel zin! We zijn druk bezig met het script lezen en de liedjes. Na de meivakantie gaan we echt volle bak oefenen met alles erop en eraan. We krijgen hierbij hulp van meester Tommy. Super fijn! Ook starten we dan met het decor. Het is fijn als jullie meekijken voor wat betreft de attributen en kleding voor de rol van uw kind. Denk aan hoedjes, brillen, tasjes enz.

Eindtoets
Volgende week dinsdag starten we met de eindtoets. Voor de kinderen al spannend genoeg, dus we maken het niet spannender dan het is.  Ik verwacht dinsdag en woensdag te gebruiken, maar we houden de donderdag als reservedag voor de kinderen die toch nog niet helemaal klaar zijn. Er staat 2 tot 4 uur voor. De kinderen mogen een flesje water en een rolletje pepermunt/drop/kauwgom meenemen.

Kamp
24,25 en 26 april gaan we op kamp! Ook hier hebben wij super veel zin in! Maandag 23 april moeten alle spullen, voorzien van naametiket, op school aanwezig zijn. Duimen jullie mee voor goed weer?
 


22-03-2018

Donderdag, 22 maart 2018

Algemeen


Wij werken op het moment aan onze leerdoelen. Wij hebben achterin de klas een doelenmuur waarop de kinderen zien aan welk doel ze per vak werken. We hebben een doel voor sociaal-emotioneel, spelling en rekenen. Sinds deze week hangt er ook een poster met daarop onze persoonlijke weekdoelen. Dit is per kind verschillend en wisselt elke week.

Vandaag hebben we audities gedaan voor de musical. Wat zijn de kinderen er al fantastisch mee bezig! Iedereen heeft een rol en het oefenen kan beginnen! We verklappen nog niets…!

Volgende week is het Week van de religie. Wij hebben als klas ‘Boeddhisme’ om mee te werken. Donderdag 29 maart gaan we op de fiets naar de Grote Kerk voor een rondleiding. Graag alle kinderen op de fiets.

In de tweede week na Pasen maken we de eindtoets van groep 8. Dit is de AMN-toets i.p.v. Cito. Deze toets heeft vele voordelen en sluit beter aan bij de kinderen. Vera stuurt hierover nog een mail. We starten dinsdag 10 april. Woensdag 11 april maken we het vervolg en de donderdag gebruiken we voor de kinderen die nog niet klaar zijn.

Wij doen samen met groep 7 mee aan het project Recycle Valley. We hebben een presentatie gekregen over ‘zwerfafval’ en de negatieve effectien hiervan. Niet alleen het blikje op straat, maar denk aan de grote plastic soep in de oceanen die aan het ontstaan is. In het kader van de daltonpijler, verantwoordelijkheid, zorgen wij ervoor dat het zwerfafval in onze wijk verdwijnt.
 
Rekenen
Blok 4 gaat over de volgende onderdelen;
Rekenen met Romeinse cijfers
Vermenigvuldigen met en zonder kommagetallen
Gemiddelde berekenen van positieve en negatieve getallen
Leren kennen van de bekende verhouding tussen omtrek en middellijn
Met de rekenmachine kortingen en btw berekenen en uitkomsten vergelijken
Leren kennen van andere munteenheden
Werken met jaarkalenders en seizoenen
Staafgrafieken lezen en interpreteren

Taal
Wij gaan leren over podiumteksten. We leren woorden herkennen die uit een andere taal komen. We gaan woordslangen maken. We leren hoe we de betekenis van een woord kunnen afleiden door het in stukjes te verdelen en door de context te gebruiken.
 
Spelling
Blok 6 gaat over de volgende categorieën;
- hoofdletters
- Engelse leenwoorden
- woorden met in het midden een stomme e
- drie werkwoordvormen
- werkwoorden van Engelse leenwoorden
   
Zaakvakken
Alles staat in het teken van Afrika.

Met Engels hebben we leren klok kijken, afspraken maken, grammatica a/an. De toets is afgelopen vrijdag afgenomen. Het is fijn te zien dat de kinderen zich erg inzetten voor het Engels, hun woordenschat steeds verder uitbreiden. Een mooie basis voor het V.O

Het komende blok gaat over reizen, ‘travelling around’.

Onderwerpen zijn op vakantie gaan, verschillende vervoersmiddelen, inchecken op een vliegveld, vakantie bestemmingen, een reis boeken,  hoe kom je ergens etc

Een leuk en toepasselijk onderwerp met de meivakantie voor de boeg.

Op donderdag 24 mei gaan we met de bus naar het Rijksmuseum. Dit is een aanbod vanuit het Rijksmuseum waarbij we gratis met de bus er naar toe kunnen. Rondom die dag zullen we extra aandacht besteden aan kunst. In het volgende blog krijgt u meer informatie.

Wij wensen u fijne Pasen toe en geniet van de paaseieren en hopelijk het lekkere weer.

Groet,

Juf Rianne en juf GeaVolgende pagina »
Apr
25

De bomen in met groep 8.... lees meer »
Apr
20

De Koningsspelen zijn begonnen!!!... lees meer »