info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19

Daltonmemo

Om de week ontvangen ouders de ‘Daltonmemo’. In deze memo staat onder andere informatie over activiteiten die op school plaats vinden, ons daltononderwijs, berichten van de medezeggenschapsraad en een agenda voor de komende weken. De memo’s van het schooljaar 2021 – 2022 kunt u op deze pagina downloaden.