info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19

Informatie

Op deze site vindt u veel informatie over onze school. De beste indruk van de school kunt u natuurlijk krijgen door een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Dan kunt u de sfeer proeven. Als u een afspraak wilt maken klik dan hier om het contactformulier in te vullen.

Download onderaan deze pagina de schoolgids voor meer details.

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – van kracht gegaan. Voor onze school betekent dit dat er op meerdere niveau’s aan de privacy wordt gewerkt; op Stichting, landelijk en schoolniveau. Op landelijk niveau heeft de PO-raad zorggedragen dat leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij DUO beschermd zijn.

Hieronder vindt u het privacy-beleid van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Op schoolniveau worden gegevens van leerlingen in mappen in afgesloten kasten bewaard. Foto’s van leerlingen worden alleen gepubliceerd als ze in een groep staan. Leerlingen die niet op de foto mogen worden uitgesloten.

Binnen de school is een risico-analyse gemaakt met een plan van aanpak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid laat ons dat weten.

Klachtenregeling

Wij doen onze best om alles zo goed mogelijk te regelen en proberen altijd deugdelijke besluiten te nemen. Toch kan het zijn dat u van mening bent, dat u niet goed bent behandeld of dat er jegens u een verkeerd besluit is genomen. In alle gevallen kunt u besluiten een klacht in te dienen. Hiervoor kennen wij een formele procedure conform onze klachtenregeling. Onderaan deze pagina vindt u de klachtenregeling, zoals deze door Stichting Eem-Vallei Educatief is opgesteld.