info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Extra ondersteuning

Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft, onderzoeken we wat voor hulp uw kind extra nodig heeft. Dit kan op allerlei vlak zijn: meer- en hoogbegaafdheid, gedrag, moeilijk leren enz.

Er is geregeld een orthopedagoog in de school voor onderzoek van een leerling of groep. Dit gaat in overleg met de intern begeleider en ouders. Op Daltonschool Corlaer werken we samen met het gebiedsteam. Wat dat betekent leggen we graag verder op deze pagina uit.

Wilt u meer weten over extra ondersteuning binnen onze school? Download dan het Ondersteuningsprotocol.

Gebiedsteam

De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 gebiedsteams. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt bij het Gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen.

Daltonschool Corlaer valt onder Gebiedsteam Corlaer/Nijkerkerveen en ons contactpersoon vanuit het Gebiedsteam is Betty Wolters. Zij is maatschappelijk werker en contextueel hulpverlener en heeft de volgende inloopspreekuren op de donderdagen tussen 13.45 – 14.30 uur: 7 september, 26 oktober, 30 november, 11 januari, 22 februari, 5 april, 17 mei, 28 juni.

Indien gewenst kan er op een andere datum en/of tijdstip een afspraak met haar worden gemaakt. Neem in dat geval contact op met intern begeleidster Ancella Mosterd.

Spreekuur

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, loop gerust eens binnen op het spreekuur. Ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. De contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk. Het Gebiedsteam op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening. Door kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en/of thuis.

Contact

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Gebiedsteam werkt met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere professionals die betrokken zijn.

Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het Gebiedsteam. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera.

Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via 14033 of aanmeldingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij het spreekuur bij u op school of in de wijk. De contactpersoon voor onze school is mevrouw Michal de Jong.