info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19

Onze school

Momenteel hebben wij ruim 210 leerlingen op onze school. Onze kinderen komen uit de wijk Corlaer, maar ook uit andere wijken van Nijkerk en uit het buitengebied.

Onze deur staat altijd open voor vragen, zowel aan de leerkracht of aan de intern begeleider of aan de directeur.

Contact

De communicatie op onze school gaat via meerdere kanalen.

  1. Een persoonlijk gesprek met de leerkracht als het over de ontwikkeling van uw kind gaat.
  2. Parro – een app op uw telefoon – voor de groep. Hier komen de foto’s van de groep op te staan en de informatie. Leuke weetjes over de groep, bijvoorbeeld wat ze deze week gedaan hebben in de groep.
  3. Ouderportaal van Parnassys. Parnassys is ons leerlingvolgsysteem. Via het ouderportaal worden algemene mails verstuurd. Deze mail gaat via de directie over de ontwikkelingen op school.

Schoolrooster

Op onze school hebben we een continurooster met een 5-gelijke dagen model.

Alle kinderen gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Ze eten tussen de middag allemaal in hun eigen klas.

Voor de allerkleinsten van 4 jaar zijn soms de dagen wat te lang. Daar gaan wij in overleg met de ouders, coulant mee om.

De agenda kunt u vinden in het ouderportaal van Parnassys.

OBS Daltonschool Corlaer is een van de 15 STEV scholen in de regio Amersfoort en omgeving. Wij werken samen aan de educatieve, maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

Handige documenten