Gebiedsteam

Wat kan het gebiedsteam voor u betekenen? 

Gebiedsteams Nijkerk / Contactpersoon (Voor)School, 
De gemeente Nijkerk heeft de zorg georganiseerd vanuit 4 gebiedsteams. In de gebiedsteams werken professionals vanuit verschillende organisaties samen. U kunt bij het Gebiedsteam terecht voor allerlei ondersteuningsvragen bijvoorbeeld opvoed- en opgroeivragen.
Daltonschool Corlaer valt onder Gebiedsteam Corlaer/Nijkerkerveen en ons contactpersoon vanuit het Gebiedsteam is Betty Wolters. Zij is maatschappelijk werker en contextueel hulpverlener en heeft de volgende inloopspreekuren op de donderdagen tussen 13.45 – 14.30 uur: 7 september, 26 oktober, 30 november, 11 januari, 22 februari, 5 april, 17 mei, 28 juni.  
ndien gewenst kan er op een andere datum en/of tijdstip een afspraak met haar worden gemaakt. Neem in dat geval contact op met intern begeleidster Vera Otten. 

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, loop gerust eens binnen op het spreekuur. Ook voor een korte vraag of advies kunt u op het spreekuur terecht. De contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag informatie over de sociale kaart en preventieve activiteiten in Nijkerk. Het Gebiedsteam op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening. Door kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het Gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling op school en/of thuis.

Het uitgangspunt is één contactpersoon, en één plan, ook als er binnen uw huishouden op meerdere manieren ondersteuning nodig is. Het Gebiedsteam werkt met de verwijsindex in het kader van een optimale samenwerking met andere professionals die betrokken zijn.
Ouders en leerkrachten/intern begeleiders kunnen zelf contact zoeken met het Gebiedsteam. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële problematiek et cetera.

Contact opnemen met het Gebiedsteam kan via 14033 of aanmeldingen@gtnijkerk.nl of loop binnen bij het spreekuur bij u op school of in de wijk. Voor rechtstreeks contact met Betty Wolters kunt u mailen naar b.wolters@gtnijkerk.nl
 

Jun
22

Wat een fantastisch zomerfeest hebben we vandaag gehad! Ouders, bedankt voor jullie hulp! Het was een... lees meer »
Jun
22

Ons sprookjesfeest voor de allerkleinste inwoners van Nijkerk was vanmorgen een groot succes! Het wel... lees meer »