Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - van kracht gegaan.
Voor onze school betekent dit dat er op meerdere niveau's aan de privacy wordt gewerkt; op Stichting, landelijk en schoolniveau.
Op landelijk niveau heeft de PO-raad zorggedragen dat leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij DUO beschermd zijn. 
Hieronder vindt u het privacy-beleid van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Op schoolniveau worden gegevens van leerlingen in mappen in afgesloten kasten bewaard. Foto's van leerlingen worden alleen gepubliceerd als ze in een groep staan. Leerlingen die niet op de foto mogen worden uitgesloten. 
Binnen de school is een risico-analyse gemaakt met een plan van aanpak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid laat ons dat weten. 

Informatiebeveiliging en privacy beleid
informatiebeveiliging-en-privacy-beleid.pdf
Download
Apr
16

Wij wensen alle kanjers van groep 8 heel veel succes met de eindtoets!... lees meer »
Apr
12

De Koningsspelen waren geweldig. Organisatie bedankt.... lees meer »