Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - van kracht gegaan.
Voor onze school betekent dit dat er op meerdere niveau's aan de privacy wordt gewerkt; op Stichting, landelijk en schoolniveau.
Op landelijk niveau heeft de PO-raad zorggedragen dat leerlinggegevens in het leerlingvolgsysteem Parnassys en bij DUO beschermd zijn. 
Hieronder vindt u het privacy-beleid van de Stichting Eem-Vallei Educatief. Op schoolniveau worden gegevens van leerlingen in mappen in afgesloten kasten bewaard. Foto's van leerlingen worden alleen gepubliceerd als ze in een groep staan. Leerlingen die niet op de foto mogen worden uitgesloten. 
Binnen de school is een risico-analyse gemaakt met een plan van aanpak. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid laat ons dat weten. 

Informatiebeveiliging en privacy beleid
informatiebeveiliging-en-privacy-beleid.pdf
Download
Jan
29

Woensdag 30 januari, morgen, is er op school open dag. Iedereen is welkom! Zeg het voort. kinderen va... lees meer »
Jan
21

Woensdag 30 januari van 9.00 tot 11.30 uur is er weer een Open Dag op onze school. Het wordt een geze... lees meer »