Communicatie

De communicatie op onze school gaat via meerdere kanalen.

1. Een persoonlijk gesprek met de leerkracht als het over de ontwikkeling van uw kind gaat.
2. Parro - een app op uw telefoon - voor de groep. Hier komen de foto's van de groep op te staan en de informatie. Leuke weetjes over de groep, bijvoorbeeld wat ze deze week gedaan hebben in de groep. 
3. Ouderportaal van Parnassys. Parnassys is ons leerlingvolgsysteem. Via het ouderportaal worden algemene mails verstuurd. Deze mail gaat via de directie over de ontwikkelingen op school.  

Onze deur staat altijd open voor vragen, zowel aan de leerkracht of aan de intern begeleider of aan de directeur.
 

Jan
29

Woensdag 30 januari, morgen, is er op school open dag. Iedereen is welkom! Zeg het voort. kinderen va... lees meer »
Jan
21

Woensdag 30 januari van 9.00 tot 11.30 uur is er weer een Open Dag op onze school. Het wordt een geze... lees meer »