Medezeggenschapsraad

Taak van de medezeggenschapsraad is het meebepalen van het beleid van de school. De MR heeft op bepaalde terreinen instemmingsrecht en op andere onderdelen van beleid adviesrecht. In ieder geval dient de MR altijd over een bepaald besluit gehoord te zijn. De MR vergadert gemiddeld 9 maal per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personen namens de oudergeleding en 3 personen namens de personeelsgeleding.

Namens Daltonschool Corlaer, hebben twee leden van de MR, één uit elke geleding, zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) op 1 januari 2007 hoeft een lid van de GMR officieel geen lid van de MR te zijn, maar dient wel betrokken te zijn bij de school als ouder of personeelslid. De GMR bestaat uit afgevaardigden van de ouders (de oudergeleding) en afgevaardigden van het personeel (de personeelsgeleding) van alle scholen die bij de stichting Eem-Vallei Educatief (EVE) zijn aangesloten. De GMR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt de beleidsontwikkelingen, de beleidsstukken en plannen met het bestuur van de stichting Eem-Vallei Educatief. Een (G)MR-lid wordt voor twee jaar gekozen en is daarna herkiesbaar.

Leden (G)MR 2018-2019:
- Maaike Lausberg Voorzitter (ouder)
- Arwin Bult (ouder)
- Natalie van Zoelen  (ouder)
- Eva van der Helm (personeel)
- Amber Dijkstra (personeel)
- Terry Singels, ook GMR lid (personeel)
  
Vergaderdata:
Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur en vinden in eerste instantie plaats op school.
Elke 6 weken vergaderen. Van 20:00 tot 20:30 voorbespreking. Om 20:30 schuift directie aan. 
Dinsdag 6-11-2018
Dinsdag 11-12-2018 wordt maandag 10-12-2018
Dinsdag 22-1-2019
Dinsdag 5-3-2019
Dinsdag 16-4-2019 wordt dinsdag 23-4-2019
Dinsdag 28-5-2019
Dinsdag 9-7-2019
Vrijdag 12-7-2019 etentje

Hieronder ziet u de leden van de medezeggenschapsraad. Als u op de foto klikt of met de muis aanwijst, ziet u de naam en functie.

Jun
22

Wat een fantastisch zomerfeest hebben we vandaag gehad! Ouders, bedankt voor jullie hulp! Het was een... lees meer »
Jun
22

Ons sprookjesfeest voor de allerkleinste inwoners van Nijkerk was vanmorgen een groot succes! Het wel... lees meer »