directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 1/2 A

“”

juf Ruth
leerkracht groep 1/2a, kwink-coördinator

juf Eva
leerkracht groep 1/2, cultuurcoördinator

Een dagje bij de kleuters…

In de ochtend is het een gezelligheid in de onderbouwhal. Ouders wandelen met hun kinderen mee naar binnen. De juf begroet elk kind en ouders bij de deur van het klaslokaal. Dit vinden wij erg fijn en belangrijk, zo hebben we even een kort  moment voor elk kind. De kleuters gaan daarna samen met hun ouders de klas in. Daar zoeken ze een plekje waar ze aan het werk gaan met de materialen die klaargezet zijn. De ouders kunnen dit met hun kind samendoen. Zo kunnen ouders meebeleven wat hun kind op school doet. 

Wanneer de ouders na de inloop (08.30u.) weggaan, werken de kleuters nog even door. In die tijd gaan zij naar het Digikeuzebord om hun taak voor de ochtend te plannen. De groepen 1 en 2 werken met een klassikale digitale dagplanning, het Digikeuzebord, waaraan een weekplanner gekoppeld zit. De kleuters mogen op het digikeuzebord zelf een taak kiezen. Hierop staan doeltaken en ‘vrije keuze’ taken. Doeltaken zijn gekoppeld aan een leerdoel. De doelen zijn gebaseerd op de taal-, rekenen-, motoriek- en sociale vaardigheden- ontwikkeling. Elke week voeren de kleuters de doeltaken uit, zodat zij oefenen met de aangeboden doelen. 

Wij bieden een gedifferentieerd aanbod aan. Er is genoeg te kiezen, en dat vinden de kleuters fantastisch. Zij kunnen aansluiten bij hun eigen uitdagingen.
Ze mogen na het werken aan de taak aangeven met een smiley hoe ze de taak ervaren hebben. Op deze manier kijken ze terug op hun taak. Dit vinden de kleuters altijd erg leuk om te doen. 

Na het werken aan hun taak, is het tijd om wat te eten en te drinken. Dit doen de kleuters en de juf gezellig samen met elkaar.   

Dan is het tijd om te bewegen. Elke dag staat bewegen op het programma. We spelen buiten of wij gaan de gymzaal in voor spel en gymnastiek. Als we lekker gaan bewegen in de gymzaal, doen we onze gymkleding aan. De kleuters proberen zich zelfstandig om te kleden. Mochten ze hulp nodig hebben, staan er altijd veel helpende handjes klaar van de andere kleuters. Mocht het dan toch nog niet lukken dan helpt uiteraard de juf. Wat zien we hier veel zelfstandigheid en samenwerken van de kleuters. Mooie en belangrijke (Dalton)vaardigheden.   

Na de gymles of het buitenspelen gaan de kleuters nogmaals in de kring voor een gezamenlijke activiteit. Aansluitend plannen ze alvast hun taakje voor de middag op het Digikeuzebord en spelen de kinderen een half uur buiten.
We lunchen na dit beweegmoment gezellig met elkaar. Na het eten gaan de kinderen aan de slag met hun tweede werkmoment. Tot slot sluiten we de dag met elkaar af in de kring. Hier helpen we elkaar met het aantrekken van de jassen en het uitdelen van de spullen die mee naar huis moeten. We kijken met elkaar terug naar de dag en vieren onze successen en de verhalen.
En dan is het tijd om te gaan. In de rij vertrekken we samen naar buiten. Zo heeft de juf ook mooi het zicht op het veilig overdragen van de kleuter.

 

Kom gezellig een keer kijken!