directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Protocollen en beleidsdocumenten

Op onze school zijn over tal van onderwerpen afspraken gemaakt. Een aantal afspraken is van belang voor u of uw kind. Sommige afspraken staan in een protocol. Andere afspraken zijn verwerkt in een beleidsstuk.

Hieronder treft u een overzicht van protocollen en beleidsstukken aan. U kunt ze aanklikken en lezen. Op deze wijze weet u welke afspraken er zijn gemaakt en hoe wij in bepaalde situaties handelen. De protocollen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Daarna wordt de aangepaste versie op de site gezet.