info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19

Open dag

Welkom

Helaas kunnen wij geen open dag voor u organiseren. Daarom hebben wij deze  pagina gemaakt, zodat u toch in een oogopslag een beeld van onze school krijgt. Als de scholen weer opengaan, geven wij u graag een rondleiding en kunnen we persoonlijk met elkaar kennismaken!

Online onderwijs

Alle kinderen krijgen vanwege de scholensluiting online onderwijs. Naarmate de kinderen ouder worden, verandert de wijze waarop dit plaatsvindt. De kleuters kijken onder andere elke dag naar het ‘Kleuterkwartier’. Hierin worden de kinderen begroet, gaan ze op zoek naar welke dag het is en wordt een interactief spelletje met de kinderen gedaan. Dit zijn leuke ontdek- en beweegspellen met een taal-, reken-, muziek-, of sociaal aspect. Het Kleuterkwartier wordt zelf door de leerkrachten van de groepen 1/2 gemaakt. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier naar een aflevering. Wilt u meer weten, klik dan hier.

De leerkrachten van de groepen 3 en 4 maken instructiefilmpjes voor de vakken rekenen, taal en spelling. De filmpjes kunnen de kinderen zelfstandig bekijken, waarna ze hun opdrachten kunnen maken. De leerkracht is een paar keer per dag online in een virtueel klaslokaal, zodat kinderen vragen kunnen stellen. Daarnaast begeleidt de leerkrachten individuele kinderen of werkt ze met een groepje.

Vanaf groep 6 geeft de leerkracht meerdere keren per dag een online instructie aan de kinderen. Dit gebeurt in een virtueel klaslokaal. De leerkrachten houden een vragenhalfuurtje en begeleidt zo goed mogelijk individuele kinderen.

Openbare basisschool voor daltononderwijs

Wij zijn een openbare basisschool. Dit betekent niet dat we geen aandacht geen aandacht aan de verschillende godsdiensten schenken. Jaarlijks houden we een projectweek ‘religie’ Tijdens deze week behandelen we in elke groep verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen. Ook in de methoden voor aardrijkskunde en geschiedenis komt dit onderwerp regelmatig aan de orde.

Op onze school worden de kinderen in een veilig klimaat en een leerrijke omgeving voorbereid op de veranderende maatschappij waarbij de kernwaarden van het daltononderwijs, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit belangrijk zijn. Wilt u meer weten over het daltononderwijs? Klik dan hier.

Een kijkje in onze school

Schooltijden

Wij hanteren een vijf gelijke schooldagen model. Dit betekent dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur – 14.000 uur op school zitten en op school onder leiding van de leerkracht overblijven.

Engels

Vanaf groep 1 maken de kinderen spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Dit wordt doorgezet tot en met groep 8. Eind groep 8 hebben de kinderen een goede basiskennis Engels om te kunnen starten op het voortgezet onderwijs.

Daltonmiddag

Eén keer in de week staat de daltonmiddag op het programma. Kinderen maken kennis met robotica, koken, drama, muziek, crea en nog veel meer. Op deze manier ontdekken kinderen hun talenten en interesses.

Digitaal portfolio

In het digitaal portfolio, beheert door de kinderen zelf, voegen de kinderen werk toe waar zij trots op zijn. Daarnaast kiezen kinderen individuele doelen waar zij aan willen werken. De leerkracht schrijft ook in dit portfolio. Het portfolio is een complete verzameling waar de ontwikkeling in vast wordt gelegd.

Naschoolse activiteiten

Op onze school worden activiteiten aangeboden na schooltijd. Kinderen kunnen dramalessen, scheikundige/natuurkundige lessen en typles volgen.

Kinderuniversiteit

De leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden begeleid in onze Kinderuniversiteit. Daar leren de leerlingen meer inzicht te hebben in het eigen leerproces. Zij krijgen andere en verdiepende leerstof aangeboden. De Kinderuniversiteit werken in drie groepen. Groep 1 en 2, groep 3, 4, 5 en groep 6, 7 en 8. De leerlingen werken in hun eigen klas verder aan de stof die ze hebben meegekregen.

Daltonshow

Tijdens de daltonshows schitteren de kinderen op het podium op hun talent te laten zien. De groepen treden op voor de school en laten zien wat zij de afgelopen tijd geleerd hebben.

Instagram en Facebook

Via ons Facebookkanaal (daltonschoolcorlaer) en ons Instagramaccount (@obscorlaer) wordt u op de hoogte gehouden van de daltonactiviteiten en daltonontwikkeling binnen onze school.

Kennismaken

Kom gauw een keer kijken als de scholen weer open zijn! Voor een rondleiding en  kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Richard Young, directeur van de school. Dit kan telefonisch 033-2461219 of per e-mail directie@daltonschoolcorlaer.nl