info@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19

Daltononderwijs

Op onze daltonschool ontwikkelen de kinderen zich in een veilige omgeving waarop de kinderen worden voorbereid op participatie in de samenleving. Met respect voor elkaars leerdoelen en leerwensen raken de kinderen betrokken bij elkaars ontwikkeling. Zij stimuleren elkaar en werken nauw samen. Kinderen leren zelfstandig te worden, doordat zij elke dag reflecteren op hun eigen leerresultaten en het leerproces. Op onze school krijgen de kinderen de kans om op basis van deze bevindingen zelf keuzes te maken omtrent het leren binnen de gestelde kaders van de leerkracht.

De 5 kernwaarden van het daltononderwijs verantwoordelijkheid/vrijheid/vertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Klik hier voor meer informatie over de kernwaarden.