directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 3

“”

juf Roelinda
leerkracht groep 3, rekencoördinator

Welkom in de wereld van groep 3!

Een jaar waarin grote stappen worden genomen door onze kinderen in hun ontwikkeling. Met veel plezier leren ze in groep 3 dit jaar lezen, rekenen en schrijven.

Wilt u weten hoe onze dag eruit ziet in groep 3 vanuit de ogen van een kind? Lees dan zeker verder!

Wij komen tijdens de inloop de klas binnen en kijken zelf op het digibord wat de inlooptaak is.
Na de inloop pakken wij onze weekplanning (wij plannen per dag) en bekijken we wat we die dag gaan doen. Aan het begin van groep 3 worden we geholpen door de juf met het plannen van onze taken, aan het einde van groep 3 plannen wij zelf onze taken in.

Na het plannen beginnen we met de instructies. Lezen, schrijven, rekenen en ook de zaakvakken (thematisch werken rondom aardrijkskunde en natuur) hebben een plek in groep 3. We beginnen vaak met lezen en schrijven.  De kinderen kunnen zelf een plek kiezen tijdens het werken aan hun eigen taken: zowel in de klas als op ons onderbouw-leerplein.

Om 10:00 uur is het tijd om heerlijk samen buiten te spelen met groep 4 en 5. Om 10:15 gaan we eten en drinken en wordt er voorgelezen.

Daarna is het tijd om te beginnen met de rekeneninstructie. We gebruiken bij elke rekeninstructie ons wisbordje. Tot slot maken wij zelfstandig of samen met een maatje onze doetaak rekenen en hebben we ook tijd om andere taken te maken.

Naast al dat harde werken is het nog heel fijn om nog te spelen en spelend te leren en te werken.
Wij plannen zelf een activiteit tijdens ‘vrij kiezen’ op het Digikeuzebord. Dit kennen wij nog van groep 1 en 2. Ook hier spelen we zelfstandig of samen met iemand anders.
In de middag is er tijd voor onze Kwinklessen (sociaal-emotionele lessen), onze wereldoriëntatielessen of onze ‘thematijd-opdrachten’ met een andere groep samen.

Geniet van alles wat je ziet in groep 3!