directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 4

In dit leerjaar beginnen we met taal, begrijpend lezen en met de tafels. We gaan verder met spelling en rekenen. We leren daarbij in een schriftje schrijven en netjes onder elkaar werken.

We zijn bezig met spelend leren, leren presenteren en elkaar helpen. Tijdens de Daltonmiddagen ontdekken we ons talent.

juf Loes
leerkracht groep 4

juf Dorien
leerkracht groep 4