directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 5

“”

juf Lindsay
leerkracht groep 5

Welkom bij een dag in groep 5!
In de ochtend beginnen we met lezen. Soms doen we dit in een leesboek op de eigen plek en soms met een stripboek op een ander gekozen plekje.
Iedere dag is er een instructie van rekenen en spelling. Tijdens een instructie luisteren wij actief mee en door middel van verschillende werkvormen doen wij zelf ook actief mee.
In groep 5 gaan wij over van een dagplanning naar een weekplanning. Op maandag plannen wij alle ‘doetaken’ zelf in. Hierbij leren wij kritisch na te denken over hoeveel tijd er ongeveer per taak nodig is en wanneer een handig moment is om het te maken. Na de instructie kijken wij op onze eigen weekplanning en gaan we aan de slag met datgene wat we zelf gepland hebben.
Wij kiezen onze werkplek zelf. Dit kan de eigen plek zijn, aan de statafel of op het fluister- of stilteplein. Met een blokje op tafel laten wij aan andere klasgenootjes zien of we graag in stilte willen werken, een vraag hebben of gestoord mogen worden voor vragen van andere kinderen. In de klas helpen we elkaar allemaal graag, want samen leren is erg fijn. Zo kun je dus naast hulp aan de juf, ook hulp aan klasgenoten vragen.
Wanneer het werk toch nog wat moeilijk blijkt, leren wij ons in te schrijven op het instructiebord. Als een taak af is, kijken wij het zelf na bij de nakijktafel. Door dit zelf na te kijken, leren wij weer meer over de opdracht. Wat is er fout gegaan? Begrijp ik het nu wel of heb ik toch nog wat hulp nodig?
Tijdens de pauze gaan we lekker eten en drinken. Er wordt voorgelezen, gekletst of een leerzaam filmpje gekeken. Ook spelen we lekker buiten samen met twee andere groepen. Zo worden zowel binnen als buiten de eigen klas vrienden gemaakt.
In de middag leren wij bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, maar ook Engels en verkeer. Voor het tijd is om naar huis te gaan, reflecteren we samen op de dag. Dit doen we altijd aan het einde van de dag, maar ook al op kleine momentjes gedurende de dag. Bij het reflecteren kijken we naar onszelf, maar ook naar ons als groep. Wat ging er goed? Hoe komt het dat het goed ging? Wat was jouw aandeel daarin? Maar ook; was er nog iets lastig en hoe kunnen we dat nu aanpakken?

De kinderen leren eigen keuzes te maken en verantwoordelijk zijn.

Wat worden we al zelfstandig in groep 5!