directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 5

In groep 5 wordt de wereld van de leerlingen groter. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden aan het vakkenpakket toegevoegd.

Bij rekenen, taal en begrijpend lezen zijn de bewerkingen en opdrachten complexer en worden er hogere denkstrategieën gevraagd.

De leerlingen gaan werken met een weektaak.

Met z’n allen zorgen we voor elkaar en de klas.

juf Robine
leerkracht groep 5, daltoncoördinator