directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 6

“”

juf Mechtelien
leerkracht groep 6

juf Marlyse
leerkracht groep 6 & 7, cultuurcoördinator

Welkom in groep 6!

In groep 6 maken we een planning voor de hele week op maandagochtend zodra we de klas binnen komen. Tot de kerstvakantie staat er op de taakkaart op welke dag er een instructie is van een bepaald vak. Na de kerstvakantie staat de dag er niet meer bij. Dan kijken wij zelf óf er een instructie is en zo ja, wanneer die dan is. De andere taken verdelen we zelf over de week. Hierbij kijken we of we taken samen met een maatje plannen of dat we ze zelfstandig maken.
Op het instructiebord kunnen we zien of er inschrijfinstructies zijn en kunnen wij kiezen of we een extra instructie willen volgen. Het kan ook zijn dat de juf ons hierin ondersteunt om te kiezen voor een extra instructie.

Op deze manier krijgen wij steeds meer verantwoordelijkheid. Ook door middel van de klassenvergadering komt de verantwoordelijkheid voor onszelf en de groep terug. De kinderen leiden deze vergaderingen grotendeels zelf, met een eigen gekozen voorzitter, notulist en onderwerpen. 

 Aan het einde van de dag reflecteren we met elkaar op de dag en sluiten we met elkaar af.

Komt u een keer kijken?