directie@daltonschoolcorlaer.nl 033-246 12 19 Route

Groep 7

In onze groep leren wij verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen leerdoelen en die van een ander. De instructiewinkel waarin de kinderen bij elkaar instructies kunnen halen/geven staat, naast de verplichte dagelijkse instructie van de leerkracht, centraal. Wij dragen zorg voor elkaar in een gezellige groep waar het plannen van het werk een dagelijks doel is om zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij.

juf Lindsay
leerkracht groep 7